TREDJE DOSE: Folkehelseinstituttet anbefaler personer med en rekke sykdommer å ta en tredje vaksinedose. Illustrasjonsfoto: Reuters
TREDJE DOSE: Folkehelseinstituttet anbefaler personer med en rekke sykdommer å ta en tredje vaksinedose. Illustrasjonsfoto: Reuters Foto: Dado Ruvic

Folkehelseinstituttet: Disse sykdommene gir behov for dose 3

FHI har laget en liste over sykdommer som vil utløse anbefaling om en tredje dose koronavaksine. Personer med disse sykdommene kan ta kontakt med vaksinekontoret i sin kommune

Oversikten over hvilke sykdommer det gjelder er laget for å gi befolkningen rask informasjon om hvem som kan ta kontakt med vaksinasjonskontoret i sin hjemkommune. Det skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Sykdommer og medikamenter

Kommunene organiserer vaksinasjon på ulike måter, men det skal kunne la seg gjennomføre raskt.

De som anbefales tredjedosen er kategorisert i to grupper:

Gruppe 1

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2:

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på en egen utarbeidet liste kan kontakte kommunen direkte.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

Må selv ta kontakt

For å få tredje dose må man kunne dokumentere sykdom eller at man er på en av de 39 immundempende medisinene som står på Folkehelseinstituttets liste.

Ifølge Legeforeningen går 100.000 nordmenn på en av disse medisinene og vil bli anbefalt å ta kontakt med vaksinekontoret i kommunen. Det vil ikke bli sendt personlige brev om dette.

Relatert