Klimaaktivister uten for Olje- og Energidepartementet i sommer. Foto: Gwladys Fouche
Klimaaktivister uten for Olje- og Energidepartementet i sommer. Foto: Gwladys Fouche
Mening

Surrealistisk å se hvordan MDG og SV plasserer seg på en pidestall

Klimautslippene i MDG-styrte Oslo står nesten stille.

Oslo klimamål for 2020 er brutt. Mener Lan Marie Berg at hun også har personlig ansvar for dødelig ekstremvær?

Jeg mener ikke det. Jeg mener derimot at vi trenger en klimapolitikk som faktisk funker.

Rapporten fra FNs klimapanel er skikkelig dyster lesing. Det er lov å bli bekymret, og det er lov for ungdom å bli forbanna.

Mathilde Tybring-Gjedde Foto: Scanpix
Mathilde Tybring-Gjedde Foto: Scanpix

Klimaendringene er det største problemet verden står overfor. Høyere temperaturer og svekkede økosystemer setter selve livsgrunnlaget vårt i spill og vår fremtidige velferd.

Vi må kutte enorme klimautslipp de neste årene. Og vi har dårlig tid!

Det er surrealistisk å se hvordan MDG og SV plasserer seg på en pidestall og påstår at de har monopol på god klimapolitikk.

Særlig siden de styrer en by der det har vært stor avstand mellom retorikk og resultat. MDG og byrådet har knapt kuttet klimagassutslipp de siste seks årene, tross krass retorikk og store løfter.

Miljøpolitikken har ført til klimamotstand, men ikke klimakutt.

I Norge har vi derimot nå de laveste utslippene på 27 år. Og utslippene har gått ned hvert år, de siste fem årene. Men tempo må kraftig opp i årene fremover!

Rekordstor

Høyre vil mer enn halvere norske klimautslipp innen 2030. Og vi har lagt frem en forpliktende klimaplan for å få det til.

Vi skal gjennomføre et grønt skatteskifte, slik at det blir dyrere å forurense. CO2-avgiften skal øke.

Dette er det viktigste enkelttiltaket for å sikre at folk og bedrifter velger grønne løsninger og at det utvikles klimateknologi som også kan eksporteres til andre land, og dermed også skape lønnsomme arbeidsplasser i Norge.

Vi skal vi fortsette å gi rekordstor støtte til store og små klima- og energiprosjekter over hele landet, enten det er ladeinfrastruktur til elektriske ferger eller verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen. Samtidig skal vi stille krav til nullutslippsteknologi ved offentlige innkjøp.

Slik sikrer vi raskere utvikling av lavutslippsteknologi som kan kutte utslipp, samtidig som det kan gi bærekraftig grønn vekst med nye lønnsomme næringer.

Det handler i bunn og grunn om å bruke markedet i miljøets tjeneste.

Det er en oppskrift som funker. Norge er allerede verdensledende i omstilling av transportsektoren, innen grønn skipsfart og grønne ferger, vi har verdens reneste aluminiumsproduksjon og vi er verdensledende i å realisere et fullskala CO2 håndteringsanlegg i Norge.

Catchy overskrifter

Det kutter kanskje ikke utslipp i morgen, men det er grunnlaget for store kutt noen år frem i tid. Ikke bare i Norge, men globalt.

I valgkampen ønsker åpenbart MDG og SV å redusere hele klimadebatten ned til om man er for eller mot politisk styrt avvikling av norsk olje og gass produksjon.

I valgkampen ønsker åpenbart MDG og SV å redusere hele klimadebatten ned til om man er for eller mot politisk styrt avvikling av norsk olje og gass produksjon.

Jeg skjønner at det gir catchy overskrifter.

Men det går faktisk an å ha et sterkt engasjement i klimasaken, samtidig som man mener at avvikling er et ineffektivt og dyrt klimatiltak for å løse et globalt problem.

Norsk produksjon står for kun 2 % av oljen og 3 % av gassen verden bruker.

Det er ingen tvil. Alle pilene peker i én retning. Produksjon av olje på norsk sokkel kommer til å gå kraftig ned i årene som kommer, selv ved nye funn. Det er ikke til å komme bort fra at dette er fossile ressurser – det tar slutt, og mange felt er nå modne.

Norsk olje- og gassindustri er underlagt EUs kvotesystem, og i årene fremover blir det færre og dyrere kvoter.

Det betyr at også Norge kommer til å produsere mye mindre olje og gass i fremtiden.

Best mulig overgang

Det interessante spørsmålet er derfor ikke om et lite land som Norge skal avvikle en produksjon som vil bli erstattet av andre oljeproduserende land.

Spørsmålet er hvordan vi skal ta vare på den kompetansen, menneskene og teknologien vi har i petroleumssektoren for å få en best mulig overgang til et fornybart samfunn.

Slik at vi faktisk lykkes med å bygge opp grønn industri og nye eksportnæringer, enten det er karbonfangst og -lagring, flytende havvind, hydrogen eller batteriteknologi.

Det er bare sånn vi får til varige utslippskutt i Norge, og ikke minst varige utslippskutt globalt.

Og her har MDG og SV et stort problem. De har en næringspolitikk som ikke henger sammen med klimapolitikken.

De neste årene må små- og mellomstore bedrifter over hele landet må lykkes med en grønn omstilling.

Utslippskutt

De må utvikle og installere lønnsom teknologi som kan kutte utslipp og gi nye eksportmuligheter for Norge. MDG og SV foreslår imidlertid å øke skattene på norske bedrifter kraftig.

Da vil det være mange bedrifter som ikke har råd til å gjøre grønne investeringer.

SV ønsker attpåtil å melde Norge ut av EØS-avtalen, til tross for at et forpliktende klimasamarbeid med EU er avgjørende for å nå norske og globale klimamål.

Å kalle seg et grønt parti betyr ikke at man har klimapolitikken som faktisk kutter utslipp. Det ser vi for eksempel i Oslo med MDG og Lan Marie Berg i spissen. MDG og SV glemmer at de må ha markedet, bedrifter og folk med på å laget for å lykkes med varige utslippskutt.

I motsetning til venstresiden har Høyre en klimapolitikk som kutter utslipp på en måte som omstiller Norge, og gir muligheter for fremtidige generasjoner.

Det hjelper ikke at engasjementet til venstresiden er genuint, når de gode løsningene mangler.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert