EN DEL BLIR DYRERE: Flere ulike sammentreff gjør at en rekke varer kan bli dyrere den kommende tiden. Foto: Kasper Frøjd/TV 2
EN DEL BLIR DYRERE: Flere ulike sammentreff gjør at en rekke varer kan bli dyrere den kommende tiden. Foto: Kasper Frøjd/TV 2

Produsentene i knipe – nå blir dette trolig dyrere

Mangelen på microchiper har sjokkert verdensøkonomien og skapt problemer for svært mange produsenter. Nå ventes det at en rekke varer går opp i pris.

Microchiper, som også kalles halvledere, ble en mangelvare kort tid ut i koronapandemien.

Den enorme etterspørselen etter elektroniske varer da store deler av verden stengte ned, i kombinasjon med nedstengte fabrikker gjorde det vanskelig å møte etterspørselen.

Siden har fabrikkene slitt med å tette etterslepet.

– Det er helt klart at mangelen på halvledere vil kunne gjøre noe med prisen på en mengde varer. Det er rett og slett mye som påvirkes av dette som treffer oss som forbrukere, sier Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand.

Hun trekker frem disse tre varegruppene som hardt rammet:

  • Alt av elektronikk
  • Leker som trenger strøm
  • Biler

Tvetenstrand mener prisøkningen som er nødt til å komme kan være en god anledning for folk å tenke over om de virkelig trenger å kjøpe nytt.

– Om prisene øker er det greit å ta en vurdering på om man egentlig trenger ny telefon, eller om man kanskje kan holde ut med den PC-en litt lenger. Og hvis du for eksempel har knust skjermen på telefonen, hvorfor ikke kjøpe en brukt telefon. Det finnes mange som tilbyr det nå.

I begynnelsen av august sa Apple-sjef Tim Cook at mangelen framover kommer til å ramme produksjonen av iPad og iPhone. Mindre produsenter er ventet å bli enda hardere rammet, anslår analytikere, skriver NTB.

Spillkonsoller som PlayStation og Xbox sliter også med mangel på leveranser.

– Tenker kanskje ikke over det

For dem som tenker på å kjøpe bil nå, anbefaler Tvetenstrand at man er tydelig på at man skal ha et pristilbud, slik at man ikke ender opp med å måtte betale mye mer for bilen når den blir levert, som ofte kan være en stund frem i tid.

En annen type vare som har hatt høy prisstigning og som forventes å stige ytterligere, er prisene på råstål og aluminium.

– Det handler om tilgjengelighet. På råstoff og aluminium skyldes en del av dette at Kina har ønsket å stenge ned fabrikker fordi de forurenset veldig. Og dette har gjort at etterspørselen blir større enn det som kan leveres.

Selv om en del nok tenker at dette ikke angår dem, så rammer den prisøkningen mange nordmenn.

– Vi tenker kanskje ikke over det, men det påvirker oss. Dette brukes i biler, båter og til husbygging. Så vi nordmenn, som er verdensmestere i oppussing, vi vil kunne merke det.

Tvetenstrand bruker vinduer som eksempel.

– Hvis du for eksempel skal bytte vindusrammer, så vil man her også merke at prisen kan øke.

– Unngå økonomisk smell

Oppussing bringer Tvetenstrand over på en annen varegruppe som har eksplodert i pris, og som fortsatt ligger på et høyt nivå, selv om økningen nå ser ut til å ha stagnert noe: Trelast.

– Der er det veldig høye priser nå, og der vil man også merke at det er dyrere å pusse opp eller bygge nytt.

Forbrukerøkonomen anbefaler alle som skal i gang med byggeprosjekter om å ha jevnlig dialog med utbygger.

– Vær tydelig på et forventningsestimat når det gjelder pris. Og ha jevn dialog, slik at du ikke går på en økonomisk smell.

– Mange aktører hjelper deg med å få tak i materialer som folk ikke lenger har bruk for. Så sjekk hva du kan kjøpe brukt, og så er det jo lurt å selge ting du ikke trenger selv også.

Kan ha lang leveringstid

I motsatt ende har matvareprisene faktisk hatt negativ prisutvikling den siste tiden, slik at prisene har gått ned.

Etter en kraftig økning har prisen på kaffe begynte å falle litt. Men Tvetenstrand sier at den fortsatt er høy.

Det at etterspørselen på en rekke materialer og varer er høyere enn det som er mulig å levere, gjør at prisen stiger. Men det er også et annet moment knyttet til dette, nemlig lange leveringstider på mye.

– En ting er at prisen på for eksempel en vaskemaskin går opp på grunn av manko, men du har også det at det tar lengre tid å få varen.

Stengte havner i Kina som følge av virusutbrudd, et lasteskip som sperret viktige Suezkanalen for all trafikk i nesten en uke i mars, samt forsinkelser i produksjon av flere varer på grunn av mangel på ulike deler, har nemlig gjort at det tar lengre tid å frakte ting til Europa.

– Det er mangel på mannskap, båter og tilgjengelige havner. Og det gjør at ting tar tid. Man må være innstilt på at det tar lenger tid å frakte varer enn man er vant til.

Fraktprisene «til himmels»

Mangel på på båter, mannskap og opphoping av forsinkede varer som venter på å fraktes fra Kina til Europa har ført til presset etterspørsel og dermed stor prisøkning på frakt.

– Nesten alt du kjøper i butikken som det står «Made in» på rammes av kostnadsøkningen, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, til TV 2.

Han forteller at det er sjelden man ser en slik prisøkning som det man nå ser på frakt av varer fra Asia, og da hovedsakelig fra Kina.

– Harpex-indeksen er indikatoren for globale fraktrater, og den viser at prisene har gått rett fullstendig til himmels. Hvis den var på 100 1. januar i fjor, så er den nå over 500. Prisen har gjort femgangeren, og det er sjelden vi opplever at priser stiger så mye.

Dørum sier at norske forbrukere kanskje ikke har kjent på konsekvensen av dette ennå, men at det trolig må skje.

– Når fraktprisene går til himmels, så betyr det høyere innkjøpspriser for norske butikker. Og det betyr i neste runde økte priser for forbrukerne. Men dette avhenger litt av konkurransen og marginsituasjonen til butikkene.

Dyrere på grunn av frakt

Det den største delen av forbrukervarene vi importerer til Norge rammes på en eller annen måte av prisøkningen, unntaket er biler og matvarer som kommer med egne skip, ikke i konteinere.

I NHOs ferske medlemsundersøkelse som er gjort mellom 31. august og 6. september, svarte 30 prosent av de 2725 spurte bedriftene at de har eller skal øke prisen mer enn den generelle prisveksten. Økte priser på innsatsvarer og dyrere frakt oppgis som hovedårsaker.

Sjeføkonom Dørum trekker frem flere bransjer som har hatt store prishopp kontra den generelle prisveksten på tre prosent:

  • Materialer til vedlikehold og reparasjon av bolig var i juli 44 prosent høyere enn i fjor. Vanligvis er prisveksten på dette 4-6 prosent år for år.
  • Møbler varierer måned til måned, men i januar var prisveksten på dette 12 prosent, og i juli 5 prosent.
  • Glassvarer, som er typiske konteinerimporterte varer, steg 10,5 prosent i pris i juli.
  • Utstyr til sport, camping og friluftsliv steg over 8 prosent i juli.

Relatert