KLIMAKRISEN: Klimaaktivist Penelope Lea mener mange er unge er opptatt av klimakrisen. Hun spør seg om hvorfor ikke flere eldre er det. Foto: Ola Vatn / NTB
KLIMAKRISEN: Klimaaktivist Penelope Lea mener mange er unge er opptatt av klimakrisen. Hun spør seg om hvorfor ikke flere eldre er det. Foto: Ola Vatn / NTB

Fyrer løs mot de voksne: – Jeg håper dette blir en vekker

Unge, norske klimaforkjempere mener alvoret i IPCC-rapporten bør være en vekker for alle. – Vi må tørre å ta de upopulære beslutningene nå.

For første gang på sju år kommer FNs klimapanel med en omfattende gjennomgang av status i klimaforskningen. Bildet som tegnes er dystert.

Den globale oppvarmingen blir trolig høyere enn 1,5 grader i samtlige utslippsscenarioer som forskerne har vurdert. Selv om utslippene kuttes drastisk, er det stor risiko for at dette klimamålet ryker.

Nestleder i Natur og Ungdom, Lea Justine Nesheim (20), forteller at hun ikke er overrasket.

– Dette er ikke ny informasjon. Dette har blitt varslet i flere tiår, men forskere har vært forsiktige med å fremstå som de gir dommedagsprofetier. Sannheten er at tiden for å gjøre endringer renner ut, og nå lar de det ikke være rom for tvil, sier Nesheim.

Det er hun og alle andre unge som vil måtte håndtere konsekvensene av klimapolitikken de eldre fører i dag. Sammen med UNICEFs ambassadør for klima og bærekraftig utvikling oppfordrer hun politikerne til å handle.

FLOM: Redningsmannskaper undersøker biler i et flomrammet område i Erftstadt i Tyskland i midten av juli. Over 200 mennesker omkom i flommen i Tyskland og Belgia, som den tyske regjeringen mener var en konsekvens av klimaendringene. Foto: Michael Probst / AP / NTB
FLOM: Redningsmannskaper undersøker biler i et flomrammet område i Erftstadt i Tyskland i midten av juli. Over 200 mennesker omkom i flommen i Tyskland og Belgia, som den tyske regjeringen mener var en konsekvens av klimaendringene. Foto: Michael Probst / AP / NTB

Merkbart i Norge

Sommeren i år har vært preget av ekstreme hetebølger, skogbranner og dødelig flom. Konsekvensene vi allerede opplever, vil øke med ytterligere oppvarming, slår rapporten fast.

Nestlederen i Natur og Ungdom mener konsekvensene av klimakrisen vil bli synligere også i Norge fremover, og hun er klar på hva som må gjøres.

Nesheim mener vi må stoppe med å lete etter ny olje. I tillegg peker hun på at det norske arbeidsmarkedet er for tett knyttet opp mot fossilindustrien, og at vi må starte en grønn omstilling nå.

HASTER: Nestleder i Natur og Ungdom, Lea Justine Nesheim (20), mener utslippskutt er den viktigste saken for Norge og at det haster. Foto: Thor Due
HASTER: Nestleder i Natur og Ungdom, Lea Justine Nesheim (20), mener utslippskutt er den viktigste saken for Norge og at det haster. Foto: Thor Due

– Klima er heldigvis høyt på dagsorden. Det som mangler, er at politikerne tør å ta de upopulære, store beslutningene. Det hjelper ikke å øke elbilsatsningen, samtidig som man har en nasjonal transportplan som øker utslippene og ingen plan for å omstille oss bort fra oljen, sier Nesheim.

Hun får støtte av Penelope Lea (17), som er UNICEFs ambassadør for klima og bærekraftig utvikling.

– Dette haster veldig. Norge er den syvende største eksportøren av klimagassutslipp i verden. Vi har så mange muligheter til å bidra som vi ikke bruker. Det er det ikke alle som har. Sånn sett haster det ekstra, sier hun.

SKOGBRANN: En bolig blir tatt av flammene under en skogbrann i Doyle i California 10. juli. Klimaendringene har bidratt til å øke risikoen for skogbranner i California. Foto: Noah Berger / AP / NTB
SKOGBRANN: En bolig blir tatt av flammene under en skogbrann i Doyle i California 10. juli. Klimaendringene har bidratt til å øke risikoen for skogbranner i California. Foto: Noah Berger / AP / NTB

– Tar ikke ansvar

Lea mener at Norge kanskje er et av de landene i verden som er best rustet til å gjennomføre et grønt skifte.

KLIMA: Penelope Lea begynte å engasjere seg i klimakrisen allerede da hun var åtte år gammel. Foto: Unicef
KLIMA: Penelope Lea begynte å engasjere seg i klimakrisen allerede da hun var åtte år gammel. Foto: Unicef

– Vi har alle forutsetninger for å klare å få ned utslippene. Derfor er det viktig at vi går foran som et godt eksempel, slik at andre land kan øke sin levestandard innenfor karbonbudsjettet, sier Lea.

Hun peker på to hovedområder hun mener Norge ikke tar ansvar for.

– Det første er olje og gass. Det andre er forbruket vårt, som handler om klærne vi kjøper, reiser vi tar og maten vi kaster, sier hun.

Lea mener det er helt avgjørende at vi er tydelige i klimadebatten fremover.

– Vi må klare å legge til side små uenigheter og se det store bildet. Vi må stå sammen og gjennomføre endringene vi trenger nå, sier hun.

Det er kjent at barn og unge er mer opptatt av og bekymret for klima enn eldre. Det viste blant annet en undersøkelse fra CICERO Senter for klimaforskning.

– Mange unge er opptatt av klimakrisen. Spørsmålet er hvorfor ikke flere eldre er det, sier Lea.

Noen av hovedkonklusjonene i den nye rapporten

  • Den globale overflatetemperaturen vil fortsette å stige minst til midten av århundret. Uten store kutt i utslippene av klimagasser de kommende tiårene vil både 1,5-gradersmålet og 2,0-gradersmålet ryke.
  • Temperaturen har allerede steget med 1,07 grader fra førindustriell tid og ligger an til å nå 1,5 grader i løpet av bare 20 år.
  • Hvis utslippene fortsetter å øke i tiårene som kommer, kan vi risikere en oppvarming på opp mot 5,7 grader mot slutten av århundret.
  • Noen klimaendringer er allerede irreversible og vil fortsette i tusener av år framover.

Kilde: NTB

En vekker for de eldre

– Mange unge er opptatt av klima og miljø, og for oss er det helt avgjørende at vi endrer måten vi står i krisen på. Samtidig sitter ikke med makten til å handle i dag. Det gjør de eldre, som kanskje tror at de ikke vil merke konsekvensene like kraftig, sier Lea.

Hun viser til at det vil være de yngre generasjonene som må håndtere konsekvensene av klimapolitikken de eldre fører i dag.

– Det er vi som må håndtere skadevirkningene og tapene i fremtiden. Dette gjelder i Norge, men også i et globalt perspektiv. En milliard barn lever i ekstremfare som følge av klimaendringene, så dette truer barns rettigheter hver dag, sier Lea.

– Jeg håper derfor rapporten blir en vekker.

Nesheim håper at den nye rapporten vil gjøre at flere, også eldre, engasjerer seg.

– 1,5 graders oppvarming nærmer seg raskere, og det vil skje i levetiden til oss som er unge. Dermed rammer det oss mer direkte. I rapporten kommer det imidlertid frem at det ikke bare vil skje i vår generasjons levetid, men faktisk om få år. Jeg håper det vil bidra til alle generasjoner engasjerer seg mer, sier Nesheim.

OVERSVØMMELSE: En mann bærer en kvinne gjennom en oversvømt gate i byen Zhengzhou i Kina 21. juli. Over 300 mennesker mistet livet i flommen i Henan-provinsen. Foto: Chinatopix / AP / NTB
OVERSVØMMELSE: En mann bærer en kvinne gjennom en oversvømt gate i byen Zhengzhou i Kina 21. juli. Over 300 mennesker mistet livet i flommen i Henan-provinsen. Foto: Chinatopix / AP / NTB

Mangler politisk vilje

Nesheim mener at å stanse klimakrisen handler om alt i samfunnet og at alt vi bryr oss om påvirkes av klima og naturen.

– Hvis det er tid vi må gjøre noe, er det nå. Selv om forskerne i rapporten sier enda mer skremmende ting enda tidligere, så forklarer de også hvilke endringer som må til og hvordan. Vi har løsningen og det er håp, men det mangler politisk vilje, sier Nesheim.

Lea mener at vi er avhengig av at fellesskapet drar i samme retning og håper derfor at flere engasjerer seg i klimadebatten.

– Bruk stemmen din, snakk med folk på bussen og venner og bekjente. Arranger markeringer og skriv avisinnlegg. Vi trenger flere mennesker med på endringene vi skal gjennomføre nå, og vi trenger å være tydelige. Vi kan fortsatt klare å minske konsekvensene, men da må vi begynne med store tiltak. Vi må tørre å snakke om temaer som vi ikke tidligere har turt, sier hun.

FOR KLIMA: Klimaaktivisten Greta Thunberg inspirerte til skolestreik for klima verden over. Foto: Jessica Gow / NTB
FOR KLIMA: Klimaaktivisten Greta Thunberg inspirerte til skolestreik for klima verden over. Foto: Jessica Gow / NTB

Må være modige

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg mener også at klimarapporten fra FN ikke inneholder noen «reelle overraskelser».

– Den bekrefter det vi allerede vet fra tusenvis av tidligere studier og rapporter – at vi er i en krisesituasjon. Rapporten er en solid, men forsiktig oppsummering av den beste tilgjengelige vitenskapen, skriver Thunberg i sosiale medier.

Hun mener også at rapporten ikke forteller om løsninger på klimaproblemet.

– Det er opp til oss å være modige å ta beslutninger basert på det vitenskapelige grunnlaget i disse rapportene. Vi kan fortsatt unngå de verste konsekvensene, men ikke hvis vi fortsetter som vi gjør i dag, og ikke uten å behandle krisen som en krise, sier hun.

Relatert