FHI: Smitten økte i syv uker – nå har trenden snudd

I forrige uke ble det bekreftet 16 prosent færre smittetilfeller, en nedgang i smitten for første gang på syv uker, viser FHIs ukesrapport. – Vi håper vi er over toppen.

Etter syv uker med økende smittespredning, gikk antall meldte tilfeller ned i uke 36. Da ble det meldt om 8518 tilfeller, en nedgang fra 10.081 i uke 35.

– Vi så en nedgang i antall smittede på 16 prosent i forrige uke sammenlignet med uken før. Nedgangen skjer i alle aldergrupper under 60, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

Ifølge FHI har Norge hatt et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 0,9 fra 29. august. Tallet kan ha vært nede på 0,8 i forrige uke.

Majoriteten av de som smittes er fortsatt barn og unge. Vold tror likevel at toppen av smittebølgen kan være nådd.

– Vi må følge godt med fremover. Det er kort tid siden vi hadde flere smittede, men vi håper vi er over toppen, selv om vi kan ikke si det sikkert, sier Vold.

Innleggelsestallene økte

Antall nye innleggelser i sykehus økte i uke 36, men forekomsten er fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med tidligere perioder med mye smittespredning.

Andel nye pasienter som er del- eller fullvaksinert, og som har behov for sykehusinnleggelse, har også økt i tråd med økende vaksinasjonsdekning.

– Vi følger tett med på sykehusinnleggelsene. Det er en stabil situasjon nå, men vi så en oppgang i forrige sammenlignet med den foregående. Vi vet fra tidligere bølger at først så snur smittetallene og så snur innleggelsestallene, sier Vold.

Majoriteten av nye innleggelser er fremdeles blant uvaksinerte. 62 prosent var uvaksinert, 9 prosent var delvaksinert og 29 prosent var fullvaksinert.

Antallet delvis vaksinerte og fullvaksinerte som blir smittet øker også.

De siste to ukene har 2655 tilfeller blitt påvist hos delvis vaksinerte og 2728 hos fullvaksinerte.

– Antall vaksinerte smittede forventes å øke etter hvert som antall vaksinerte øker, skriver FHI.

Flere dødsfall

Antall dødsfall med covid-19 øker også. Det er foreløpig meldt om 13 dødsfall i uke 36, etter en periode på fire måneder med 7 eller færre dødsfall per uke.

Gjennomsnittsalderen på de døde i uke 36 var 87 år.

– Antall nye sykehusinnleggelser og dødsfall i Norge er økende, men er fortsatt lavt sammenlignet med tidligere perioder med høy smittespredning. Dette skyldes sannsynligvis at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte, skriver FHI i rapporten.

– Tiltak må balanseres

FHI mener epidemien fortsatt må overvåkes godt den kommende tiden.

– Tiltak må balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang, skriver FHI.

Kommuner med utbrudd oppfordres til å fortsette med testing, smittesporing og målrettede tiltak ved behov. Andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel.

I tillegg er det viktig at vaksineringen i kommunene fortsetter med full styrke.

– Vaksiner deg. Det er mitt viktigste budskap til alle nå, sier Vold.

Relatert