GIR IKKE OPP: Betong-gründer Atle Berge tar erstatningssak til lagmannsretten Foto: Truls Aagedal / TV 2
GIR IKKE OPP: Betong-gründer Atle Berge tar erstatningssak til lagmannsretten Foto: Truls Aagedal / TV 2

Til omkamp mot hysj-tjenestene

Atle Berge gir ikke opp kampen mot de hemmelige tjenestene og vil i lagmannsretten knytte sitt krav om erstatning enda tettere til spionskandalen rundt Frode Berg.

Han er kampvillig, men usikker på utfallet.

Betong-gründer Atle Berge mener de norske hysj-tjenestene påførte selskapene hans, Ølen Betong Group og Ølen Betong LLC, tap på minst 162 millioner kroner.

Han led nederlag i tingretten men anket, og mandag begynte Borgarting lagmannsrett sin behandling av saken.

– Statens arroganse har ingen ende, for de sitter med makten til slutt. Så spørsmål er om denne saken kan vinnes, sier Berge til TV 2.

Avviste vitner

Før helgen avviste retten to av vitnene Berges advokater hadde stevnet; utenriksminister Ine Eriksen Søreide og en navngitt ansatt i Forsvarets etterretningstjeneste, som ifølge Ølen Betong hadde nær befatning med Frode Berg-saken.

Staten mente Søreides vitnemål ikke hadde relevans for saken og henviste til taushetsplikt når det gjaldt det andre vitnet. Retten tok dette til følge.

Ølen Betongs advokat John Christian Elden synes ikke kjennelsen svekker saken.

– Når staten begjærer dem avskåret fordi man mener at E-tjenestens tjenestemenn har taushetsplikt, da har vi egentlig påvist saken vår. Nemlig at det er vedkommende person som er ansvarlig for tabbene på norsk side, sier Elden til TV 2.

Linken til Frode Berg

E-tjenestens mislykkede operasjon, der Frode Berg endte opp med å bli fengslet for spionasje i Russland blir et hovedtema i retten de neste dagene.

Ølen Betongs advokater hevder det er en årsakssammenheng mellom denne og Atle Berges sak.

I mai 2016 ble betong-gründeren arrestert og truet på livet av av det russiske sikkerhetspolitiet FSB. Dette skjedde samtidig med at Frode Berg var på ett av sine kureroppdrag for E-tjenesten.

Berge ble senere utvist fra Russland, noe han mener førte til at lukrative kontrakter for levering av betong til russisk sokkel gikk tapt.

– Det er også en sammenheng ved at de samme etterforskerne fra Murmansk behandlet både Frode Berg-saken og vår sak, sier Elden til TV 2.

Han mener Ølen Betongs ansatte gikk med i dragsuget av russisk politis bestrebelser på å avsløre omfanget av den norske E-tjenestens operasjoner i Russland.

– Vi anser at vi har en god sak her fordi når norsk E-tjeneste gjør tabber i arbeidet sitt, må de bære ansvaret for dette og ikke tilfeldige norske borgere som lider økonomisk tap, sier advokaten.

Påstander om korrupsjon

Operasjonen der Frode Berg til slutt ble pågrepet og fengslet, begynte med at en tjenestemann fra norsk etterretning møtte en russer på en kafé i Arkhangelsk i 2014.

I løpet av møtet ble russeren, som jobbet i en sensitiv stilling på Zvjozdotsjka-verftet, overtalt til å gi informasjon om russiske atomubåter - i bytte mot penger.

Operasjonen ble imidlertid avslørt da ingeniøren gikk til sikkerhetspolitiet FSB og fortalte hva som hadde skjedd. Dette var grunnen til at Frode Berg i 2017 ble pågrepet.

Ølen betongs advokater kommer i retten også til å hevde at E-tjenestens tilbud til russeren var jevngodt med korrupsjon, og at dette medfører et spesielt ansvar for konsekvensene.

– Når Norge medvirker til korrupsjon i utlandet, så har man internasjonalt ansvar for å bære de erstatningsrettslige følgene av dette, sier Elden.

Avviser kopling

Staten på sin side avviser konsekvent koplingene til Frode Berg-saken.

– Dette var også tema for tingretten og den fant at Frode Berg-saken ikke har noen betydning for vår sak. Det er også statens syn. Det er ikke noe i Frode Bergs sak som tilsier at Ølen Betong har krav på erstatning, sier prosessfullmektig Ingrid Skog Hauge til TV 2.

Blant vitnene som skal forklare seg onsdag blir Frode Berg selv.

Han har også tidligere avvist noen åpenbar sammenheng mellom sin sak og Berges.