Å kjøre motorsykkel gir en helt unik frihetsfølelse. Men mange er samtidig redd for at dette er et usikkert transportmiddel. Foto: Yamaha.
Å kjøre motorsykkel gir en helt unik frihetsfølelse. Men mange er samtidig redd for at dette er et usikkert transportmiddel. Foto: Yamaha.

Særlig én ting stopper mange fra å realisere denne drømmen

Men ulykkestallene har gått kraftig ned.

Motorsykkel kan gi en helt spesiell kjøreopplevelse, der du virkelig er nært både veien og omgivelsene rundt deg. Mange nordmenn har erfart det – og gleder seg stort hver vår når sesongen er i gang.

Interessen for å begynne å kjøre motorsykkel er også stor blant nordmenn. Dette viser en ny undersøkelse utført av Novus, på oppdrag fra Yamaha Motor Scandinavia.

I undersøkelsen har man spurt et representativt utvalg om de noen gang har drømt om å kjøre motorsykkel, og svarene viser at drømmen lever hos en fjerdedel av befolkningen (27 prosent). Blant de under 30 år er andelen større. Her svarer nesten halvparten (hele 45 prosent) at de har lyst til å begynne og kjøre motorsykkel.

Usikkert transportmiddel

– At så mange av de yngre drømmer om å kjøre motorsykkel synes vi er flott. Det viser at MC-Norge vil kunne fortsette å vokse, sier Morten Brondbjerg som er department manager hos Yamaha Motor Scandinavia.

Respondentene ble også spurt hva som er årsaken til at de som drømmer om å kjøre motorsykkel ikke kjører i dag. Et flertall av de spurte opplever motorsykkel generelt som et usikkert transportmiddel (62 prosent). 22 prosent anga kostnad som største faktor.

Så farlig kan det være å krasje i gammel bruktbil

Mange færre innblandet i ulykker

Men hvor farlig er det egentlig å kjøre motorsykkel på norske veier? En av aktørene som jobber aktivt på dette området er Norsk Motorsykkel Union (NMCU). Leder for sentralstyret, Odd Terje Døvik, forteller at ulykkene har gått drastisk ned de senere årene.

– Når vi ser på ulykkestallene i forhold til motorsykkelbestanden, ser vi at det har vært en svært positiv utvikling i sikkerheten. I 1980 var 4,8 prosent av motorsyklene innblandet i en trafikkulykke med personskade. I 2010 var andelen redusert til 0,34 prosent og i 2020 var andelen nede i 0,26 prosent. Dersom man kjører i tråd med de lover og regler som finnes, er motorsykkel veldig sikkert, og det håper jeg at enda flere skal oppdage, sier Døvik.

Slik finner du ut hvor sikker bilen din er

Førerfeil er en gjenganger når vi ser på hva som forårsaker ulykker med motorsykler ute i trafikken. Foto: Fremtind.
Førerfeil er en gjenganger når vi ser på hva som forårsaker ulykker med motorsykler ute i trafikken. Foto: Fremtind.

Utvikler sikkerhetsteknikken

Per Anton Vinje, styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, mener at en av årsakene til at antallet ulykker går ned år etter år, er at kunnskapen om sikker kjøring er blitt bedre blant førerne, mye takket være et mangeårig fokusert arbeid fra produsenter, motorsykkelbransjen og myndighetene.

– Akkurat som resten av MC-Norge vil jo også vi at flest mulig skal få oppleve det fantastiske med å kjøre tohjuling. Produsentene utvikler sikkerhetsteknikken kontinuerlig, og sammen med det arbeidet alle parter gjør for å øke bevisstheten rundt sikker kjøring, tror jeg vi kommer til å se stadig flere som begir seg ut på veiene i tiden fremover, sier Vinje.

Føreren forårsaker ulykken

Tall fra Statens vegvesen viser at 30 prosent av de drepte og hardt skadde på motorsykkel er i alderen 45-64 år, og det er flest menn

Blant ulykkene på motorsykkel, er det en overvekt av utforkjøringsulykker – og hele tre av fire utforkjøringer skjer i sving. Å finne riktig fart i sving er derfor helt avgjørende.

– De mest alvorlige ulykkestypene er utforkjøring i sving, kryssulykker og kjøring i følge. Vi ser dessverre for ofte at det er føreren selv som forårsaker ulykken.

Det uttalte Klaus Ottersen tidligere i år. Han jobber med trafikksikkerhet i Statens vegvesen og er selv motorsyklist.

Så mange mener det er greit å kjøre for fort

Video: Her kan du realisere en annen drøm