Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier at vi etter hvert må forvente at opp mot 50 prosent av alle som blir innlagt med covid-19 er fullvaksinert.
Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier at vi etter hvert må forvente at opp mot 50 prosent av alle som blir innlagt med covid-19 er fullvaksinert. Foto: NTB

30 prosent av alle sykehusinnlagte er vaksinert

Rundt 30 prosent av alle sykehusinnlagte, med covid-19, har fått én eller to vaksinedoser. – Dette tallet forventer vi at vil stige.

Det sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) onsdag.

Det siste døgnet er det registrert 1.093 nye koronasmittede i Norge. Det er også en økning i antallet fullvaksinerte som blir smittet og syke.

De siste to ukene har 765 fullvaksinerte fått påvist smitte.

– Rundt 30 prosent av alle sykehusinnlagte nå har fått en eller to vaksinedoser, noe som er på nivå med det vi forventet. 16 prosent er fullvaksinerte, og vi forventer at det tallet vil stige opp mot 50 prosent, sier Bukholm til TV 2.

Han presiserer at disse tallene ikke betyr at vaksinen ikke virker, men at det er et bilde av at stadig flere blir fullvaksinert.

– Det som også spiller inn i tallene er at deltavarianten nå dominerer smittebildet, og vi vet at vaksineeffekten er redusert når det gjelder delta, sier Bukholm.

Barnevaksinering

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier vi er inne i en fjerde smittebølge, og er bekymret for at en stor smittebølge blant unge skal spre seg til uvaksinerte eldre mennesker.

FHI jobber nå med en vurdering om man skal vaksinere alle barn mellom 12 og 16 år her til lands.

– Anbefalingen vår vil bli sendt regjeringen om ganske kort tid, da er det opp til regjeringen å ta stilling til den, sier Bukholm.

Smitteverndirektøren sier at FHIs anbefaling vil si noe om vurderingen av hvilken nytte barna vil ha av vaksinen, opp mot risikoen for et alvorlig sykdomsforløp ved smitte.

– Vektingen er vanskelig og kunnskapsgrunnlaget er fremdeles ganske skjørt og lite. I tillegg er det også vurdering av hvilken samfunnseffekt vi vil få av å vaksinere barn, sier han.

Økende smitte

Den siste uka økte smitten med 20 prosent fra uka før, det meldte FHI om i sin ukerapport onsdag ettermiddag.

FHI opplyser at forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling fortsatt er lav, men svakt økende.

– Selv om det nå er en økning i antall meldte tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues, skriver FHI i sin ukesrapport.

R-tallet, som sier hvor mange en smittet person smitter videre, er beregnet til 1,1 i forrige uke, viser FHIs ukerapport. Tallet er det samme som uken før.

Flere innleggelser

FHI opplyser at til tross for et raskt økende antall påviste smittede, holder forekomsten av sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall seg fortsatt lavt.

– Dette skyldes sannsynligvis at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte, skriver FHI.

FHI er tydelige på at epidemien i Norge er under kontroll, men smittespredningen øker i flere deler av landet.

– Det forventes fortsatt noe økning i antall nye sykehusinnleggelser fremover. Forekomsten av nye smittede øker primært i de yngre aldersgruppene.

Relatert