Anbefaler at kun eliteutøvere får bruke simulert høyde i Norge: – Men ikke alt som er lov, er lurt

Bruk av høydehus eller simulert høyde bør kun bli tillatt for utøvere på høyt internasjonalt nivå, foreslår en arbeidsgruppe nedsatt av Norges idrettsforbund.

Se utdrag fra orienteringen fra Sørensen øverst!

Det ble klart da første visepresident i idrettsstyret, Vibecke Sørensen, la frem «retningslinjer for bruk av simulert høyde» på Ullevaal Stadion torsdag formiddag.

Retningslinjene er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av idrettsstyret, og retningslinjene vil bli forelagt det ekstraordinære idrettstinget 16. oktober.

– Det blir først operativt etter idrettstinget høsten 2021, sa Sørensen.

– Bruk av simulert høydetrening vil kun være aktuelt for et fåtall. Det er en treningsmetode få har nytte av. Utøvere må rådføre seg med fagpersonell før bruk, poengterte hun.

– Kun utøvere på et høyt internasjonalt nivå får benytte seg av det, det vil si utøvere som er på OL-nivå, slo Sørensen fast.

Kan i utgangspunktet brukes av 13-åringer

Overfor TV 2 utdyper Sørensen at det foreløpig er uklart når bruk av simulert høyde kan brukes av toppidrettsutøverne.

– Nå skal retningslinjene behandles på det ekstraordinære idrettstinget i oktober, og vi håper da på et vedtak om bruk av treningsmetoden simulert høyde etter det. Men det vil være hensiktsmessig å ta i bruk av de utøverne som har prestert på et høyt internasjonalt nivå over tid. Det er ikke fastsatt et tidspunkt, men når vedtaket om retningslinjene må vedtas før treningsmetodene kan tas i bruk, fortalte hun til TV 2.

– Det kan bli brukt ut i fra faglige vurderinger, men gjelder kun et fåtall som har vært på stabilt høyt nivå over tid og vil få et treningsmessig utbytte. Det er ikke slik at alt som er lov er lurt, la hun til.

Sørensen minner om at for eksempel en fotballspiller ikke vil få utbytte av treningsmetoden simulert høyde. Det er imidlertid ingen aldersgrense på bruk av simulert høyde, det vil si at 13-åringer også kan benytte seg av treningsmetoden. Men anbefalingen sier imidlertid at kun utøvere på det høyeste internasjonale nivået får benytte seg av det.

– Forbudet er opphevet med anbefalinger om hensiktsmessig bruk. I prinsippet er det en lovlig metode å bruke. Men en fotballspiller, som nok må bruke andre faktorer for å bli en bedre fotballspiller, er ikke simulert høyde noe som er hensiktsmessig, påpekte hun.

Hun mener fagpersonell må si noe om det er hensiktsmessig for en utøver å ta i bruk simulert høyde.

Skiskytter Johannes Thingnes Bø har uttalt at han er i gang med å bygge høydehus hjemme hos seg selv. Therese Johaug har på sin side sagt at noe lignende er uaktuelt for hennes del.

– Vi ønsker at bruk av simulert av høyde er diskutert og avklart med fagpersonell på Olympiatoppen, og at man ikke bruker det alene uten å ha fagekspertisen rundt seg, understreket Sørensen.

En bred gruppe ble satt ned for å utarbeide retningslinjene. De skal sikre trygg og forsvarlig bruk og avklare ansvarsforhold. Det skal tas hensyn til norsk idretts etiske og verdimessige ståsted.

– Hvordan kontrollerer man og måler dette?

– Det er et godt spørsmål. Det er det som har vært utfordringen hele tiden. Vi har ikke hatt noen måte å måle bruk av simulert høyde på eller å sanksjonere mot det. Det har ikke vært i regelverket i norsk idrett, men et særnorsk tingvedtak som skiller seg fra det internasjonale antidopingregelverket, sa Sørensen til NTB.

Hørt med andre nasjoner

Visepresidenten tror ikke at allmenn bruk vil spre seg blant mosjonister og andre.

– Det har vært diskutert. Det har vært et argument mot å oppheve forbudet, men vi tenker at i utgangspunktet må man ha et forhold til treningsmetoder hvor man ønsker å forberede seg. Vi har fått høre fra andre nasjoner som ikke har forbud, at man ikke har opplevd økt bruk av det, sa Sørensen og fortsatte:

– Det er viktig at vi også evaluerer over tid anbefalingene vi har kommet med, og registrerer og følger med på hvordan bruken vil utvikle seg.

Forbudet mot bruk av simulert høyde ble i vår opphevd, etter at det hadde vært forbudt i Norge siden 2003. Idrettstinget skrotet forbudet med 133 mot 30 stemmer.

Forslag om å oppheve forbudet ble nedstemt av idrettstinget både i 2008 og 2015.

Forslaget om å oppheve forbudet ble opprinnelig satt frem av Norges Friidrettsforbund. At kun eliteutøvere får bruke simulert høydehus er dermed gode nyheter for Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen, som lenge har ønsket seg at høydehus skal bli lovlig igjen i Norge.

– Høydehus er et ord som bare finnes i Norge. Det henger igjen fra da de bygde den hytta i Trysil. Det heter simulert høyde. I utlandet skjønner de ikke ordet «høydehus», har pappe og trener Gjert Ingebrigtsen, som har stått i bresjen i høydehus-debatten, tidligere uttalt.

Dette er simulert høydetrening:

* Idrettsutøveren oppholder seg i et hus eller rom, populært kalt høydehus, der man senker oksygentrykket og simulerer at man er på et høyere nivå enn det man egentlig er.

* Formålet er å øke mengden røde blodceller, som skal gi utøveren bedre fysisk utholdenhet i konkurranse.

* To former for slike høyderom er vanlige: Enten lavtrykkshøydehus der man pumper ut en viss mengde luft fra rommet, eller et normaltrykkshøydehus der man erstatter noe av oksygenet med nitrogen.

* Det er mulig å simulere høyder opp til 5000 meter over havet.

* Bruk av høydehus har vært ulovlig i norsk idrett siden 2003. Norge er det eneste landet i verden som har hatt et generelt forbud mot høydehus. Forslag om å oppheve forbudet ble nedstemt av idrettstinget både i 2008 og 2015.

* Også Italia har et forbud mot å oppholde seg i simulert høyde, men italienske utøvere kan benytte kunstig høyde når de er utenlands. Det kan ikke norske utøvere med dagens regelverk.

* Lørdag 29. mai vedtok idrettstinget at høydehus-nekten skal fjernes. Norges Friidrettsforbund og idrettsstyret la fram forslag om å oppheve forbudet. Til slutt var det idrettsstyrets forslag det ble stemt over, og opptellingen viste 133-30 i favør en opphevelse.

* Torsdag 16. september anbefalte en arbeidsgruppe nedsatt av idrettsstyret at kun eliteutøvere på høyt internasjonalt nivå bør få bruke simulert høyde.

* Opphevelsen av forbudet trer i kraft først etter at retningslinjer vedtas på et ekstraordinært idrettsting 16. og 17. oktober.

Kilder: NTB, Store Norske Leksikon, Norges Friidrettsforbund.

– Riktig å fjerne forbudet

Arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjene bestod av Sørensen, toppidrettssjef Tore Øvrebø, fagansvarlig i Olympiatoppens utholdenhetsavdeling, Thomas Losnegaard, Maren Stjernen fra Idrettsmedisinsk etisk råd, Øyvind Watterdal fra NIFs utøverkomité, i tillegg til representanter fra enkelte særforbund, en representant fra idrettskretsene og en ekstern fagekspert.

Orientering om to saker som skal behandles på det ekstraordinære idrettstinget 16.-17. oktober.

TV 2-ekspert Mads Kaggestad mener det er riktig å fjerne forbudet i dagens form.

– Høydehus gjør at utøvere slipper lange, dyre og krevende utenlandsopphold. Fordi høydehus ikke er ulovlig å bruke i utlandet med visse uttak blir det uansett bare symbolpolitikk som i tillegg er en ulempe for våre utøvere. Norsk idrett bør i stedet konsentrere seg om andre langt større utfordringer innen det internasjonale dopingarbeidet. Samtidig synes jeg ikke at det skal være et frislipp av bruken. Blant annet bør det være krav til bruken av høydehus for å unngå uvettig og helseskadelig praktisering, sa han til TV 2.

Relatert