SUKSESS: En ny studie viser at fraværsgrensen har vært vellykket, men at det samtidig er en rekke utfordringer. Fraværsgrensen bør kanskje ikke gjenoppstå i sin opprinnelige form, advarer forsker. Foto: Berit Roald / NTB
SUKSESS: En ny studie viser at fraværsgrensen har vært vellykket, men at det samtidig er en rekke utfordringer. Fraværsgrensen bør kanskje ikke gjenoppstå i sin opprinnelige form, advarer forsker. Foto: Berit Roald / NTB

Studie: Fraværsgrensen har vært vellykket

Fraværsgrensen har vært vellykket og ført til at flere elever har møtt opp på skolen, ifølge en ny studie, som også påpeker at karakterene har bedret seg.

I rapporten «Fraværsgrensen i videregående skole» har et knippe forskere studert fraværsgrensen gjennom tre skoleår.

Blant funnene er at elevenes fysiske nærvær og karakterer har bedret seg, men også ulemper som at ordningen praktiseres ulikt av skolene, skriver Aftenposten.

Fraværsregelen innebærer at man ikke kan ha mer enn 10 prosents fravær for å få standpunktkarakter. Da koronapandemien kom, ble det imidlertid innført midlertidig unntak fra regelen.

– Pandemien har gitt oss et naturlig eksperiment, der fraværsgrensen ble satt på vent. Erfaringene kan bli viktige med tanke på en kommende diskusjon om hvordan den bør videreføres, sier Oslo Met-forsker Jon Rogstad, som har vært med å lage rapporten.

Med høstens skolesemester på trappene, er det fremdeles usikkert om fraværsgrensen skal gjelde fra skolestart. Kunnskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at en avgjørelse vil komme «snart».

Rogstad mener man må diskutere hvilket nivå fraværsgrensen bør ligge på.

– Hovedbildet er at fraværsgrensen er bra for de fleste. Men fraværsgrensens suksess må ikke bli en sovepute for politikerne, advarer forskeren.

Relatert