ALVORLIG: Ifølge norsk etterretning vil Taliban ty til grusomme virkemidler for å hevne seg på afghanere som samarbeidet med Vesten. Foto: Rahmat Gul/AP Photo
ALVORLIG: Ifølge norsk etterretning vil Taliban ty til grusomme virkemidler for å hevne seg på afghanere som samarbeidet med Vesten. Foto: Rahmat Gul/AP Photo

Dramatisk norsk etterretningsrapport om Taliban: – De vil torturere, lemleste og henrette

I en konfidensiell FN-rapport slår en norsk etterretningstjeneste alarm om situasjonen for afghanere som samarbeidet med vestlige styrker. Lederen bak rapporten forteller TV 2 om en intens klappjakt i Kabuls gater.

I en konfidensiell FN-rapport kommer det frem at Taliban intensiverer jakten på mennesker som arbeidet og bisto amerikanske og NATO-styrker, skriver BBC torsdag. Rapporten er utarbeidet av Norwegian Centre for Global Analyses, en organisasjon som innhenter etterretning for FN.

– Taliban arresterer og/eller truer med å drepe eller arrestere familiemedlemmene til sentrale personer med mindre de overgir seg til Taliban, slår rapporten fast.

Christian Nellemann leder Norwegian Center for Global Analyses, som spesialiserer seg på å innhente rask og solid etterretning om akutte situasjoner. Til TV 2 sier Nellemann at Taliban lenge har planlagt den blodige opptrappingen mot afghanere som bisto Vesten.

– I forkant av at Taliban tok over en rekke byer, så man at de kartla en rekke sentrale individer som samarbeidet med NATO-strykene, britene eller amerikanerne, sier Nellemann.

I forbindelse med Afghanistans uavhengighetsdag rullet kortesjer fulle av Taliban-soldater rundt i Kabuls gater. Foto: Rahmat Gul/AP Photo
I forbindelse med Afghanistans uavhengighetsdag rullet kortesjer fulle av Taliban-soldater rundt i Kabuls gater. Foto: Rahmat Gul/AP Photo

Nøye planlagt klappjakt

Nå som Taliban har kontroll over Afghanistan, har jakten på vestlige allierte begynt for fullt.

– Nå bedriver de en dør til dør-jakt. Dette har vært planlagt i forkant, allerede de første oppgavene var å begynne jakten på afghanske spesialstyrker, politiet eller afghansk etterretningsvesen, sier Nellemann.

Rapporten forteller at Taliban-soldater går dør til dør, på jakt etter utpekte nøkkelpersoner. Foto: Aref Karimi/AFP
Rapporten forteller at Taliban-soldater går dør til dør, på jakt etter utpekte nøkkelpersoner. Foto: Aref Karimi/AFP

Innholdet i etterretningsrapporten stemmer overens med en rekke fortellinger fra øyenvitner i Kabul, som sier tungt bevæpnede Taliban-soldater patruljerer velstående nabolag og utfører improviserte avhør av innbyggerne.

Blodbad

Rapporten påpeker videre at Taliban truer familiemedlemmer i jakten på «nøkkelpersonene».

– Det er utstedt en rekke brev fra militæravdelingen i Taliban, som advarer at dersom ikke enkelte individer overgir seg frivillig, vil Taliban ta familien og straffe dem etter sharia. Vi kan bare tenke oss hva det betyr, men det vil sannsynligvis medføre lemlestelse og drap, sier Nellemann.

RHIPTO - Norwegian Center for Global Analyses

  • En gruppe som bistår FN med akutt hjelp innenfor klima-, utvikling-, fred- og sikkerhetsspørsmål.
  • Innhenter etterretning for FN om akutte konflikter tilknyttet nasjonal sikkerhet, klima, miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet og terrorisme.
  • Opprettet i 2016 etter et vedtak i FN Sikkerhetsråd.
  • Har kontorer i Norge, Storbritannia og Frankrike.
  • Samarbeider med en rekke ulike FN-organisasjoner, i tillegg til Interpol
  • Ledes av Christian Nellemann, som blant annet har arbeidet med å bekjempe organisert kriminalitet, klimautfordringer, sikkerhetstrusler, menneskesmugling.

Kilder: RHIPTO

Mens Taliban nå utsteder advarsler til flere av disse nøkkelpersonene, understreker Nellemann at blodbadet allerede har begynt.

– Det er allerede svært mange politifolk som har blitt drept, i tillegg til at man har sett en rekke likvideringer av sentrale personer. Når de i opptakten til maktovertakelsen har drept så mange, er det ingen grunn til å tro at det blir mindre drap de neste dagene.

– Ren illusjon

Siden maktovertakelsen har Taliban malt et nytt bilde av seg selv. Gruppen som styrte Afghanistan med jernhånd fra 1996 til 2001, lover nå «amnesti» for statlige ansatte og rettigheter for kvinner. Samtidig forsikrer de om at ingen afghanske allierte av vestlige styrker trenger å frykte hevnaksjoner.

Talibans Zabihullah Mujahid lovet nye toner fra gruppen under en pressekonferanse tirsdag. Foto: Hoshang Hashimi/AFP
Talibans Zabihullah Mujahid lovet nye toner fra gruppen under en pressekonferanse tirsdag. Foto: Hoshang Hashimi/AFP

Nellemann er tydelig på at dette ikke er noe annet enn et simpelt PR-triks, som overhodet ikke gjenspeiler den reelle situasjonen i landet.

– Dette bildet av Taliban er en ren illusjon. Dette er Taliban, og de kommer til å torturere, lemleste og henrette en rekke personer, slår Nellemann fast.

Alvorlig for Vesten

Etterretningsrapporten er tydelig på at det ikke bare er afghanere som nå står overfor en alvorlig trussel. Gjennom sitt arbeid med vestlige styrker, har mange afghanere inngående kjennskap til både vestlige etterretningsmetoder og kildenettverk.

– Dette kan få store konsekvenser for vestlige etterretningstjenester som har arbeidet med disse individene i over 20 år. Dette er en alvorlig situasjon for Vesten om man ikke evakuerer disse personene med en eneste gang, sier Nellemann.

Hundrevis av mennesker samler seg på flyplassen i Kabul. Nelleman mener evakueringen bør intensiveres. Foto: Shekib Rahmani/AP Photo
Hundrevis av mennesker samler seg på flyplassen i Kabul. Nelleman mener evakueringen bør intensiveres. Foto: Shekib Rahmani/AP Photo

Basert på innholdet i etterretningsrapporten har Norwegian Centre for Global Analyses en krystallklar anbefaling til FN:

– I første omgang må man først og fremst intensivere allierte styrker og sentrale personer man har samarbeidet med. Man må også vurdere å bruke et økt sanksjonspotensiale for å hindre Talibans inntektsgrunnlag. Dette er helt sentralt for situasjonen i både Pakistan og for å hindre at al-Qaida får fotfeste til å rekruttere nye medlemmer, konkluderer Nellemann.

Relatert