Hoppsjef Clas Brede Bråthen er ikke ønsket med videre av Skiforbundet. Nå varsler han søksmål. Foto: Geir Olsen
Hoppsjef Clas Brede Bråthen er ikke ønsket med videre av Skiforbundet. Nå varsler han søksmål. Foto: Geir Olsen

Clas Brede Bråthen varsler søksmål mot Skiforbundet – mener han straffes for varsel

Via sin advokat i LO, varsler hoppsjef Clas Brede Bråthen et søksmål mot Skiforbundet der han krever fast jobb. Han mener også at han straffes for å ha varslet om uverdige arbeidsforhold.

I et brev, som TV 2 har fått tilgang til, fra advokat Marit Håvemoen i LO til Norges Skiforbund varsler hoppsjef Clas Brede Bråthen søksmål der han krever fast ansettelse.

Bråthen er nå ansatt på en kontrakt som utløper i april neste år. Skiforbundet vil ikke forlenge denne kontrakten, noe som har skapt opprør hos hopperne.

Bekrefter varsel om søksmål

LO-advokat Marit Håvemoen bekrefter i en uttalelse at hun bistår Bråthen i saken mot Skiforbundet.

– På vegne av Bråthen kreves det fast ansettelse i Skiforbundet. Det er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig for midlertidig ansettelse i idretten at det er inntatt «sport» i stillingstittelen. Bråthen vil ha en rettslig avklaring på om han i den stilling som han har hatt siden 2004, med hovedsakelig administrative oppgaver, er omfattet av det unntaket som følger av arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse, skriver Håvemoen i uttalelsen.

– Det at Bråthen har vært ansatt midlertidig i over en så lang periode som 17 år reiser også spørsmål om lovlighet i forhold til EØS-direktiv om midlertidig ansettelse/nasjonal lovgivning.

Marit Håvemoen. Foto: TV 2
Marit Håvemoen. Foto: TV 2

Advokaten mener at bruk av midlertidig ansettelse i 17 år i samme stilling fremstår som et åpenbart misbruk av unntaksregelen for midlertidig ansettelse i norsk idrett, i strid med norsk lov og EØS-direktiv om midlertidig ansettelse.

Leder for kommunikasjon og samfunn Espen Graff sier til TV 2 at han kan bekrefte at de har mottatt et varsel om søksmål fra Clas Brede Bråthens LO-advokat.

– Utover dette har jeg ingen kommentarer, sier Graff til TV 2.

Føler seg straffet for varsel

Bråthen-leiren mener også at Skiforbundet har gjort seg skyldig i brudd på forbudet mot gjengjeldelse.

Dette begrunner de med at Bråthen har varslet om uverdige arbeidsforhold han mener er forårsaket av Skistyret og administrasjonen i Skiforbundet – og at han som straff for varslingen nå ikke får fortsette.

I brevet som varsler søksmålet, skriver advokaten dette om den hendelsen:

«I mars 2020 varslet Bråthen hoppkomiteen om uverdige arbeidsforhold for dem som jobbet med hopp. I varselet ble negativ fremstilling av grenen og negativitet mot det arbeidet som ble utført innen hopp, fra politisk hold (Skistyret) og sentraladministrasjonen i NSF, omtalt.

Vi registrerer at Bråthens langvarige og dedikerte arbeid bl.a. for likestilling og utvikling av kvinnehopp, og uttalelser han har gitt i media den forbindelse, har blitt sterkt kritisert av forbundet.

Det gjøres gjeldende at NSF sin behandling av Bråthen etter at han varslet om disse negative forholdene, som til slutt kulminerte i NSFs unnlatelse av å videreføre ansettelsesforholdet til Bråthen 3 etter 17 år i stillingen som sportssjef, er et brudd på forbudet mot gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven § 2 A-4.»

Relatert