FØLGER MED: Overlege ved Oslo skadelegevakt, Henrik Siverts, følger godt med på hva som skjer med antallet skadde som følge av ulykker med elsparkesykler. Foto: Anders Bayer / OUS
FØLGER MED: Overlege ved Oslo skadelegevakt, Henrik Siverts, følger godt med på hva som skjer med antallet skadde som følge av ulykker med elsparkesykler. Foto: Anders Bayer / OUS

Overlege ser tydelig trend etter byrådets grep

Fredag ble Oslos 23.000 elsparkesykler redusert til 8000. Skadelegevakten har sett på tallene før og etter innstrammingen.

I tillegg til et kraftig redusert antall tilgjengelige elsparkesykler i Oslo, har byrådet innført forbud mot utleie av de omdiskuterte fremkomstmidlene mellom klokken 23.00 og 05.00 hver dag. Noe flere av aktørene som leier ut elsparkesykler også selv innførte i sommer.

Nattestengningen kom blant annet etter en bønn fra Oslo skadelegevakt, som uttrykte bekymring for kombinasjonen alkohol og kjøring på elsparkesykkel da skjenketidene ble utvidet.

Også ambulansetjenesten, politiet og brannvesenet slo alarm da debatten raste i sommer. De mente et kaos av elsparkesykler som lå i veien, samt uvettig kjøring og elsparkesyklister som oppførte seg som både fotgjenger, syklist og bilist, førte til både lengre utrykningstid og potensielt livsfarlige trafikksituasjoner.

– Omtrent null om natten

Etter at flere av aktørene selv bestemte seg for å stenge for utleie om natten og byrådet innførte nattestengning, ser Oslo skadelegevakt en klar tendens.

– Om natten er skadetallet omtrent null, og selv om det kanskje ikke er overraskende, så er det veldig hyggelig, sier overlege ved Oslo skadelegevakt, Henrik Siverts, til TV 2.

Han forteller at skadelegevakten merker en forskjell.

– Vi ser at det er færre pasienter å behandle om natten, og det betyr jo noe. Det er jo klart det betyr noe generelt på hele huset her på skadelegevakten.

Det var i juli at byrådet vedtok å stramme kraftig inn på antallet elsparkesykler til utleie i hovedstaden. Det ble besluttet at antallet skulle kuttes fra 23.000 til 8000. Dette førte til protester og søksmål fra aktørene Tier, Voi og Ryde.

Fredag tapte de søksmålet mot Oslo kommune og måtte dermed, sammen med ni andre aktører, redusere antallet sparkesykler. Hver av dem kan nå ha 667 sparkesykler i drift i Oslo.

Reduseringen ble innført fredag 10. september, sammen med en rekke andre tiltak:

Dette er de nye reglene

  • Det settes et tak på maks 8.000 sparkesykler i hovedstaden. Antall kjøretøy skal fordeles på fire soner i byen. Tolv aktører har fått tillatelse til å leie ut 667 sparkesykler hver.
  • De nye reglene pålegger utleieaktørene å stenge utleie mellom klokken 23.00–05.00 alle ukedager. Alarmfunksjoner skal være avslått mellom 20.00-07.00 natt til hverdager, og 20.00-09.00 natt til lørdager, søndager og helligdager.
  • Det fastsettes midlertidige og permanente digitale soner (geofence), som utleier plikter å iverksette (regulering av plassering, blant annet forbud, hastighetsbegrensninger og bruksforbud)
  • Det er utleierne som får ansvaret for å fjerne, flytte og rydde elsparkesykler som hindrer fremkommelighet, eller som er utenfor den tildelte sonen.
  • Utleier skal betale gebyr for dekning av kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for utleievirksomhet.
  • Kjøretøy som benyttes i driften av utleievirksomheten, skal være utslippsfrie. Kravet vil gjelde fra 1.4.2023.

Kilde: NTB

– Halvering fra ene helgen til den andre

Det har altså kun gått én helg siden innstrammingene trådte i kraft fredag, men tallene fra denne første helgen viser en positiv trend.

– Vi ser at totalantallet går ned, og som nevnt er det ikke så rart at antall ulykker har gått ned om natten, men det er i tillegg en totalnedgang. Det synes vi er veldig hyggelig, selv om det skal nevnes at det er veldig tidlig å slå fast noe, sier overlege Siverts.

Han har sammenlignet tallene fra helgen før innstrammingen med tallene for den første helgen med redusert antall elsparkesykler:

Før innstrammingene: Helgen 03. til 05. september var det 29 som skadet seg. Natt til lørdag og søndag var det åtte pasienter inne i perioden 23.00 til 05.00.

Etter innstrammingene: Helgen 10. til 12. september var det 12 som skadet seg. Natt til lørdag og søndag var det én pasient som er registrert skadd klokken 23, og ingen på natten.

– Det er en halvering fra ene helgen til den andre, sier Siverts.

Mandag 13. september var det kun to som skadet seg, ifølge skadelegevaktens register.

– En foreløpig prognose

REDUSERT: Her er en stor samling av elsparkesykler fotografert i Oslo tidligere i år. Nå er antallet redusert fra 23.000 til 8000 i hovedstaden.
REDUSERT: Her er en stor samling av elsparkesykler fotografert i Oslo tidligere i år. Nå er antallet redusert fra 23.000 til 8000 i hovedstaden. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Overlege Siverts understreker igjen at det er for tidlig å konkludere med at innstrammingene er en suksess, men at det i alle fall var positive tall denne første helgen.

– Vi kan se på dette som en helt foreløpig prognose. Men effekten på natten er vi jo sikre på. Det er på dagtid som vi ikke kan være sikre. Det avhenger jo blant annet av vær og lignende, slik at man ikke kan sammenligne helger helt nøyaktig med hverandre. Men vi tror jo at den kraftige reduseringen i antallet elsparkesykler vil gjøre noe med antallet skader.

Relatert