Dessverre oppstår det ofte problemer og uenighet i etterkant av bilkjøp. Da er det viktig å vite hvordan du bør gå frem.
Dessverre oppstår det ofte problemer og uenighet i etterkant av bilkjøp. Da er det viktig å vite hvordan du bør gå frem.

Frykter at du har blitt lurt? Da er én ting ekstra viktig

Her er advokatens råd.

Bruktbilkjøp kan dessverre være en kilde til mange problemer og frustrasjoner. Ofte handler det om kjøpere som en tid etter overtagelsen oppdager at alt ikke er som de trodde med bilen.

De finner feil og mangler. Det store spørsmålet er da gjerne om disse feilene og manglene var der da bilen ble overtatt – og om selger eventuelt kjente til dem, men ikke opplyste om det.

Hans Agnar Strandrud driver egen advokatpraksis på Høvik i Bærum. Han er på ingen måte ukjent med denne problematikken:

– Nei, og det gjelder nok alle, alminnelig praktiserende advokater. Et godt tips til de som opplever dette, er å gå inn på Forbrukertvistutvalget sine nettsider og søke opp vedtak i påklagde saker. Her vil man finne mye nyttig info og kan kanskje danne seg en mening om sin egen rettslige posisjon. Dersom man ikke blir enig med selger, vil jeg stort sett ikke anbefale advokat, med mindre det er et veldig stort beløp det tvistes om – minimum 100.000 kroner. Eller at man har bilforsikring med rettshjelpsdekning. Advokatsalærer er høye og blir fort vekk de samme, enten tvistesummen er stor eller liten, forteller Strandrud.

Hans Agnar Strandrud er advokat. Han advarer mot å ta for lett på bruktbilkjøper. Foto: Privat.
Hans Agnar Strandrud er advokat. Han advarer mot å ta for lett på bruktbilkjøper. Foto: Privat.

Hva har selger ansvar for?

– Hva er ellers viktig å gjøre hvis man finner feil på bilen etter overtagelse?

– Du må reklamere til selger og det bør gjøres umiddelbart, her skal man ikke vente og se. Det er bedre å fremsette en uholdbar reklamasjon, enn å risikere å reklamere for sent. Det er også viktig å sikre bevis i form av sakkyndig uttalelse – selvfølgelig avhengig av hva slag feil det dreier seg om – og om selger er profesjonell eller privat. Husk at feilen må ha foreligget ved overlevering, ikke oppstått senere. Dette vil en sakkyndig kunne ha en formening om, sier Strandrud.

– I hvor stor grad har selger et ansvar her, når feilen oppdages etter en tid?

– Det er vanskelig å si noe generelt om. Dette er blant annet avhengig av hva slags feil det gjelder, hvor gammel bilen er og hvordan den har blitt behandlet. Stort sett vil jeg si at hvis man for eksempel har kjørt 1.000 kilometer etter overtagelsen, ligger man tynt an, med mindre en garanti foreligger.

20-årsregelen: Disse bilene kan du gjøre kupp på!

Kjøper du bil av en forhandler er det i mange tilfeller mulig å få garanti på den. Men vær obs på at vilkårene her kan variere mye.
Kjøper du bil av en forhandler er det i mange tilfeller mulig å få garanti på den. Men vær obs på at vilkårene her kan variere mye.

Garanti kan være så mangt

Bruktbilgaranti får man i det alt vesentlige bare hvis man kjøper av en profesjonell aktør, dette er svært uvanlig mellom private. Men også for garanti fra profesjonelle kan det gjelde mange ulike vilkår. Enkelte garantier dekker mye, andre har klare begrensninger for hva de omfatter. For bilkjøperne er det viktig å sette seg inn i dette. Mange tar dessverre for lett på dette – og får så erfare at garantien ikke dekker slik man trodde den gjorde.

Alle biler solgt nye i Norge har minst fem års nybilgaranti. Den er omfattende og gir stor grad av trygghet. Kjøper du en bruktbil som fortsatt har nybilgaranti, er du derfor godt sikret så lenge denne gjelder. Det samme er ikke nødvendigvis tilfelle med alle former for bruktbilgarantier.

To garanti-feller bør du passe deg for

Det er mange ting å passe på når du skal kjøpe bruktbil. Og kjøper du fra privatperson bør du være ekstra påpasselig med å sjekke bilen nøye før kjøp.
Det er mange ting å passe på når du skal kjøpe bruktbil. Og kjøper du fra privatperson bør du være ekstra påpasselig med å sjekke bilen nøye før kjøp.

Ikke betale på forskudd

Tilbake til advokat Strandrud: Dette er hans beste råd til de som skal kjøpe eller selge bruktbil:

– Du bør innhente tilstandsrapport og finne en kjøpekontrakt på nettet. Sjekk heftelser. Husk at det er et visst etterslep her. Du bør heller ikke innbetale forskuddsvis, med mindre det dreier seg om store og seriøse aktører som Bertel O. Steen eller Harald A. Møller etc.

– Det er dessverre mange eksempler på at lokale, velrenommerte bilselgere har gått konkurs. Prøv å få inn som vilkår i avtalen at kjøpesum utbetales når kjøretøy er overlevert og omregistreringsformalia foreligger. Det finnes også egne løsninger som kan være til hjelp her, sjekk for eksempel på finn.no. Gå også inn på nettet og se hvordan omregistrering foretas. Det kan være mye å sette seg inn i, men dette kan samtidig spare deg for både bekymringer og økonomisk tap i ettertid, avslutter Strandrud.

– Hjelp, bilen vi nettopp kjøpte går ikke fortere enn 40 km/t

Video: Ved noen bruktbilkjøp bør du være ekstra forsiktig