Guro Angell Gimse, leder av Høyres kvinneforum.
Guro Angell Gimse, leder av Høyres kvinneforum.

Vi har gjort mye, men Høyre er ikke i mål

Høyre i regjering har påbegynt en storstilt satsing, men er ikke i mål.

I TV 2 nyhetene spør Eddy Kjær og Elisabeth Raasholm Larby etter en satsing på kvinnehelse.

Vi har stor forståelse for utålmodigheten, som vi også deler.

Hva har vi så gjort:

• I erkjennelse av at mange kvinner ikke blir hørt når de har hatt diffuse sykdomstegn, gikk Bent Høie ut i vår og ba om unnskyldning til alle kvinner som har opplevd å ikke bli tatt på alvor.

• De siste årene er det satset mye mer på forskning av kvinnehelse, men vi skal gjøre mer.

• Pakkeforløp (hurtigløp for diagnose og behandling) av brystkreft og flere andre kvinnesykdommer er innført. Dette er en suksess. St. Olavs hospital utvikler nå et pakkeforløp for muskel og skjelettlidelser, som vi vet rammer mange kvinner.

Gimse, Bruflot og Øvrum. Foto: Høyre
Gimse, Bruflot og Øvrum. Foto: Høyre

• For to år siden kom regjeringen med 6 løfter for kvinnehelse. Vi gikk inn for mer forskning, bedre reproduktiv helse, bedre kreftbehandling (flere pakkeforløp for bedre kvinnehelse), pårørende-strategi (flest kvinner tar omsorgsansvaret) og det er også viktig for oss å løfte kvinners helse i vår bistandsvirksomhet.

• De seks løftene munnet ut i igangsettingen av en storstilt NOU om kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv. Et slikt arbeid er ikke blitt gjort på over 20 år. Arbeidet for en bedre kvinnehelse er godt i gang, men det er fremdeles mye som må gjøres i årene fremover.

På vårt landsmøte vedtok vi at Høyre vil:

 1. Styrke forskningen på kvinnehelse
 2. Utvikle flere pakkeforløp for å gi pasientene mer helhetlig behandling og prioritere kvinnesykdommer spesielt i dette arbeidet (Her står endometriose høyt oppe på dagsorden).
 3. Sikre kreftomsorgstilbudet i kommunene og gjennomføre «pakkeforløp hjem»
 4. Utdanne flere klinisk avanserte sykepleiere med spesialistgodkjenning for å styrke helsetilbudet til pasienter med kroniske og sammensatte lidelser
 5. Ta de pårørendes egen helse på alvor for å unngå at folk blir syke av pårørenderollen
 6. Sørge for at kommunene har en pårørendestrategi
 7. Øke kunnskapen hos helsepersonell om seksuell helse og kjønnssykdommer
 8. Åpne for at helsesykepleiere og jordmødre med relevant utdanning kan rekvirere alle typer prevensjon også til kvinner under 16 år.
 9. For å sikre kvinner god helse, der jordmødre bidrar gjennom mer ansvar for svangerskapskontroller, prevensjons- og familierådgivning, helsekontroller og prøvetaking
 10. Sikre kvinner bedre oppfølging etter spontanabort
 11. Sikre et trygt og kompetent fødetilbud i hele landet -sikre at fødende med over 90 minutter reisevei følges av jordmor, slik de har krav på
 12. Styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødre et større ansvar
 13. Videreutvikle barselomsorgen og følgetjenesten
 14. Styrke forskning på fødselsdepresjon
 15. Sikre bedre oppfølging og hjelpeapparat i forbindelse med svangerskap og barseltid for å forebygge og behandle fødselsdepresjon

Vi skal gjøre alt vi kan for at kvinners helse blir prioritert. Det er på høy tide at det er kvinners tur.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no