FÅ SYKE BARN: Overlege ved barneklinikken på Ullevål har erfart at få barn blir innlagt med alvorlig sykdom. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
FÅ SYKE BARN: Overlege ved barneklinikken på Ullevål har erfart at få barn blir innlagt med alvorlig sykdom. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Derfor mener de høye smittetall er lite bekymringsfullt

FHI mener dagens smittetall ikke er sammenliknbare med tidligere tall. – En helt annen grad av lav risiko nå, sier Camilla Stoltenberg.

De siste dagene har smittetallene vært rekordhøye i Norge, og vi har sett en betydelig smittespredning blant særlig barn og unge.

FHI tror vi muligens kan komme til å se enda høyere tall, men er likevel ikke bekymret.

Derfor vil smittetallene gå opp

– Smitten har økt i forbindelse med skolestart, og kan øke ytterligere når vi nå tester mange med hurtigtester og selvtester, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til TV 2.

Mandag startet massetestingen av skoleelever i hovedstaden. Alle elevene skal testes to ganger i uken med et eget selvtest-kit.

De som tester positivt på disse hurtigtestene går videre og tester seg på nytt med pcr-test, forklarer Stoltenberg. Det gjør at andelen positive tester vil bli større.

Også helsebyråd i Oslo, Robert Steen, forventer at smittetallene vil gå opp når man tar i bruk massetesting.

– Når vi tester alle barn og unge kommer vi til å avdekke mye asymptomatisk smitte, altså smitte hos mennesker som ikke har symptomer og ellers ikke ville testet seg, sier Steen.

- Smittetall får for stor oppmerksomhet

På grunn av dette mener FHI-direktøren at dagens smittetall ikke er sammenliknbare med tidligere tall.

– Hva tenker du da når mange blir bekymret for høye tall?

IKKE SAMMENLIGNBART: Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg mener dagens smittetall ikke kan sammenlignes med tidligere. Foto: Thomas Evensen / TV 2
IKKE SAMMENLIGNBART: Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg mener dagens smittetall ikke kan sammenlignes med tidligere. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Først og fremst forstår jeg det godt, fordi vi har vært veldig opptatt av smittetall og er fortsatt veldig opptatt av det, sier hun og legger til:

– Men oppmerksomheten retter seg nok nå i enda større grad mot hvem som blir innlagt og hvor mange. Der ser vi nå at mønsteret er litt annerledes.

For selv om også sykehusinnleggelsene har økt noe, mener Stoltenberg det er forholdsvis få.

– Har det da vært for mye fokus på smittetall?

– Det er for lite fokus på de andre tingene som er vel så viktig. Derfor får smittetall for stor oppmerksomhet.

Liten risiko for denne gruppen

Stoltenberg poengterer at mange av de smittede nå er barn og unge. Der er det liten risiko for alvorlig sykdom.

– Det er en helt annen grad av liv risiko. Risikoen er sammenlignet med den man har for andre infeksjonssykdommer som vi er vant til, slik som rs-virus og influensa,

– Det betyr at vi egentlig er vant til å leve med den type risiko, og må til dels leve med det nå også, sier hun.

Overlege ved infeksjonsavdeling på barne- og ungdomsklinikken OUS, Per Kristian Knudsen er enig med FHI-direktøren.

LITE BEKYMRET: Overlege Per Kristian Knudsen er lite bekymret for smitten blant barn, basert på erfaringene ved sykehuset. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
LITE BEKYMRET: Overlege Per Kristian Knudsen er lite bekymret for smitten blant barn, basert på erfaringene ved sykehuset. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

–Jeg skjønner at man er opptatt av smittetall, men jeg syntes nok kanskje det har vært for ensidig fokus på det. For oss er det sykehusinnleggelsene som betyr mest og som belaster mest.

Svært få barn innlagt

I lys av sykehustallene er Knudsen lite bekymret.

Totalt sett har det vært 30 barn innlagt på hele Oslo Universitetssykehus med koronasmitte. For øyeblikket er det ingen barn innlagt.

– Erfaringen etter 18 måneder med pandemi har trengt innleggelse på sykehus, og blitt alvorlig syke, sier Knudsen.

– De aller, aller fleste av de har vært lite syke og kun trengt kort innleggelse kanskje snakk om 1-2 dager.

Det har vært snakk om vanlige luftveisinfeksjoner, som hoste, feber og noe pustevansker. I tillegg til litt hodepine og magetrøbbel.

– Jeg har stor forståelse for at foreldre blir bekymret når barn blir syke og må være hjemme fra skolen.

– Men jeg er ikke veldig bekymret, basert på den erfaringen vi har, avslutter han.

Relatert