VENTER PRISØKNING: Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, forteller at den siste medlemsundersøkelsen deres viser at 30 prosent svarer ja på om prisene deres har økt eller skal øke mer enn den generelle prisveksten. Foto: Håkon Mosvold Larsen
VENTER PRISØKNING: Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, forteller at den siste medlemsundersøkelsen deres viser at 30 prosent svarer ja på om prisene deres har økt eller skal øke mer enn den generelle prisveksten. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Sjeføkonom om priseksplosjon: – Nesten alt det står «Made in» på rammes

Sjeføkonom sier de sjelden har sett en så kraftig prisoppgang som på frakten mellom Kina og Europa. For oss forbrukere vil det få mer å si enn man kanskje tror.

– Nesten alt du kjøper i butikken som det står «Made in» på rammes av kostnadsøkningen, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, til TV 2.

Han forteller at det er sjelden man ser en slik prisøkning som det man nå ser på frakt av varer fra Asia, og da hovedsakelig fra Kina.

– Harpex-indeksen er indikatoren for globale fraktrater, og den viser at prisene har gått rett fullstendig til himmels. Hvis den var på 100 1. januar i fjor, så er den nå over 500. Prisen har gjort femgangeren, og det er sjelden vi opplever at priser stiger så mye.

Dørum sier at norske forbrukere kanskje ikke har kjent på konsekvensen av dette ennå, men at det trolig må skje.

– Når fraktprisene går til himmels, så betyr det høyere innkjøpspriser for norske butikker. Og det betyr i neste runde økte priser for forbrukerne. Men dette avhenger litt av konkurransen og marginsituasjonen til butikkene.

– Kundene må ta økningen

I møbel- og interiørbutikken Houz på Hasle står eier og driver Linda Veggeland klar til å hjelpe kundene med å få det fint hjemme.

Siden det er en enkeltstående nisjebutikk, merker Veggeland endringer i markedet lettere enn de store kjedene.

DRIVER NISJEBUTIKK: Linda Veggeland driver møbel- og interiørbutikken Houz på Løren i Oslo. Foto: Privat
DRIVER NISJEBUTIKK: Linda Veggeland driver møbel- og interiørbutikken Houz på Løren i Oslo. Foto: Privat

– Vi får jo i disse dager reviderte prislister fra mange av leverandørene våre, og for meg som driver et konsept med satte marginer, så må nesten kundene ta den økningen. Jeg klarer ikke ta den selv, sier hun til TV 2.

– Leveringstiden kanskje verre

Veggeland forteller at en kombinasjon av materialmangel, økte fraktkostnader og forsinkelser på grunn av at produsentene sliter med å få tak i alle komponentene de trenger til produktene sine, gjør at det ikke er så lett å drive butikk slik det er nå.

– Det som skjer nå påvirker oss mer enn bare at prisen går opp. Nordmenn er nok ikke vant til at det er mye lengre leveringstider på ting, og det er det nå. For mange er nok kanskje det verre enn at ting går opp noen hundre kroner i pris på grunn av økte fraktkostnader.

De økte leveringstidene gjør at flere kunder blir skuffet over at møbelet de har planlagt å kjøpe ikke kan leveres før på slutten av året eller på nyåret.

Hun forteller også at hun fra norske produsenter får beskjed om at det er enkelte ting de ikke kan levere.

– Jeg har for eksempel fått beskjed fra en produsent av lamper om at de ikke kan levere eik fordi de ikke får tak i materialer av ønsket kvalitet.

Dette blir dyrere

Det den største delen av forbrukervarene vi importerer til Norge rammes på en eller annen måte av prisøkningen, unntaket er biler og matvarer som kommer med egne skip, ikke i konteinere.

I NHOs ferske medlemsundersøkelse som er gjort mellom 31. august og 6. september, svarte 30 prosent av de 2725 spurte bedriftene at de har eller skal øke prisen mer enn den generelle prisveksten. Økte priser på innsatsvarer og dyrere frakt oppgis som hovedårsaker.

Sjeføkonom Dørum trekker frem flere bransjer som har hatt store prishopp kontra den generelle prisveksten på tre prosent:

  • Materialer til vedlikehold og reparasjon av bolig var i juli 44 prosent høyere enn i fjor. Vanligvis er prisveksten på dette 4-6 prosent år for år.
  • Møbler varierer måned til måned, men i januar var prisveksten på dette 12 prosent, og i juli 5 prosent.
  • Glassvarer, som er typiske konteinerimporterte varer, steg 10,5 prosent i pris i juli.
  • Utstyr til sport, camping og friluftsliv steg over 8 prosent i juli.

– Vært mye kluss

Jarle Hammerstad er leder for handelspolitikk i hovedorganisasjonen Virke. Han bekrefter at fraktprisene har skapt trøbbel for deler av handelsnæringen.

– Dette problemet har vedvart en god stund. Det begynte på høsten i fjor og har bygget seg opp siden det. Det er særlig frakt fra Asia og primært Kina som er rammet.

– Hva er årsaken til at fraktkostnadene har gått opp og fortsatt går opp?

– Kina har nulltoleranse for koronaviruset, så de stanser aktiviteten i havner og på fabrikker dersom det oppstår smitte. Det gjør at det hele tiden kommer forsinkelser både i produksjonslinjene og i konteinertrafikken. Mangelen på microchipper er også noe som påvirker og forsinker mange varer, slik at konteinertrafikken hoper seg opp.

– KLUSS: Jarle Hammerstad i Virke forteller at det har vært mye kluss med skipstrafikken mellom Asia og Europa. Foto: Terje Pedersen
– KLUSS: Jarle Hammerstad i Virke forteller at det har vært mye kluss med skipstrafikken mellom Asia og Europa. Foto: Terje Pedersen

I tillegg har koronapandemien gjort at flere bruker penger på varer i stedet for tjenester, noe som gjør enda flere varer skal fraktes med skip. Pandemien har også gjort at det er mangel på arbeidskraft, som igjen gjør at det blir mindre kapasitet i havnene. Dette er med på å presse opp prisene.

– Og så hadde vi jo den episoden hvor en tanker sperret Suezkanalen, noe som bidro til enda flere forsinkelser. Nå har problemet var lenge, og det rammer generelt mye varer, og det er flere bransjer som har ventetider på varer denne høsten.

Han sier det er en klar trend at varer som typisk importeres fra Kina og Asia går opp i pris om dagen.

– Det gjelder blant annet all slags elektronikk, husholdningsvarer, interiør og møbler, sportsutstyr og blant annet sykler. Og det er fordi at disse kategoriene importerer mye fra Asia og Kina. Og er det nedstengning på en fabrikk, så forplanter det seg til konteinertrafikken. Det har vært mye kluss, og det gir økte priser på grunn av forsinkelser og at varer hoper seg opp, samt at økt mengde bestillinger, presser prisene opp.

Fører trolig til at folk må betale mer

Hammerstad er ikke i tvil om at problematikken vil vise seg i høyere priser på en del varer.

– Når fraktselskapene øker sine priser, så er det nok for mange ikke noen annen vei utenom å øke prisene, og kanskje utover høsten vil kundene merke det.

Han utelukker ikke at denne dette kan påvirke inflasjonen.

– Det har vedvart såpass lenge og ser fortsatt ikke ut til å bedre seg, men heller eskalere, og da er spørsmålet er om ikke dette vil påvirke prisene. Det kan påvirke inflasjonen dersom man får en prisøkning på mange nok varer til at man får en generell prisvekst.

Samtidig sier Hammersborg at de ikke har fått rapporter om leveringsforsinkelser når det gjelder klær og tekstil. Og heller ikke matvarer, i den kategorien forteller han at man faktisk opplever at prisene har gått ned.

Relatert