Rødgrønn strid etter protestbølge i nord: – Alta-befolkningen fortjener ikke å bli lurt

Senterpartiet sier det nå vil være helt avgjørende å få gjennomslag for ny fødeavdeling i Alta dersom de skal gå inn i en ny rødgrønn regjering. Men de møter steile fronter i både Ap og SV.

Senterpartiet lanserer nå helt nye regjeringskrav. Det skjer etter at TV 2 har belyst protestbølgen i Finnmark som følge av misnøye med dagens helsetilbud:

– Vi vil først kreve at det i nord opprettes en fødeavdeling i Alta, og så en fullstendig gjennomgang av fødetilbudet i Norge der vi vektlegger reiseavstand på en helt annen måte enn det som til nå har vært tilfelle, sier helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe til TV 2.

– Avgjørende

TV 2 har i en serie saker beskrevet hvordan det brygger opp til protestvalg i Finnmark. Protestlisten Pasientfokus har vokst fram etter at Alta i en årrekke har kjempet for å få akutt- og fødeklinikk til kommunen. Mange stoler ikke lenger på at de etablerte partiene vil kjempe deres sak, men et Senterparti i motvind kvesser nå kravene foran eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget 13.september.

– Dette er en av sakene som er helt avgjørende i forhandlingene, og er en av de første sakene som blir tatt opp, sier Toppe.

Denne helgen fortalte TV 2 om hvordan det gikk galt da Sarah Sofie Daniloff (35) skulle føde sitt første barn på fødestua i Alta. Historien har gjort inntrykk på Toppe.

– Det er en sterk historie. Slik skal det ikke være, sier Toppe.

Hun peker på at situasjonen ikke er unik for Finnmark, og mener at det i alt for liten grad er tatt hensyn til hva reiseavstand har å si for kvinnen som skal føde, og barnet. Derfor lover også partiet å jobbe for å beholde fødeavdelingen i Kristiansund.

– Rent faglig sett vet vi at hvis det blir en reiseavstand på over en time, er det en økt risiko for mor og barn. Det har ikke helsetjenesten i Norge tatt nok hensyn til, sier Toppe.

SPISSER KRAVENE; Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
SPISSER KRAVENE; Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Blår i øynene

Men Senterpartiet møter steile fronter i både Ap og SV.

– I Finnmark i dag har vi to akuttsykehus, og det finnes ikke nok spesialister til et tredje akuttsykehus. Til det trenger man gynekologer, anestesileger, røntgenleger. De spesialistene finnes ikke. De finnes ikke i Senterpartiets budsjett heller - for det har jeg lest nøye, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol til TV 2.

Hun oppfordrer velgerne til å se på hva Senterpartiet faktisk har prioritert i sine alternative statsbudsjett på Stortinget, som skal gi et bilde av hvordan partiene i opposisjon ville fordelt statens midler annerledes enn regjeringen.

– De lover, men de har ikke vist noen prioriteringer som gjør at de kan nå det målet, sier Kjerkol.

Hun får støtte fra SV-topp Kari Elisabeth Kaski, som også vil utfordre Sp på hvordan de skal få gjennomført lovnadene sine.

– Jeg håper Sp ikke kaster blår i øynene på befolkningen i Alta, sier SV-politikeren.

Hun er innvalgt på Stortinget for Oslo, men er selv fra Kirkenes i Finnmark.

– Er det en ting befolkningen i Alta ikke fortjener, så er det å bli lurt, sier hun.

Både Ap og SV mener det viktigste å gjøre for å trygge helsetilbudet til altaværingene, er å bygge ut luftambulanseberedskapen, og få den under statlig kontroll.

Vil avskaffe helseforetaksmodellen

Der Sp og SV imidlertid er enig, er i spørsmålet om helseforetaksmodellen. Den ønsker de begge å avskaffe, og ifølge Senterpartiet ville helsetilbudet i nord sett helt annerledes ut om helseforetaksmodellen var skrotet.

Helseforetaksmodellen ble innført i 2001 med daværende Ap-statsminister Jens Stoltenberg som en av pådriverne. Ideen var å organisere sykehusene som foretak etter modell fra aksjeloven. Både Sp og SV var kritiske, men måtte bøye av.

– Helseforetaksmodellen fører til en ansvarspulverisering der helseministeren kan vise til helseforetakene og så er det ingen som egentlig står til ansvar, sier Toppe.

VILLIG TIL Å DISKUTERE: Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Foto: Thomas Evensen / TV 2
VILLIG TIL Å DISKUTERE: Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Men den forklaringen kjøper ikke Kjerkol.

– Jeg ser ikke noen sammenheng i styringsmodellen og det å få til tredje sykehus i Finnmark. Så den forklaringen forstår jeg rett og slett ikke.

Ap er fortsatt for modellen, uten at den er en hellig ku for dem.

– Vi er villig til å diskutere hva som helst når det gjelder foretaksmodellen

– Også å skrote den?

– Da må en vise et bedre alternativ i så fall. Det som er viktig for oss er at det er statlig eierskap av sykehusene og en regional organisering av spesialisthelsetjenesten, sier Kjerkol.

Relatert