Uønsket art ute av kontroll: – Det er helt jævlig

De enorme mengdene med pukkellaks knuser alle rekorder. – Omfanget er mye større enn det vi hadde forutsett, innrømmer fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Laksefiskere i Repparfjordelva i Finnmark er samlet til nok en dugnad.

Denne kvelden er det rundt 20 personer som skal ta opp kampen i et forsøk på å bli kvitt noe av de enorme mengdene med pukkellaks som er i elva.

I utgangspunktet er dette en tapt kamp, men de gjør sitt ytterste for å bli kvitt den fremmede arten.

– Det er rett og slett helt jævlig. Det er enormt med pukkellaks og vi har kjempet en kamp i hele sommer, sier Geir Skogheim, styremedlem i Vest-Finnmark jeger- og fiskerforening til TV 2.

De bruker et sperregarn nederst i elva samtidig som de prøver å jage pukkellaksen ned mot garnet. Allerede på første forsøk er garnene full av fisk.

ET MONSTER: Geir Skogheim har tilbragt mange timer i elva for å bekjempe den fremmede arten. Foto: Nils Ole Refvik
ET MONSTER: Geir Skogheim har tilbragt mange timer i elva for å bekjempe den fremmede arten. Foto: Nils Ole Refvik

I løpet av to forsøk er det flere hundre individer som blir kastet på land.

Vokser i omfang

Pukkellaksen, eller russerlaksen som den også blir kalt, er en fremmed art som kommer fra Stillehavet og som ble satt ut på Kolahalvøya på 50-tallet.

Så lenge den oppholder seg i havet, er det en ressurs og er en god matfisk.

I sommer ble det registrer store mengder med stillehavslaks i store deler av Lofoten – til stor glede for mange der.

Også helt ned til kysten av Møre og nordover er det kommet meldinger om den uønskede gjesten.

FULL AV ROGN: Stillehavslaksen sprer seg raskt i Norge. Foto: Roy-Arne Salater
FULL AV ROGN: Stillehavslaksen sprer seg raskt i Norge. Foto: Roy-Arne Salater

Fisken lever i to år og blir rundt et par kilo før de skal gyte å dø.

Men det er når stillehavslaksen går opp i elvene for å gyte at den enorme forvandlingen starter, og som gjør at fisken etter hvert ser ut som et monster.

Gyter og dør

I møte med ferskvann utvikler hannlaksen en stor fettpukkel på ryggen. Samtidig blir den svært aggressiv når den kommer opp i elvene.

– Her er den i prosessen etter gyting. Da er den i ferd med å dø. Kjøttet ramler av lagvis og råtner gradvis opp, forteller Skogheim, og viser frem en pukkellaks som ser lite delikat ut.

I stort sett alle elver i Finnmark er det registrert pukkellaks i år.

Kvalsundelva i Hammerfest kommune er et av de minste vassdragene i Finnmark. Også her er det blitt trangt om gyteplassene.

Når man står ved den lille elven, ser man store deler av pukkelen over vann. Hunnlaksen overvåker eggene så godt hun klarer, samtidig som forråtnelsesprosessen er i gang.

I enkelte elver i Øst-Finnmark er det i år registrer nærmere ti ganger så mye pukkellaks sammenlignet med toppåret 2019.

Mange deltok på dugnaden for å stanse pukkellaks invasjonen i Repparfjordelva i Hammerfest kommune i Nordland. Foto: Nils Ole Refvik
Mange deltok på dugnaden for å stanse pukkellaks invasjonen i Repparfjordelva i Hammerfest kommune i Nordland. Foto: Nils Ole Refvik

Knuser alle rekorder

– For å sette tallene i perspektiv, så er det nå fisket opp mer pukkellaks i to elver alene enn det ble fisket opp i alle elvene til sammen i det tidligere rekordåret 2019, sier Henrik H. Berntsen, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), til TV 2.

Et økende antall pukkellaks vil sannsynligvis ha negativ effekt på det biologiske mangfoldet og på akvakultur langs kysten og elveøkosystemene, ifølge en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Noen få pukkellaks vil trolig ha liten betydning, mens tusenvis av gytefisk vil ha stor effekt på naturlig forekommende laksefisk så vel som vannkvalitet og biologisk mangfold, ut fra vurderingen, skriver NINA.

– Vi vet ikke om det utgjør en trussel for villaksen, men sannheten er at vi ikke har mye forskning å støtte oss på, sier Pierre Fagard, biolog hos Naturtjenester Nord.

Han er i mange elver nå for å studere gytingen til den fremmede arten.

– Det som bekymrer oss, er at stillehavslaksen allerede har vært opp i mange elver for å gyte, og det er litt bekymringsfullt, sier Fagard.

En imponerende dugnad

– Det beste man kan gjøre med en innvandrende art er at man må være tidlig ute i en utbredelsesfase. Hvis man venter, kan det være for sent, sier Fagard.

TAPT KAMP?: Mange frivillige stiller opp for å bekjempe invasjonen av pukkelaks. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2
TAPT KAMP?: Mange frivillige stiller opp for å bekjempe invasjonen av pukkelaks. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Den frivillige innsatsen som nå gjøres for å ta ut pukkellaks i mange lokale elver er viktig med tanke på å registrere fangstene.

– For å få et godt bilde av pukkellaksens utbredelse, mengde og utviklingen over tid, er vi avhengig av at fiskere registrerer fangstene, både i sjøen og i elvene, sier Henrik H. Berntsen, forsker i Norsk institutt for Naturforskning.

Per midten av august er det tatt ut over 70.000 pukkellaks, men dette tallet vokser raskt.

I Repparfjordelva alene har man passert 4000, og det virker som en tapt kamp.

– Vi er klare til å sette oss ned med miljødirektoratet umiddelbart etter denne sesongen for å forklare dem om hvor alvorlig denne situasjonen er, men er de klare?, spør Geir Skogheim, styremedlem i Vest-Finnmark jeger- og fiskerforening.

– Er myndigheten tatt litt på senga her?

– Ja, egentlig er omfanget av den invasjonen her mye større enn det man hadde forutsett. Det trengs både mer kunnskap og tiltak for de elvene som er utsatt her, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

FIKK NAPP: Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fikk i sommer stillehavslaks på første forsøk. Foto: Roy Arne Salater/TV 2
FIKK NAPP: Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fikk i sommer stillehavslaks på første forsøk. Foto: Roy Arne Salater/TV 2

– Kan bli en ressurs

Ingebrigtsen fikk selv opplevde de enorme mengdene med stillehavslaks som svømte i havet utenfor Lofoten i sommer, og fikk selv en på kroken på første forsøk.

– Den smakte nydelig, og vi må også se på mulighetene for å utnytte fisken som en ressurs så lenge den oppholder seg havet, sier Ingebrigtsen.

Han vil også rose alle de som nå gjør en heroisk innsats i elvene i Finnmark.

– De gjør en formidabel innsats og det er all grunn til å rose de for å ha stått på i kampen med å få tatt ut så mye pukkellaks som mulig, sier Ingebrigtsen.

De store mengdene kommer annen hvert år.

GOD PÅ SMAK: Før stillehavslaksen går opp i elvene for å gyte og dø, er den en god matfisk. Foto: Roy Arne Salater/TV 2
GOD PÅ SMAK: Før stillehavslaksen går opp i elvene for å gyte og dø, er den en god matfisk. Foto: Roy Arne Salater/TV 2

2021 er allerede et nytt rekordår, og med den farten stillehavslaksen formerer seg, blir nok 2023 enda verre dersom man ikke klarer å få kontroll på bestanden.

Gleden er borte

– Denne laksesesongen har bare gått med til å ta ut pukkellaks. Det er forferdelig trasig for det er så mange av dem, sier laksefisker Anniken Sjøvoll.

Hun er bare en av mange som nå gjør sitt ytterste for å ta ut så mye fisk som overhode mulig.

GLEDEN ER BORTE: – Det blir lite tid til å fiske villaks. Tiden går med til dugnad for å bli kvitt pukkelaksen, sier Anniken Sjøvoll. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2
GLEDEN ER BORTE: – Det blir lite tid til å fiske villaks. Tiden går med til dugnad for å bli kvitt pukkelaksen, sier Anniken Sjøvoll. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

De svarte baljene i strandkanten fylles fort opp. Det som bekymrer mest er at de fleste hunnfiskene allerede har gytt og det er dårlige nyheter.

– Litt av gleden med å fiske villaks har gått bort for det har vært så mye av russerlaksen eller pukkelaksen, sier Geir Skogheim resignert og oppgitt.

Relatert