ABORT: Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes vil ha abortsaken inn i regjeringserklæringen.
ABORT: Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes vil ha abortsaken inn i regjeringserklæringen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

SV vil løfte uenighet om abort inn i regjeringsforhandlinger med Sp og Ap

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkeses varsler at endringer i abortloven er ett av punktene SV vil ha inn i en regjeringsplattform. Men Senterpartiet ønsker et bredt forlik på Stortinget.

Partilederdebatten på TV 2 den 8. september fikk tydelig fram uenigheten mellom de tre rødgrønne partiene.

SV vedtok på sitt landsmøte å fjerne abortnemndene og å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 22.

– Jeg mener til uke 22 er et ytterkantstandpunkt. Det er jeg helt uenig i, sa kommende statsminister Jonas Gahr Støre i debatten.

Senterpartiet vil beholde dagens lov, med selvbestemt abort til uke 12.

– Vi mener at loven fra 1978 har tjent oss veldig godt, og dempet konflikter, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Partilederen ga uttrykk for at Sp ønsker ro om saken og et bredt forlik i Stortinget.

– Selvfølgelig tema

Men SVs nestleder varsler at partiet vil ha abortsaken som tema i de kommende regjeringsforhandlingene, hvis SV blir invitert med.

– Det kommer selvfølgelig også til å bli tema i forhandlingene, sier nesteleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Senterpartiet stiller i utgangspunktet sine stortingsrepresentanter fritt til å stemme ut fra sin egen samvittighet.

– Flere partier fristiller representantene sine, er det da noe poeng å ha det inn i en regjeringsplattform?

– Det vil være unaturlig å danne et nytt flertall uten at man har behandlet fremtiden til abortspørsmålet, sier Fylkesnes til TV 2

SV er innstilt på at dette bli ett av flere krevende punkt i forhandlingene, og er innstilt på kompromiss.

– Det viktigste er å finne felles punkter, og finne gode kompromisser som alle kan leve med, sier Fylkesnes.

Torsdag møter SVs leder Audun Lysbakken Ap-leder Jonas Gahr Støre for samtaler om en flertallsregjering.

Klimakrise og «forskjells-Norge»

For SV er det avgjørende å få gjennomslag for økt skatt for de rike – på formue, arv, utbytte og eiendom. Drastiske klimakutt er det andre hovedpunktet til SV.

– Å få ned sosiale forskjeller og spre rikdom, og sette i gang det grønne skiftet, det er de to store utfordringene, sier Fylkesnes.

SV kommer ikke med noe krav om å sette en dato for avvikling av oljeindustrien.

– Vi mener at det det ikke er klokt å sette noen noen dato. Man må få til en stor overgang fra at vi investerer store summer inn i olje og gass, til at man vrir kompetansen, folka og investeringene inn i den nye ny grønn industrien. Det kommer selvfølgelig til å bli et kjempestort tema, sier Fylkesnes.

– Hva er viktigst for SV når det gjelder skatt?

– Overordnet kan vi si at folk som har stor kapitalformue begynner å betale like mye skatt som vanlige folk, lønnsmottagere. Hvis ikke får man ingen store endringer i forskjellene i samfunnet.

Flere milliardærer

Han vil ikke gå nærmere inn på hvilke konkrete krav SV stiller.

– Det viktige her er at det er vilje til å snu den negative utviklingen. Det blir stadig flere milliardærer, og stadig flere barn som vokser opp i fattigdom. Denne utviklingen må snu, sånn at vi får et samfunn med små forskjeller i makt og rikdom.

– Men kan SV komme Senterpartiet møte når det gjelder skjerpelse i formuesskatten og deres modell med fritak for maskiner og utstyr?

– Det viktige her er rett og slett å bli enige om at man faktisk vil redusere forskjellene skikkelig. Hvis man er villig til å tenke i den retningen, så vil løsningen komme av seg selv, sier Fylkesnes.

TØFT: Fylkesnes tror regjeringsforhandlingene blir krevende.
TØFT: Fylkesnes tror regjeringsforhandlingene blir krevende. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det blir knallharde runder om de to hovedsakene, sier han.

– Hvis man ikke klarer å komme i mål med det igjennom forhandlinger, så er det klart at det er helt uaktuelt å bidra til en regjering som ikke tar tak i de viktigste store sakene i vår tid, advarer SVs nestleder.

Bønder ønsker SV

Det har vært mye oppmerksomhet om at Senterpartiet fortsatt står fast på at en Arbeiderparti/Senterparti-basert regjering er målet.

Men Fylkesnes sier det er god grunn til mange Sp-velgere tvert i mot ønsker SV inn i et regjeringssamarbeid.

– Jeg vil nok si at det er veldig mange bønder rundt omkring i hele landet som håper at SV får en solid hånd på rattet. Fiskeripolitikken er det åpenbart at SV og Sp har mye felles, og det samme distriktspolitikk generelt.

– Det er mange mange berøringspunkter mellom våre partier, og vi har samarbeidet godt på Stortinget over over lang tid, understreker han.

Relatert