FHI-OVERLEGE:

Avviser at helsemyndighetene gambler med helsa til barn og unge

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Overlege i FHI og ansvarlig for barnevaksineprogrammet, Margrethe Greve-Isdahl, mener smittesituasjonen blant de unge ikke er dramatisk.

Et stort antall av de som nå smittes av korona er uvaksinerte barn og nyvaksinerte ungdommer. Derfor har regjeringen besluttet at barn mellom 12 og 15 år skal få tilbud om koronavaksine. I første omgang tilbys én dose.

Overlege i Folkehelseinstituttet og ansvarlig for barnevaksineprogrammet, Margrethe Greve-Isdahl, forteller at 22 000 barn i alderen 12-18 år har vært smittet siden helt i starten av pandemien.

Av de er det 35 stykker som har blitt lagt inn på sykehus. Hun påpeker at FHI ikke ser på dette som dramatiske tall.

Helsedirektøren har uttalt at vi kommer til å få tusenvis av barn og unge som vil trenge spesialhjelp på grunn av korona i vinter. Overdrev han da?

– Han korrigerte seg selv senere og sa at det ikke var riktige estimater. Vi regner med, ut ifra tallene, at det vil det være mellom 1000 og 2000 barn som vil være lagt inn for RS-virus i vinter. Rundt 500 barn blir lagt inn for influensa og under 500 for korona, slik vi ser det, sier hun og fortsetter:

– Så dette kommer til å gå inn i noen av de vanlige luftveisvirusene som vi vanligvis har i løpet av en vinter og som enkelte trenger sykehusbehandling for.

Se hele forklaringen til Greve-Isdahl øverst i videovinduet øverst i saken!

De som blir smittet

Barna som blir smittet av koronaviruset deles inn i to grupper. Den ene består av dem som blir lagt inn med akutt covid-19, som er flesteparten av de som blir lagt inn. Ifølge overlegen har de normalt sett et svært kort opphold på sykehuset, med snitt på en til to dager.

– Så det tyder på at det er lite dramatikk for dem. Også har du denne betennelsestilstanden som oppstår hos veldig få, som gjerne har hatt mild sykdom. To til seks uker senere kan de få en betennelseslignende tilstand. De blir liggende litt lenger, for det er litt mer alvorlig, men de går det også bra med og de har et gjennomsnitt på seks døgn hvor de er innlagt.

Greve-Isdahl forklarer at dette er en betennelsestilstand som gjerne oppstår i flere organer, som mage og tarm, og kan også inkludere hjertet. De får gjerne utslett, røde øyne og høy feber i flere dager som gjør man oppsøker lege og blir lagt inn. De får da vite at de har hatt covid-19 for noen uker siden og at de har utviklet denne tilstanden. Totalt 28 barn i alderen 0 til 18 år har vært innlagt med denne betennelsen.

– Så du er helt uenig hvis jeg sier til deg at det helsemyndighetene gjør nå er å gamble med helsa til barn og unge?

– Ja, det er jeg faktisk helt uenig i. Det vi også ser er at de barna under 12 år, som ikke får tilbud om vaksine, der er det mange færre som blir syke. Der har de mange færre sensymptomer, bortsett fra en del luftveissymptomer hos de aller yngste, som vi også kjenner igjen fra andre luftveisinfeksjoner i den alderen. De går gjerne og hoster en stund etterpå, og trenger kanskje litt legetilsyn.

Overlegens råd til foreldre

FHI har gjort en vaksinevurdering av aldersgruppen 12-15 år, da denne gruppen har en noe høyre risiko enn yngre barn for å bli innlagt på sykehus med covid-19. Overlegen påpeker at tilbudet skal gi foreldre muligheten til å bestemme om de ønsker at barnet deres skal få den beskyttelsen mot den lille sjansen det er for at barnet blir lagt inn på sykehus.

Grunnen til at de foreløpig tilbyr én dose, og ikke to som voksne får, er fordi det er større risiko for bivirkninger ved dose to. I mellomtiden har Greve-Isdahl følgende råd til foreldre:

– De må vurdere om det er aktuelt for sitt barn, og gjerne ta med barnet på råd, for barn i alderen 12-16 år har medbestemmelsesrett. De skal høres i forhold til egen helse.

Enkelte ønsker å holde barna hjemme fra skole og barnehage for å unngå at de skal bli smittet. Det mener hun er unødvendig, da det er svært få som blir alvorlig syke.

– Vi må se helse i et større perspektiv. Barn og unge har behov for sosial interaksjon, de har behov for lek og læring, og det er de nødt til å være i barnehagen for å få, sier overlegen og fortsetter:

– Vi er nødt til å prøve og sette korona inn denne helheten om alt som handler om barns helse og se at det er en brikke i mange ting vi ta hensyn til, men infeksjonen i seg selv er det veldig få barn blir alvorlig syke.

Relatert