FORSKJELL: Det er store forskjeller på hva partiene mener vi bør gjøre først for å redusere klimaavtrykket i Norge. Foto: Thomas Evensen/TV 2 / Yngve Sem Pedersen/TV 2
FORSKJELL: Det er store forskjeller på hva partiene mener vi bør gjøre først for å redusere klimaavtrykket i Norge. Foto: Thomas Evensen/TV 2 / Yngve Sem Pedersen/TV 2

Usikker på hva du skal stemme? Dette er det første partiene vil gjøre for klimaet

Billigere kollektivtransport, planting av skog eller høyere CO2-avgift. Det er store forskjeller mellom hva partiene ønsker å prioritere den kommende stortingsperioden.

TV 2 har tidligere spurt syv forskere, og klima- og miljøorganisasjoner om hva de mener er de viktigste klimatiltakene de neste fire årene.

Nå spør vi også alle stortingspartiene om det samme, og om hva som skiller deres klimapolitikk fra de andre partiene.

Selv om alle partiene er enige om at utslippene må ned, er det stor uenighet i hvordan dette skal gjøres i praksis og i hva som bør prioriteres først.

Ekspertenes fem viktigste klimatiltak de neste fire årene:

TV 2 har bedt syv miljøorganisasjoner og klimaforskere om å prioritere knallhardt: Hva de aller viktigste klimatiltakene vi må prioritere den kommende Stortingsperioden?

Majoriteten mente at vi må:

  • Avslutte letingen etter nye olje- og gassfelt
  • Øke karbonskatten
  • Satse på havvind
  • Slutte nedbygging av norsk natur og øke vernet
  • Omstille oss til en sirkulær økonomi

Les mer her.

EL: SP vil bygge ladestasjoner slik at det blir enklere for innbyggere over hele Norge å velge elbil. Her fra en ladestasjon i Jølster. Foto: Silje Olderkjær / TV 2
EL: SP vil bygge ladestasjoner slik at det blir enklere for innbyggere over hele Norge å velge elbil. Her fra en ladestasjon i Jølster. Foto: Silje Olderkjær / TV 2

Senterpartiet: – Blir for dumt

Senterpartiet (Sp) er opptatt av å få på plass en klimapolitikk for hele Norge, ikke bare de store byene.

– Hvordan skiller deres klimapolitikk seg fra de andre partiene?

– Senterpartiet mener at klimapolitikken skal være rettferdig. Vi skal ikke straffe dem som ikke har råd til å bytte til elbil, eller som er avhengig av bilen, fordi det ikke finnes kollektivtransport der de bor, sier Ane Hansdatter Kismul, sekretariatsleder i Senterpartiet.

Miljøorganisasjonene og forskerne TV 2 har snakket med, mener at ett av de fem viktigste tiltakene som må prioriteres de neste årene er å øke karbonavgiften.

– Vi går ikke med på at alle skal bli tvunget til å betale høy CO2-avgift, sier Kismul.

Noe av det første partiet ønsker å gjøre dersom de havner i regjering er å gjøre det mer lønnsomt å bruke biodiesel.

– Det siste året har regjeringen gjort det dyrere og vanskeligere for lastebiler og store kjøretøy som ønsker å bruke miljøvennlig drivstoff. Det blir bare for dumt og må fikses med det samme, sier Kismul.

Dette er Sps tre viktigste klima- og miljøtiltak:

1. Senterpartiet vil bygge ut 10.000 ladestasjoner for elbil, i hele Norge, sånn at alle får muligheten til å velge elbil.

2. Planting av ny skog, bruk av tre og skogpleie for å øke opptaket av karbon. Det vil gi den største klimaeffekten på sikt, og vi har ingen tid å miste.

3. Storstilt satsing på norsk bioenergi og biodrivstoffproduksjon. Det vil gi både utslippskutt, arbeidsplasser og verdiskaping i Norge.

Venstre: Vil kutte prisene

Venstre ønsker å gjøre det enklere for mennesker og bedrifter å kutte utslipp. For å klare dette vil partiet slutte å lete etter mer olje og gass og fortsette satsningen på elektrifisering av samfunnet.

Å slutte å lete etter nye olje- og gassfelt, ble også pekt på som en av de fem viktigste tiltakene.

– Det første vi vil gjøre hvis vi får makt etter årets valg er å følge og oppskalere klimaplanen. Det betyr å øke CO2-avgiftene, beholde el-bilfordelene og kutte prisene på kollektivtrafikk, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen.

REISE: Venstre vil prioritere å gjøre det billigere å reise kollektivt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
REISE: Venstre vil prioritere å gjøre det billigere å reise kollektivt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han mener det er flere ting som skiller Venstres klimapolitikk fra de andre partiene.

– Venstre ønsker et Norge der det klimavennlige alternativene alltid skal være enkleste og billigste å ta i bruk. Derfor vil vi gjøre det dyrere å forurense og billigere å leve miljøvennlig, sier den tidligere klima- og miljøministeren.

Dette er Venstres tre viktigste klima- og miljøtiltak:

1. Historisk opptrapping av CO2-avgiften i alle sektorer

2. Støtte til grønn omstilling av næringslivet

3. Nei til ny oljeleting

CO2: Ap vil øke karbonavgiften. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2
CO2: Ap vil øke karbonavgiften. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Arbeiderpartiet: – Vanlige folk i front

Arbeiderpartiet sier til TV 2 at de mener klima og natur skal være rammen rundt all annen politikk.

– Vi når ikke klimamålene uten å ha folk med oss. Derfor må vi sette vanlige folk i front av omstillingen, og sørge for at alle får lik mulighet til å leve miljøvennlig, sier Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet.

For å nå Norges klimamål mener Ap i likhet med Venstre at det er viktig å øke CO2-avgiften frem mot 2030.

– Dersom dere havner i regjering - hva er det første dere vil gjøre for å redusere klimaavtrykket i Norge?

– Vi vil innføre konkrete mål for utslippskutt for hver enkeltsektor og næring i Norge. Summen skal være 55 prosent utslippskutt i ­hele økonomien innen 2030, og vi skal ikke lene oss på fleksibilitetsmekanismer, sier Skjæran.

Dette er Aps tre viktigste klima- og miljøtiltak:

  1. Det er viktig å sørge for at klimapolitikken ikke blir en ulikhetsmaskin. Ikke alle har råd til å leve miljøvennlig, og da må staten legge til rette for at lommeboka eller hvor du bor ikke skal sette en stopper for klimavennlige valg.

2. Klimaambisjonene må opp fra dagens nivå. Arbeiderpartiet vil kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030, og mener Norge skal være en pådriver for at verden sammen forplikter seg til å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

3. Vi skal leve av å kutte utslipp – det som skal være bra for økonomien må også være bra for klima og naturen. Det betyr å satse på klimateknologi, sette startdato for den nye grønne næringa og hjelpe bedrifter som sliter med omstilling til å klare seg

SATNINGER: Høyre ønsker å satse på hydrogen og havvind. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2
SATNINGER: Høyre ønsker å satse på hydrogen og havvind. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Høyre: – Dyrere å velge grått

Høyre sier at de ønsker å kutte utslippene i landet uten at dette skal gå utover den økonomiske utviklingen.

– Mange tror at dersom man kutter økonomisk vekst vil det også kutte utslipp, men det er ingen automatikk i at lavere økonomisk vekst vil resultere i utslippskutt, sier Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant i energi- og miljøkomiteen.

Dersom Høyre får en ny periode i regjering ønsker partiet å skape nye, grønne markeder for å sikre en grønnere økonomisk vekst i Norge.

– Vi vil trappe opp innsatsen for å kutte utslipp gjennom større fordeler for dem som velger grønt, både for vanlige folk, for næringslivet og industrien. Det vil bli lettere å velge grønt, og dyrere å velge grått, sier Westgaard-Halle.

Dette er Høyres tre viktigste klima- og miljøtiltak:

1. Det skal bli dyrere å forurense og billigere å velge grønt: Høyre vil øke CO2- avgiften for å gjøre det dyrere å slippe ut klimagasser. Det totale skatte- og avgiftsnivået skal ikke øke. Hver eneste krone skal tilbake til folk eller bedrifter. Mer penger til klimaomstilling og nye grønne løsninger.

2. Fortsette den grønne transportrevolusjonen: Høyre vil at alle nye biler skal være utslippsfrie i 2025, bygge ut mer hurtig- og lynlading av elbiler i hele landet, og styrke kollektivtilbudet.

3. Fremtidens klimaløsninger skal skapes i Norge: Høyre ønsker å satse på hydrogen for å sikre utslippsfrie skip, ferger og lastebiler. Vi vil fange og lagre klimagassutslipp fra industri slik at de ikke slipper ut i atmosfæren, og satse på havvind som en ny industri for Norge.

STOPP: MDG krever at vi stopper letingen etter nye olje og gassfelt. Foto: Frode Hoff / TV 2
STOPP: MDG krever at vi stopper letingen etter nye olje og gassfelt. Foto: Frode Hoff / TV 2

Miljøpartiet de grønne: Ufravikelig krav

Miljøpartiet de grønne (MDG) mener at Norge må ta oppfordringen fra klimaforskerne, FNs generalsekretær og Det internasjonale energibyrået på største alvor.

– For å unngå katastrofale klimaendringer må alle land ta handling for å hurtigst mulig få utslipp ned mot null, sier partisekretær Torkil Vederhus.

Partiet sier at de setter et levelig klima og naturens tålegrense først og ser på klimapolitikk med et helhetlig økologisk perspektiv.

– Hvis vi havner i regjering betyr det at vi har fått gjennomslag for stans i leting etter mer olje og gass, og frigjør kompetanse og investeringer til å sette i gang et nytt, grønt industrieventyr, sier Vederhus.

Dette er MDGs tre viktigste klima- og miljøtiltak

1. Stans i oljeleting: Det viktigste klima- og miljøtiltaket er å stanse leting etter olje og gass. Dette setter MDG som et ufravikelig krav i regjeringsforhandlinger.

2. Full stans i rasering av natur: Vi må få på plass en naturlov som gjør at de som ødelegger natur blir forpliktet til å finansiere restaureringen av et tilsvarende naturområde, med mål om netto null tap av naturen innen 2025.

3. Vi må gjøre det lett å velge rett: MDG vil gjøre det lett å ta det miljøvennlige valget. Vi vil kutte kollektivprisene med 20%, fjerne moms på frukt og grønt, gjøre det billigere å reparere og mye mer.

PLAST: FrP vil prioritere kampen mot plast i havet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
PLAST: FrP vil prioritere kampen mot plast i havet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Fremskrittspartiet: – Kostbar symbolpolitikk

Fremskrittspartiet (Frp) sier at de vil føre en klimapolitikk som kutter utslipp uten å plage norske innbyggere og bedrifter unødvendig i hverdagen.

– Mange av de andre partienes klimapolitikk virker å være mest opptatt av å gjøre det vanskelig for folk å bruke bilen eller spise den maten de vil. Dette er helt unødvendig for å nå de norske klimamålene, sier energi- og miljøpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Terje Halleland.

Partiet mener det er viktig å erkjenne at klimautfordringene er globale og ikke et særnorsk problem.

– Da må vi sette inn de klimatiltakene vi vet fungerer best for å redusere globale utslipp, og ikke innføre kostbar symbolpolitikk som å legge ned olje- og gassnæringen, forby bensin- og dieselbiler eller å forby at eldre på sykehjem skal få spise kjøttkaker, sier Halleland.

Dette er Frps tre viktigste klima- og miljøtiltak

1. Plante ny skog. Frp vil bruke nesten 500 millioner kroner til planting av ny skog. Dette kan gi oss store muligheter i klimapolitikken hvis vi handler klokt.

2. Internasjonale avtaler. Frps klimapolitikk handler om å kutte utslipp globalt på en så rask og effektiv måte som mulig, samtidig som vi skal ha respekt for skattebetalernes penger og for norske bedrifter.

3. Kampen mot plast i havet. Som eneste parti på Stortinget vil vi bruke mer av bistandspengene på å bekjempe plastforurensningen internasjonalt.

NATUR: SV vil stanse tapet av norsk natur og stille strenge krav til utbygginger. Her fra Ås kommune. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
NATUR: SV vil stanse tapet av norsk natur og stille strenge krav til utbygginger. Her fra Ås kommune. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Sosialistisk venstreparti: Trappe opp innsatsen kraftig

SV mener at Norge må trappe opp innsatsen kraftig for å nå klimamålene og stanse tapet av norsk natur.

– Vi vet det er mulig, men vi må komme i gang nå om vi skal nå klimamålene, sier Lars Haltbekken, SVs miljøpolitiske talsperson.

Partiet vil kutte utslippene med minst 70 prosent innen 2030. Til sammenligning ønsker Høyre at utslippene på norsk sokkel skal kuttes med 50 prosent innen 2030. Ap vil ha kutt på 55 prosent, mens MDG ønsker kutt på hele 80 prosent innen 2030.

– Dersom dere havner i regjering - hva er det første dere vil gjøre for å redusere klimaavtrykket i Norge?

– Vi vil få på plass konkrete utslippskutt nå og sørge for at myndighetene går foran i arbeidet med å kutte utslipp i alle deler av samfunnet. Det er ikke klimastreikerne som skal behøve å gå foran for å få til utslippskutt, det er det politikerne og myndighetene som skal gjøre.

Dette er SVs tre viktigste klima- og miljøtiltak

1. Vi må få på plass en konkret og forpliktende klimaplan for utslippskutt som viser hvordan vi skal nå klimamålene våre og kutte utslippene med 70 prosent innen 2030.

2. Norge må ta verdens klimamål på alvor og slutte å lete etter mer olje. Vi må heller satse på omstilling og sikre grønne arbeidsplasser for framtiden.

3. Vi må stanse tapet av norsk natur og stille strenge krav til utbygginger. Vi må kreve at alle som får tillatelse til å bygge ned natur må reparere tilsvarende mengde natur.

NULL: KrF vil satse på nullutslippsløsninger slik at vi når målet om å være et nullutslippssamfunn innen 2050. Det betyr at samlede utslipp og opptak av klimagasser skal balansere hverandre. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2
NULL: KrF vil satse på nullutslippsløsninger slik at vi når målet om å være et nullutslippssamfunn innen 2050. Det betyr at samlede utslipp og opptak av klimagasser skal balansere hverandre. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Kristelig folkeparti: To områder

KrF mener også at Norge er nødt til å redusere utslippene av klimagasser dramatisk i årene som kommer.

– KrFs klimapolitikk er unik ved at den fra en sentrumsposisjon i norsk politikk vil gjøre avgjørende viktige klimagrep på en ansvarlig måte. Vi er tydelige på at norske klimagassutslipp må ned, og KrF er glad for at denne regjeringen har satt ambisiøse mål for klimakutt i Norge, sier Tore Storehaug, klimapolitisk talsperson i KrF.

Partiet har et særskilt fokus på klimatiltak rettet mot utviklingsland og i norsk jordbruk.

– Det første KrF vil gjøre er å fortsette på kursen vi, sammen med regjeringen, har staket ut i klimameldingen. Det er den mest offensive klimaplanen i norsk historie som viser hvordan vi skal nå målene våre. Blant de viktigste virkemidlene er prising av utslipp gjennom høyere Co2-avgift og bruk av offentlig innkjøpsmakt, sier Storehaug.

Dette er KrFs tre viktigste klima- og miljøtiltak

1. Grønt skatteskifte og statlig støtte til grønn utvikling. KrF mener det er viktig å fortsette å justere skattesystemet på en måte som gjør at det lønner seg for enkeltpersoner og bedrifter å velge klima- og miljøvennlig.

2. Satse på nullutslippsløsninger. Klimakrisen krever at Norge omstilles til et nullutslippssamfunn innen 2050. For å nå dette målet må vi satse på ny teknologi, som satsningen på karbonfangst- og lagring.

3. Strengere klimakrav ved offentlige anskaffelser og anbud. Klimakrav i offentlige anskaffelser vil bidra til utvikling av null- og lavutslippsløsninger i ulike sektorer.

FORSKJELLER: Rødt vil få ned utslippene uten at det øker forskjellene mellom folk. Her fra Bjørvika i sommer. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
FORSKJELLER: Rødt vil få ned utslippene uten at det øker forskjellene mellom folk. Her fra Bjørvika i sommer. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Rødt: Nei til grønn ulikhet

Rødt er i likhet med flere av de andre partiene opptatt av å kutte utslipp på en rettferdig måte, som ikke fører til ulikhet i samfunnet.

– Det er ikke god klimapolitikk å bare subsidiere elbiler til de rike i byene, samtidig som drivstoff på bygda, der det kanskje ikke går buss ofte nok, blir dyrere, sier Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt.

For å oppnå dette vil Rødt øke øke drivstoffavgiften, men betale tilbake til alle med middels eller lav inntekt, og til folk i distriktene.

– Når vi skal forhandle med den nye regjeringen, blir det viktig for oss å sikre rettferdige og kraftfulle utslippskutt, som får ned utslippene og ulikhetene samtidig, sier Moxnes.

Dette er Rødts tre viktigste klima- og miljøtiltak

1. Gjennomføre rettferdige og kraftfulle utslippskutt, som får ned utslippene og ulikhetene samtidig. Vi vil øke CO2-avgiften, men den skal betales tilbake til folk med vanlig og lav inntekt, og til folk i distriktene.

2. Vi vil investere deler av oljefondet til å investere i miljøvennlig industri i Norge, som solkraftindustrien og biogassindustrien.

3. Vi vil si nei til nye naturødeleggende prosjekter. Vi vil ikke bygge nye vindkraftanlegg som ødelegger natur- og friluftslivsområder og vil stanse byggingen av motorveier som ødelegger naturen.

Relatert