Mustafa Hasan kom til Norge sammen med familien som seksring, Moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008.
Mustafa Hasan kom til Norge sammen med familien som seksring, Moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008. Foto: Terje Bendiksby

UNE anker ikke dommen i Mustafa Hasan-saken

Utlendingsnemnda (UNE) har besluttet å ikke anke dommen fra Oslo tingrett i Mustafa Hasans sak.

– Fordi den er helt konkret begrunnet og fordi det kom fram nye opplysninger under rettssaken om Hasans situasjon, opplyser avdelingsleder Terje Østraat i Utlendingsnemnda (UNE) til Aftenposten.

Dermed har UNE også bestemt seg for å behandle saken på nytt når dommen fra Oslo tingrett er rettskraftig.

Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om utsendelse av Mustafa Hasan ble i juli kjent ugyldig i Oslo tingrett.

– Nå er jeg bare utrolig glad. Dette er en så stor vekt av skuldrene, du aner ikke. Jeg er fornøyd og klar for å starte livet, sier han til TV 2 den gang.

– Enig i UNEs lovforståelse

Østraat påpeker at tingretten også støttet UNE på flere viktige punkter, blant annet at Mustafa Hasan skulle behandles som voksen etter at han ble 18 år, og at spørsmålet om tilbakekall er gyldig avklart.

– Tingretten var også i det vesentlige enig i UNEs lovforståelse. Det å la tingrettens dom bli rettskraftig, får derfor ikke betydning for andre saker, uttaler Terje Østraat.

Han sier at UNE vil forholde seg til dommen når de treffer et nytt vedtak.

Østraat viser til at tingrettens flertall kom til at det var mangler ved UNEs forrige vedtak som gjorde at det ble dømt ugyldig. Men retten har ikke uttalt seg om Mustafa Hasan skal få bli i Norge eller ikke.

I Norge siden 2008

Mustafa Hasan kom til Norge sammen med familien sin i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år i Norge ble oppholdstillatelsen trukket tilbake. UNE mener at hans mor løy om hvilket land hun kom fra.

Hasan gikk i desember 2020 til sak mot UNE, og 29. juli i år ble det klart at han vant i tingretten.

Retten mener blant annet at hans mangeårige botid og tilknytning til Norge gjennom oppveksten ikke i tilstrekkelig grad er vurdert og tatt hensyn til i UNEs begrunnelse for å utvise ham.

Relatert