Sentralbanksjef Øystein Olsen annonserer Norges Banks rentebeslutning for neste kvartal. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
Sentralbanksjef Øystein Olsen annonserer Norges Banks rentebeslutning for neste kvartal. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Varsler høyere renter neste måned

Norges Bank rører ikke styringsrenten i august, men varsler renteøkning i september. Det vil i så fall bety dyrere boliglån.

Torsdag offentliggjorde Norges Bank sin seneste rentebeslutning. Der ble det klart at sentralbanken som ventet holder styringsrenten på null.

Norges Bank har tidligere varslet at en renteøkning vil komme i løpet av siste halvdel av 2021.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Påvirker boliglån

Kort forklart er styringsrenten den renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Lav rente tyder på at det ikke går så bra i norsk økonomi, mens høy rente betyr at det går bedre.

Det å gjøre endringer i styringsrenta er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte.

Når styringsrenten settes opp eller ned, følger gjerne renten på boliglån etter.

13. mars 2020 satte Norges Bank styringsrenten fra 1,5 prosent til én prosent, før de en uke senere justerte renten til 0,25 prosent. 7. mai 2020 satte Norges Bank styringsrenten ned til historisk lave null prosent.

– Fortsatt usikkerhet

Under rentemøtet i august besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet enstemmig å fortsatt holde styringsrenten på null prosent.

«Den økonomiske utviklingen har vært om lag som anslått i junirapporten. Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i aktiviteten, og arbeidsledigheten har falt videre. Samtidig er det fortsatt usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningen på norsk økonomi», skriver Norges Bank i begrunnelsen.

Sentralbanken skriver videre at høy vaksineringsgrad reduserer behovet for smitteverntiltak, men at det likevel ikke kan utelukkes at nye virusvarianter vil gjøre det nødvendig med nye innstramminger.

«Den underliggende inflasjonen har avtatt og er under målet på to prosent. Økt aktivitet i norsk økonomi tilsier at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp».

– Vil bidra til kjøligere boligmarked

Norges Bank peker på at en lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp, og komiteen har merket seg at veksten i boligprisene har avtatt den siste tiden, etter en markert oppgang frem til i vår.

– Komiteen mener fortsatt det er behov for en ekspansiv pengepolitikk. Samtidig er forholdene i økonomien i ferd med å normaliseres. Det tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten fra dagens nivå, sier Olsen.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier Norges Banks entydige signal om moderat renteheving fra september bidrar til den pågående avkjølingen av boligmarkedet.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: CF-Wesenberg
Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: CF-Wesenberg

– Dette skjer samtidig med endrede forbruksmønstre ved utgangen av pandemien. Etter et år med svært sterk prisvekst, har boligprisene i Oslo korrigert ned de siste fem månedene, og resten av landet forventes etter hvert å følge samme mønster med moderat priskorreksjon, sier Geving, og fortsetter:

– Dette gjør det noe enklere å etablere seg i boligmarkedet, og vi forventer at andelen førstegangskjøpere vil øke videre gjennom høsten.