Ved bulking er det viktig at du selv fyller ut skademeldingsskjema for å gjøre rede for hendelsesforløpet, opplyser If. (Foto: If)
Ved bulking er det viktig at du selv fyller ut skademeldingsskjema for å gjøre rede for hendelsesforløpet, opplyser If. (Foto: If)

Advarer: Pass deg for bulke-torpedoene

Ubehagelige telefoner og oppmøte på døren er ikke uvanlig.

Å ha et uhell med bilen er aldri hyggelig. Selv om det begrenser seg til materielle skader, kan det fort oppstå problemer i etterkant av smellen. For det er slett ikke sikkert at begge parter er enige om hva som egentlig har skjedd.

Ofte blir man også svært stresset i en slik situasjon. I minuttene etter en ulykke er det slett ikke enkelt å hodet kaldt og sørge for at skademeldingen blir riktig utfylt.

En del bilister som bulker, blir utsatt for press og langvarige trusler fra motparten.

Det opplyser forsikringsselskapet If.

Særlig unge og uerfarne sjåfører kan være lette ofre for ulike former for manipulasjon og press etter bulking.

Tilbudt seg å «hjelpe»

– Vi har fått høre om flere tilfeller der motparten har tilbudt seg å fylle ut hele skademeldingen som en slags service, både del A og B. Hendelsesforløpet for ulykken har vært helt feil, og den unge sjåføren har urettmessig fått skylden, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If. (Foto: If)
Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If. (Foto: If)

Dette handler ikke bare om selve skademeldingen:

– I andre tilfeller kan den unge føreren bli tilbudt å holde ulykken borte fra forsikringsselskapene, mot oppgjør i kontanter. Pressmiddelet er gjerne mulig bonustap og høyere priser på forsikringen senere, for foreldre og den unge. Som sylfersk bak rattet er en 18-åring et lett offer for påvirkning rett etter en småbulking, sier Clementz.

Denne aldersgruppen svindler mest med forsikringen

En korrekt utfylt skademelding er grunnleggende viktig når uhellet har vært ute
En korrekt utfylt skademelding er grunnleggende viktig når uhellet har vært ute

Oppmøte på døren

I fjor gjennomførte YouGov en spørreundersøkelse på vegne av If, og der svarte syv prosent som hadde fått skade på bilen at de hadde opplevd trusler i forbindelse med ulykken. To prosent oppga at de hadde havnet i håndgemeng med den andre føreren. Ni prosent sa at de hadde opplevd munnhuggeri.

1.008 personer over 18 år fra hele landet deltok i undersøkelsen.

– Vi har dessverre vært borti noen tilfeller hvor motparten legger press over lang tid, for eksempel gjennom ubehagelige telefoner eller oppmøte på døren. I slike tilfeller anbefaler vi folk å ta kontakt med politiet. Du bør også informere forsikringsselskapet ditt med én gang hvis du blir utsatt for trusler, press eller manipulasjon, sier Sigmund Clementz i If.

Juksefilter skal avsløre forsikringssvindlerne

Video: Se hva de oppdaget på havets bunn