STRID: Hoppsjef Clas Brede Bråthen er i konflikt med Norges Skiforbund. Foto: Geir Olsen / NTB
STRID: Hoppsjef Clas Brede Bråthen er i konflikt med Norges Skiforbund. Foto: Geir Olsen / NTB

Sponsorene vurderer å trekke støtten om Bråthen-konflikten ikke løses

Sponsorene ber om at Norges Skiforbund og Clas Brede Bråthen kommer til enighet.

Hoppsponsorene Eterni Group, HELP Forsikring, LO, Lundin Energy Norway, Nammo, RSM Norge og Scantrade har i en felles uttalelse bedt om at striden mellom Norges Skiforbund (NSF) og hoppsjef Clas Brede Bråthen løses.

– Vi håper det er mulig å legge prestisjen til side, rydde opp og komme til enighet på en slik måte at det begrenser skadene Skiforbundets håndtering har bidratt til. Det vil være til det beste, både for NSF, hopperne, sponsorene og hele Idretts-Norge, står det i uttalelsen sendt ut fredag.

Dersom partene ikke kommer til enighet, kan sponsorene trekke seg.

– Uten en slik enighet vil undertegnede sponsorer vurdere å trekke støtten som nå gis til hopplandslaget gjennom NSF, og se på alternative ordninger for å støtte utøverne for sesongen 2021/22. Sponsoravtaler som skal reforhandles etter kommende sesong vil da ikke bli fornyet, står det videre.

Skiforbundet er overrasket

I en pressmelding svarer Norges skiforbund på uttalelsen til sponsorene:

– Norges Skiforbund beklager at hoppsponsorer nå vurderer å trekke seg. Det er spesielt beklagelig at den økonomiske støtten kobles direkte til om Skiforbundet kommer til enighet med sportsjef Clas Brede Bråthen i en pågående personalsak. Det setter Skiforbundet og hopperne i en svært vanskelig situasjon, men vi kan ikke sette penger over arbeidsmiljøet, står det i pressemeldingen fra skiforbundet.

De skriver også at de vil ta initiativ til videre dialog med sponsorene.

– Vi er overrasket over at sponsorene sender et slikt brev nå. Vi inviterte sponsorene til et møte i går for å orientere om saken, men ingen hadde anledning til å komme.

– Brevet kommer etter at Skiforbundet har tilbudt Clas Brede en rekke ulike løsninger som ville sikret at hoppsporten kunne trekke på hans sportslige kvalifikasjoner og engasjement, samtidig som vi ivaretok arbeidsmiljøet gjennom å skjerme ham fra administrative og ledelsesmessige oppgaver der hans atferd og kommunikasjon har skadet arbeidsmiljøet.

– Setter stor pris på at sponsorene stiller opp

Bråthen er glad for støtten fra sponsorene.

– Jeg setter stor pris på at sponsorene stiller opp for verdiene våre. Det handler om åpenhet likestilling og inkludering. Og det er viktig for alle partnerne. Sammen med ildsjelene, de frivillige, og de som står dag ut og dag inn i idretten vår, så er sponsorene vår viktigste premissgiver, seier han til TV 2.

Han vil ikke spekulere på om dette kan få konsekvenser for hans stilling i Skiforbundet som nå står meget fastlåst.

– Dette handler ikke om meg, men om sporten vår. Og hvem det er som bestemmer hvem det er som skal styre idretten. Derfor setter jeg stor pris sponsorene støtter oss, sier Bråthen til TV 2.

– Hårreisende at han ikke reengasjere

LO-sekretær Are Tomasgard kommer med en støtteerklæring til Bråthen. Han sier at sponsorene ikke har satt en tidsfrist, men mener det må komme en enighet «veldig raskt». Hvis ikke kommer de til å trekke seg ut, sier han.

– Clas Brede Bråthen har vært ansatt i 17 år. Da skal det ganske tunge grunner til for å ikke reengasjere ene av de mest meritterte idrettslederne vi har. Vi har vært svært fornøyde med den jobben han har gjort, sier han til TV 2.

– Av det vi har fått opplyst, så synes vi det er hårreisende at han ikke reengasjeres. Det er nesten uforståelig, sier Tomasgard.

Suksesstrener Alexander Stöckl har uttalt at han vil vurdere fremtiden sin dersom Bråthen ikke fortsetter som hoppsjef. Bråthen har også fått støtte fra landslagsutøvere.

– Det er en sak som har utviklet seg til spredning av påstander og sladder om hvem som har sagt hva i interne møter og krangler, som til syvende og sist stiller Skiforbundets ledelse i et dårlig lys. Når man i tillegg har vært villig til å skrive kontrakt med ham i en annen stilling enn i dag, er det vanskelig å tro at kommunikasjonen har vært så krevende, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

LO-sekretær Are Tomasgard. Foto: NTB
LO-sekretær Are Tomasgard. Foto: NTB

TV 2 har ikke lykkes med å få en kommentar fra Skiforbundet.

– For oss er det også uheldig at ledelsen i Skiforbundet forsøkte å kjøpe ut Clas Brede Bråthen ved å tilby ham en raus sluttpakke. Hvis dette er med bruk av knappe økonomiske ressurser som hopp får tildelt, i all hovedsak betalt av oss sponsorer, fremstår det som direkte misbruk av sponsormidler. Vi forventer går til effektiv drift av forbundet, ikke kjøpe ut ansatte, sier Tomasgard.

– Vi har sagt tydelig fra til Skiforbundet at denne saken er uakseptabel og skulle vært ryddet opp i for lengst. Skiforbundets håndtering av denne saken stiller LO i sjakk matt og gjør at vi må vurdere grundig vårt sponsorat fremover, noe som vil være uheldig for utøverne og hoppsporten. Det er det likevel Erik Røste og ledelsen som må ta ansvar for. Det er ikke sponsorene som har ansvar for hvordan det går med Skiforbundet. Det er det Erik Røste og ledelsen i Skiforbundet som må ta ansvar for, fortsetter LO-sekretæren.

Møtte sponsorene

Sponsorene var i møte med ledelsen i Skiforbundet tidligere denne uken. Senere samme dag holdt de et eget møte med hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Jeg prøvde å legge frem hvordan jeg har opplevd situasjonen, og det var godt for meg. Jeg håper at det blir fremdrift, så vi kan få en løsning som er til det beste for alle de flotte hopperne vi har i dag og årene som kommer, sa Bråthen til TV 2 like etter mandagens møte på Lysaker i Oslo.

Bråthen har vært hoppsjef siden 2004. Toppledelsen i Skiforbundet har reagert på hans kommunikasjonsform og gjort det klart at de ikke ønsker å forlenge kontrakten når den går ut i april 2022.

Skipresident Erik Røste var ordknapp da han forlot mandagens møte med sponsorene.

– Jeg ønsker ikke å gå inn i den saken nå. Det er en sak som håndteres internt og det ber vi om respekt for, sa skipresidenten til TV 2 og resten av pressen.

– Vi ønsker å løse saken til det beste for norsk skisport, la han til.

Anser forliksforslag som avslått

Torsdag ble det brudd i forhandlingene mellom Bråthen og Skiforbundet sammen. Som Dagbladet først meldte kom Bråthen med et forliksforslag. Advokat Marit Håvemoen sier at de anser dette forliksforslaget som avslått.

Advokat Marit Håvemoen. Foto: TV 2
Advokat Marit Håvemoen. Foto: TV 2

– Vi har hatt forhandlinger denne uken, og i går sendte vi over et forslag som går ut på at Bråthen får fortsette som sportssjef for hopp midlertid. Han aksepterte å gjøre det midlertidig. Søksmålsvarselet går på at han skal ha fast ansettelse i Skiforbundet. Vi oppfatter den korrespondansen i ettertid som at de har sagt nei, sier Håvemoen til TV 2.

Bråthen har varslet søksmål med krav om fast jobb i Skiforbundet.

– Vi er alltid åpne for å forhandle og diskutere, men samtidig er Bråthen villig til å ta saken videre innenfor domstolsapparatet. Da vil det være opp til domstolen å ta stilling til om Bråthen har krav på fast ansettelse i Skiforbundet, sa advokat Håvemoen fredag – før sponsorenes uttalelse var kjent.

Relatert