Høyre side av bilen er spesielt utsatt for skade, det viser en ny oversikt fra forsikringsselskapet If. – Disse skadene kommer gjerne når føreren ikke overholder den såkalte høyreregelen, sier Sigmund Clementz i If.
Høyre side av bilen er spesielt utsatt for skade, det viser en ny oversikt fra forsikringsselskapet If. – Disse skadene kommer gjerne når føreren ikke overholder den såkalte høyreregelen, sier Sigmund Clementz i If.

Har du også lagt merke til at mange biler er skadet på denne siden?

Det kan ha en ganske enkel årsak.

Hver dag skjer det i underkant av 1.000 små og store skadetilfeller på norske veier.

Som oftest er det heldigvis snakk om mindre materielle skader. Likevel blir kostnadene fort betydelige. I fjor kom «gjennomsnittsskaden» på i overkant av 22.000 kroner.

De fleste skadene skjer foran og bak på bilen. Det handler om at man enten kjører på bilen foran - eller blir påkjørt av en bil som kommer bakfra.

Endel av skadene skjer også på parkeringsplasser og i P-hus. Her er ryggeskader det mest vanlige.

I tillegg til dette er én side av bilen spesielt utsatt for å bli skadet.

En side skiller seg ut

Forsikringsselskapet If har nå sett nærmere på hvilke bilskader som er de mest vanlige. De har analysert alle kollisjonsskadene de håndterer i løpet av et år.

Og på If-rangeringen over de vanligste skadene er det én side på bilen som peker seg ut:

– Det er flere skader på den høyre siden enn den venstre. Særlig høyre forskjerm og fremre dør på høyre side peker seg ut. Her er den såkalte skadefrekvensen 20-25 prosent hyppigere, enn på motsatt side, forteller kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Klaget på skiltfeil – slapp fartsbot

Mange biler har skade på høyre side, det er kan ha en ganske enkel årsak.
Mange biler har skade på høyre side, det er kan ha en ganske enkel årsak.

«Uformelle» forkjørsveier

– Hva tror dere dette skyldes?

– Disse skadene kommer gjerne når føreren ikke overholder den såkalte høyreregelen, altså alminnelig vikeplikt for bilen som kjører ut i veien fra sideveien til høyre, sier Clementz.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If.
Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If.

At denne regelen kan skape både hodebry og lite hyggelige situasjoner, er en kjent sak. Her kan det nemlig fort være ulik adferd blant bilistene:

– En del steder er det nærmest blitt uformelle forkjørsveier uten skilting, fordi den lokale sedvanen har gjort at veier med relativt mye trafikk blir trafikkert som om den var en forkjørsvei. Ved en forsikringsskade hjelper det dessverre lite å skylde på at «alle andre kjører jo sånn». Forsikringsselskapene og politiet legger naturligvis trafikkreglene, skilting og veimerking til grunn, sier Clementz.

LES MER: Du vet vel hvem som har vikeplikt her?

Det gule og hvite skiltet betyr at du er på en forkjørsvei, da har du heller ikke vikeplikt for trafikk fra høyre.
Det gule og hvite skiltet betyr at du er på en forkjørsvei, da har du heller ikke vikeplikt for trafikk fra høyre.

Hvitt og gult skilt

I fjor ble 13.693 skadetilfeller i «kryssende kjøreretninger» i kryss meldt inn til forsikringselskapene. En stor andel skyldes at høyreregelen ikke ble overholdt. Og da er det som regel ingen bønn: Ansvaret ligger på den som hadde vikeplikt, enten man har fått det med seg eller ikke.

Enkelt forklart betyr høyreregelen at alle kjøretøy har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre, med mindre det er skiltet annerledes.

Her gjelder det å sette seg inn i hvilken type vei du selv kjører på. Er du på en forkjørsvei skal dette være skiltet (hvitt og gult skilt).

Hvis veien ikke er skiltet slik, er du etter all sannsynlighet på en vei der høyreregelen gjelder. Og da må du følge med!

Her er skiltene vi ikke skjønner

Her er topp 10 kollisjonsskader:

1. Støtfanger foran

2. Støtfanger bak

3. Høyre skjerm foran

4. Venstre skjerm foran

5. Høyre dør foran

6. Venstre dør foran

7. Høyre dør bak

8. Høyre skjerm bak

9. Grill

10. Venstre hovedlykt

Kilde: Forsikringsselskapet If

Video: De har fem biler - men elbil er IKKE aktuelt