Mann (31) dømt ni ganger for ruskjøring

Sunnmøringen er notorisk ruskjører og allerede dømt seks ganger. Men mannen slipper fengsel for ytterligere tre nye tilfeller av kjøring i påvirket tilstand.

31-åringen møtte nylig i Møre og Romsdal tingrett i Ålesund, tiltalt for tre tilfeller av kjøring i ruspåvirket tilstand samt en rekke tilfeller av kjøring uten førerkort, hasjrøyking samt et tilfelle av råkjøring. Han erkjente straffskyld på samtlige punkter.

Ifølge rettsboka har sunnmøringen fra før seks dommer på seg for kjøring i påvirket tilstand. I den siste dommen fra mai 2019 fikk han en betinget fengselsstraff med det vilkåret at han gjennomførte et program mot ruspåvirket kjøring.

Ny sjanse

Kriminalomsorgen har under tvil kommet frem til at tiltalte er egnet for gjennomføring av et nytt program, og flertallet i tingretten har kommet frem til at mannen skal få en ny sjanse.

– Retten legger særlig vekt på at tiltalte som følge av koronapandemien for den siste delen av programmet ble avskåret for personlig oppmøte. Retten antar derfor at effekten av programmet ble noe svekket, heter det i dommen.

Uenig

Mindretallet i retten - en av meddommerne - har ikke noe tro på at rusprogrammet vil hjelpe og ville sende mannen i fengsel i sju måneder.

Men flertallet har bestemt at 31-åringen slipper å sone. Han er dømt til betinget fengsel i sju måneder under forutsetning at han igjen gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring. I tillegg må han betale en bot på 5 000 kroner.

Dommen er fellesstraff for dom han mottok i tingretten i 2019 der han ble dømt til 120 dagers betinget fengsel for tilsvarende forhold.

Relatert