STREKK I LAGET: Det er uenighet blant de rødgrønne partiene som vil regjere sammen, men Ap-leder Jonas Gahr Støre er selvsikker på at det er mulig komme til en enighet..
STREKK I LAGET: Det er uenighet blant de rødgrønne partiene som vil regjere sammen, men Ap-leder Jonas Gahr Støre er selvsikker på at det er mulig komme til en enighet.. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ap-Støre tror på abortenighet

En rekke stortingskandidater varsler at de mener noe annet enn partiet sitt om abortnemndene. Tross sprik på rødgrønn side, tror Ap-leder Jonas Gahr Støre han kan forene frontene.

– Jeg tror at muligheten for et bredt forlik ligger i dette rommet 12 til 18 uker. Og det tror jeg vi har mulighet til å få enighet om, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.

Ap-lederen tror altså han skal klare å forene SVs syn om å utvide grensene for kvinnens selvbestemmelse til dagens ytre abortgrense som ligger ved uke 22, og Senterpartiet som vil beholde dagens grense for selvbestemt abort på uke 12, men gjennomgå nemndenes arbeidsmåte, rolle og navn.

Når en slik endring kan komme er likevel uklart.

– Dette er ikke en sak vi skal forhaste oss på. Diskutere grundig, sier Arbeiderpartiets statsministerkandidat.

HAR TROA: Jonas Gahr Støre vil forene abortfrontene til høsten.
HAR TROA: Jonas Gahr Støre vil forene abortfrontene til høsten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Thriller

Også Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Venstre har vedtatt at de ønsker en utvidelse av selvbestemmelsen. Rødt er på linje med SV, mens MDG og Venstre er på linje med Arbeiderpartiet. Frp tar ikke stilling til spørsmålet i sitt program, men partileder Sylvi Listhaug er tydelig imot. Høyre vil ha dagens lov, mens KrF vil ha en mindre liberal lov, uten at de har kommet med et konkret alternativ.

Etter mandagens valg kan det altså gå mot tidenes største utvidelse av retten til selvbestemt abort i Norge – men det blir jevnt. På snittet av målingene ligger partiene som ønsker en liberalisering an til å få 85 mandater.

I tillegg har partier som Venstre, Frp og Senterpartiet tenkt å fristille partiet sitt i dette spørsmålet, om det kommer til votering i Stortinget.

Dermed kan saken avgjøres av hva hver enkelt representant mener uavhengig av hva partiet har vedtatt sentralt.

TV 2 har spurt stortingskandidater som ligger an til å komme inn på Stortinget ifølge mandagens måling, om deres syn og av de som svarte viser kartleggingen at en avstemning i Stortinget kan bli dramatisk jevn.

SPLITTET: Kandidatene er delt i synet på abortloven.
SPLITTET: Kandidatene er delt i synet på abortloven.

Kartleggingen viser at 7 kandidater har krysset av for et annet syn enn partiet sitt.

Sp-kandidater for utvidelse

To av dem er stortingskandidater for Senterpartiet.

Andrekandidat for Senterpartiet i Sogn og Fjordanes, Aleksander Øren Heen, har svart at han vil at nemndene bør erstattes med rådgivende team fram til uke 18, men at avgjørelsen må «vere kvinna si eigen».

Han var også en del av mindretallet i Senterpartiets programkomité som før landsmøtet sto for dette synet. Heen vil ikke utdype svaret sitt til TV 2.

Stortingskandidat Åslaug Sem-Jacobsen, for Senterpartiet i Telemark vil også utvide retten for selvbestemt abort til uke 18. Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra Sem-Jacobsen torsdag.

UTBRYTER: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) håper på fire nye år på Stortinget.
UTBRYTER: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) håper på fire nye år på Stortinget. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Vil stemme mot eget parti

1. kandidat for MDG i Hedmark Jon Lurås er en annen av dem. Han er helt uenig i abortpolitikken til sitt eget parti, og ønsker å beholde dagens abortlov.

– Dette er en fryktelig vanskelig sak, med masse elementer. Jeg har jo tenkt at dagens praksis har fungert ganske greit, sier Lurås til TV 2.

Han er ikke den eneste fra partiet som vil gå imot fjerning av abortnemndene. Karina Ødegård er 1. kandidat i Oppland er også kritisk til MDGs politikk.

– Totalhensynet blir ikke godt nok ivaretatt uten en obligatorisk samtale.

Både Lurås og Ødegård har reservert seg for vedtaket. Det vil si at de ikke er forpliktet til å stemme i tråd med partiprogrammet i abortspørsmålet. Men partiet har enda ikke bestemt seg for om de vil fristille representantene sine ved votering. Da vil også de som ikke har reservert seg få stemme etter egen overbevisning.

– Jeg tenker at det er en sånn type sak at det er ugreit å ha veldig stramme linjer her. Det er mange ting hvor vi kan si at her følger vi partiprogrammet. Men denne er av de som ikke er så enkle, sier Lurås.

Fristilt Frp-er

En annen som krysset av for å utvide til uke 18 var stortingsrepresentant Himanshu Gulati(Frp), Akershus.

– Jeg mener vi har god balanse i norsk abortlovgivning slik det er i dag, men jeg ser ingen grunn til at nemnder skal overstyre en kvinnes frie valg over egen kropp, sier Gulati.

Frp har ikke tatt stilling til abortgrensen og de fleste Frp-kandidatene som svarte i TV 2s kartlegging oppga at de vil beholde dagens lov.

– Føler du deg alene om å ha en annen mening om dette?

– De fleste av mine kolleger deler mitt syn om å ikke utvide maksgrensen for abort, men så mener noen av oss også at nemndene bør fjernes til slik at kvinnene får det siste ordet frem til uke 18, sier Gulati som ikke har tenkt på om man skal få et annet system enn nemnder slik flere partier ønsker å utrede.

– Dette handler om hvem som skal ha det siste ordet, sier han og følger med i spenning om abort kommer opp som en debatt i Stortinget etter valget.

– Det gjenstår å se om det blir en debatt om endring i Stortinget og jeg tør ikke spå hva som blir utfallet, særlig siden det også er delte meninger på venstresiden.

– Stemmer du for et forslag som vil avvikle nemndene og la kvinnen bestemme selv til uke 18?

– Jeg er jo nødt til å se på helheten i forslaget først. Men jeg er prinsipielt positiv til at kvinnen skal ha siste ordet, sier Gulati som opplyser at Frp-representanter er fristilt ved votering i slike spørsmål.

Fakta: Abortloven

  • I Norge har kvinnen rett til å bestemme selv om hun skal avbryte et svangerskap fram til utgangen av tolvte svangerskapsuke. Etter dette blir det mer komplisert, og skal hun få godkjent en abort må hun søke og møte i nemnd for en avgjørelse
  • Svangerskapsavbrudd etter tolvte svangerskapsuke kan skje dersom ett av følgende forhold er tilstede:
  1. Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnen
  2. Det kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon
  3. Det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom på grunn av arvelige anlegg, eller at barnet kan få sykdom eller skadelig påvirkning under svangerskapet
  4. Dersom svangerskapet er et resultat av seksualforbrytelser (voldtekt og incest), den gravide er alvorlig sinnslidende eller i betydelig grad psykisk utviklingshemmet
  • Etter 18. svangerskapsuke kan det ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det, for eksempel at mors liv er i fare eller at fosteret er i en stand som ikke er forenelig med liv
  • Kun litt over 4 prosent av alle aborter behandles i nemnd i dag.
  • I 2020 ble det utført 508 nemndbehandlede aborter.

Kilde: Abortregisteret, Helsedirektoratet, SNL

Relatert