DOBBELEPIDEMI: Ekspertene frykter at årets influensasesong kan bli svært alvorlig, og forbereder seg med rekordstor bestilling av influensavaksinedoser. Foto: Stian Lysberg Solum
DOBBELEPIDEMI: Ekspertene frykter at årets influensasesong kan bli svært alvorlig, og forbereder seg med rekordstor bestilling av influensavaksinedoser. Foto: Stian Lysberg Solum

Kan stå overfor en «dobbelepidemi» til høsten

Norge og Danmark forbereder seg på en voldsom influensasesong oppå en ukontrollerbar koronasituasjon: – Vanskelig å skille de fra hverandre.

Det har nå gått halvannet år med restriksjoner som sosial distansering, håndvask og bruk av munnbind, noe som har resultert i historisk lite influensasmitte.

Dette kan høres positivt ut, men skaper likevel bekymring hos ekspertene. I en vurdering av sesongens behov for influensavaksiner, skrev FHI at de i år har bestilt inn langt flere vaksinedoser enn normalt.

– Vi er bekymret for at det blir en kraftig sesong, siden vi ikke har hatt influensautbrudd i Norge på en stund, bekrefter seniorrådgiver i FHI, Kjersti Margrethe Rydland.

Forbereder seg på «dobbelepidemi»

Rydland forteller at Norge i år har bestilt 600 000 flere vaksinedoser enn i fjor. Til sammen 1,8 millioner doser er kjøpt inn til bruk av influensavaksinasjonsprogrammet. I tillegg vil det være noen hundre tusen doser tilgjengelig i det private markedet.

– Vi har tatt høyde for å bestille inn nok vaksinedoser til alle i risikogruppen, og til de fleste av helsepersonell, sier hun.

Etter den lange perioden med restriksjoner verden over frykter også Danmark en dobbelepidemi, dette skriver TV 2 Danmark. Vanligvis kjøper de inn 1 million vaksinedoser før en normal influensasesong, men nå har de kjøpt inn hele 1,5 millioner ekstra doser; til sammen 2,5 millioner doser.

– Vaksinene skal sikre at vi tenker et skritt fremover, sa den danske helseministeren, Magnus Heunicke, på en pressekonferanse mandag.

Ifølge vaksineforsker Gunnveig Grødeland blir det en stor utfordring dersom man får en voldsom influensasesong oppå en koronasituasjon som er ute av kontroll.

– Det er vanskelig å skille de fra hverandre, da kan det bli en stor belastning på helsevesenet, sier Grødeland.

To mulige utfall

Grødeland forklarer at influensasesongen kan gå to veier. Den første muligheten er at viruset har endret seg, noe som kan få store negative konsekvenser for samfunnet.

Gunnveig Grødeland, seniorforsker og leder for forskningsgruppen influensa og adaptiv immunitet, Immunologisk institutt, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Foto: Rune Blekken / TV 2
Gunnveig Grødeland, seniorforsker og leder for forskningsgruppen influensa og adaptiv immunitet, Immunologisk institutt, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Siden vi ikke har vært eksponert for virus siste år, er det tenkbart at vi står overfor en mer sykdomsfremkallende influensasesong enn tidligere, sier Grødeland.

Dersom dette blir tilfellet, kan en sesong preget av restriksjoner bli realitet.

– Men man skal ikke innføre tiltak før det er nødvending, så det er noe man må vurdere underveis, sier Grødeland.

Den andre muligheten er at influensavirusets reduserte fremkomst kan føre til at det ikke har endret seg like mye som det ville gjort tidligere, og dermed ikke treffer like hardt. Dette var det som skjedde i fjor.

Klar beskjed

Vaksineforskeren mener at Norge er så forberedt som de kan være, med flere influensavaksiner enn vanlig og overvåkning av sykehusinnleggelser.

– Hvor mye mer forberedt man kan bli, det er ikke mulig å se før man vet hva man står overfor, sier Grødeland, og fortsetter:

Risikogrupper

Grupper med lett / moderat økt risiko:

  • Alder 65-69 år
  • Alder 50-64 år og én av følgende kroniske sykdommer: kronisk leversykdom, immundempende behandling ved autoimmune sykdommer, diabetes, kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året, fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere, demens, hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk), hjerneslag.

Grupper med moderat / høy risiko:

  • Beboer i sykehjem
  • 70 år og eldre
  • Enkelte alvorlige helsetilstander, uansett alder: organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese), Downs syndrom, kronisk nyresykdom og nyresvikt.

Kilde: FHI

– Hvis det blir en voldsom influensasesong, så håndterer vi det fint, men det blir muligens stort sykefravær.

Når det gjelder alle over 60 år og personer i risikogruppe, har Grødeland en klar beskjed:

– Det er spesielt viktig å ta influensavaksiner i år.

Relatert