Ola skjøt ulv som angrep sau – seks politifolk dro til fjells

Samme dag fikk Alvdal kommune nei til politibistand til et viktig helseoppdrag. Nå raser bygdefolk i østerdalen mot politiets prioriteringer i en sak langt utenfor ulvesonen, der beitedyr skal prioriteres.

Det var natt til 29. juni Ola Alme skjøt en ulv som angrep sau i området rundt Savalen ved Tynset. Politiet ble umiddelbart varslet om nødvergesaken av bøndene, og rykket ut.

Til sammen brukte de seks tjenestemenn, blant dem krimteknikere og en politijurist på saken.

Politiet understreker at to av de som var ute kun jobbet med saken i kort tid for å levere forsyninger til noen av ulveetterforskerne ved åstedet.

Statens Naturoppsyn dro også til fjells med tre tjenestemenn.

Ola Alme fikk status som mistenkt.

SKUTT: Her er ulven som ble skutt i Savalen-området. Foto: Privat
SKUTT: Her er ulven som ble skutt i Savalen-området. Foto: Privat

– Jeg begriper ikke hvorfor de skal sette inn slike ressurser i det alle forstår var en klar nødvergesak. Den siste kilometeren før jeg skjøt hadde ulven drept ni sauer. Og den var i ferd med å angripe flere, sier Ola Alme.

Samme dag som ulveetterforskningen foregikk, ba Alvdal kommune om politibistand til et viktig helseoppdrag. Men da de tok kontakt med operasjonssentralen fikk de beskjed om at det ikke var ressurser tilgjengelig.

– Det er krevende at det går så mye ressurser til en ulv. Det er også snakk om sikkerheten til resten av befolkningen som også må bli tatt på alvor, sier Mona Murud, ordfører (Sp), Alvdal kommune.

Helt vanvittig

– Jeg syns dette er en vanvittig bruk av ressurser. Når man behandler en ulv nesten som det skulle ha vært drap på et menneske, samtidig som det er andre saker i samfunnet som ikke kan få politibistand, da mener jeg at noe er veldig feil, sier Stortingsrepresentant, Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet.

POLITIAKSJON: Her er biler fra politiet og Statens Naturoppsyn i området der ulven ble skutt. Foto: Privat
POLITIAKSJON: Her er biler fra politiet og Statens Naturoppsyn i området der ulven ble skutt. Foto: Privat

Politiet mener de har forholdt seg til riksadvokatens føringer og avviser at ulveetterforskningen gikk utover helseoppdrag der det er fare for liv og helse.

Les tilsvaret fra politiet lenger ned i saken.

Ola Alme hjalp broren sin med å passe sauene etter at det var funnet et rovdyr-tatt lam i området. Det var også gjort observasjoner av ulv. Alme forteller at det var bedt om fellingstillatelse, men at dette ble avslått på grunn av for dårlig dokumentasjon.

Han filmet det som skjedde i fjellet både før og etter at han hadde skutt ulven.

Nødverge

Han mener alle må ha forstått at det var en klar nødvergesak.

– Men er det ikke viktig å sette inn mye ressurser i en slik etterforskning slik at rettsikkerheten ivaretas også for deg?

ÅSTEDET: Det ble brukt en firehjuling for å frakte politiet til åstedet. Foto: Privat
ÅSTEDET: Det ble brukt en firehjuling for å frakte politiet til åstedet. Foto: Privat

– Når en ulv er felt i et beiteprioritert område og politiet blir varslet av oss, er det ingen grunn til at de skal bruke en eneste politimann. Det er en så opplagt sak at at det hadde holdt med en mann fra Statens Naturoppsyn, sier Ola Alme og fortsetter:

– Som jeg sa til politiet da de kom. Hvis jeg hadde skutt en ulv ulovlig så hadde jeg ikke båret den 2 kilometer opp i fjellet og så ringt politiet for å si at vi har en død ulv her. Og prøvd å få det til å se ut som en nødvergesak.

Sauebonde Hallgeir Brendbakken fra Tynset sier mange av dyrene hans kunne blitt drept om ikke Ola Alme hadde skutt ulven. Han er skremt over at et oppdrag om helsehjelp ble avvist samme dag.

– Det er galimatias spør du meg. Det at en ulv er viktigere enn folk, ja da sier det seg selv, sier Hallgeir Brendbakken oppgitt.

Saken til Ola Alme ble nylig ble henlagt av politiet som intet straffbart forhold bevist. Etter to måneder konkluderte de med at det handlet om nødverge, slik han hele veien har forklart.

I Alvdal merker man at rovdyr som ulv og bjørn stadig kommer nærmere kommunen.

ILLE: Sauebonden Halgeir Brendbakken mener bøndene må få stående fellingstillatelser for å unngå å komme i samme situasjon som Ola Alme. Foto: Olav Wold
ILLE: Sauebonden Halgeir Brendbakken mener bøndene må få stående fellingstillatelser for å unngå å komme i samme situasjon som Ola Alme. Foto: Olav Wold

– Nå blir sauebønder i nabokommunene betalt for å legge om driften. Det utløser en forflytning av rovdyrene. Så vi kjenner trykket mer og mer for hvert eneste år, forteller ordføreren.

Store skader

Hun vil ha en stående fellingstillatelse for de store rovdyra i beiteprioriterte områder sånn at man har muligheter til å ta ut skadedyr så fort som overhodet mulig.

– Hvis vi må vente et døgn på fellingstillatelse, noe som ikke er uvanlig, så kan rovdyrene utgjøre utrolig mye skade både med tanke på økonomiske tak, påkjenninger og lidelser, sier Mona Murud, ordfører i Alvdal kommune.

Ola Alme og sauebøndene i området mener også stående fellingstillatelser er eneste løsningen.

– Det ville jo forhindre at politiet setter inn vanvittige ressurser når vi utfører plikten vi har til å passe på dyrene våre, sier Ola Alme.

Politiet avviser kritikken.

Og lederen for felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven svarer på TV 2s spørsmål i en e-post:

DREPT: Det ble funnet minst 12 sauer i området som var skadd eller drept av ulven som ble skutt. Foto: Privat
DREPT: Det ble funnet minst 12 sauer i området som var skadd eller drept av ulven som ble skutt. Foto: Privat

– Riksadvokaten har gitt klare føringer på at felling av fredet rovvilt er en oppgave som politiet ikke uten videre kan bortprioritere. Politiet har en plikt til å sørge for en kvalitetsmessig god etterforsking i de saker som opprettes.

Avviser ressursbruk

– Politiet opptrer objektivt og har ingen forutinntatthet om at noe straffbart har skjedd. Det var tilfelle også i denne saken, skriver Welhaven.

Welhaven aviser at det var seks personer som samtidig jobbet med saken.

– Når det gjelder ressurser på dette oppdraget så ble det satt på to tjenestepersoner den aktuelle natta. Det ble også besluttet at to kriminalteknikere skulle undersøke stedet, skrover han.

I en kort periode kom ytterligere to polititjenestepersoner til, men kun for å gi forsyning til de to tjenestepersonene som jobbet der den aktuelle natta. Det er derfor ikke riktig at seks tjenestepersoner arbeidet samtidig på dette oppdraget, skriver Welhaven.

Han avviser at ressursbruken har satt befolkningens helsesikkerhet i fare.

– Det er vår oppfatning at denne etterforskningen der ulv ble skutt ikke ble prioritert på bekostning av bistandsoppdrag hvor det var fare for liv og helse»