En ny undersøkelse viser hvor i landet flest har hatt befatning med fyllekjøring. Foto: Pixabay.
En ny undersøkelse viser hvor i landet flest har hatt befatning med fyllekjøring. Foto: Pixabay.

Ny undersøkelse: Her innrømmer flest promillekjøring

140.000 rusturer i Norge – hver dag.

– Ruskjøring er et av de to viktigste fokusområdene for UP. Ruspåvirket kjøring er årsak til en stor andel av dødsulykkene i trafikken. Risikoen for å bli innblandet i en dødsulykke er 68 ganger høyere for en promillekjører enn en som er edru, sier Steven Hasseldal, sjef for Utrykningspolitiet.

Nylig gjennomførte forsikringsselskapet Frende en undersøkelsen der 1.000 nordmenn over hele landet fikk spørsmålet «Har du kjørt med promille selv eller sittet på med sjåfør med promille»?

I faktabosen lenger ned i saken, kan du se hvordan fordelingen er på fylkesnivå. Det er store forskjeller. Innlandet er det stedet der flest har svart ja på spørsmålet. 34 prosent innrømmer at de har kjørt med promille, eller sittet på med sjåfør med promille.

I Nordland, som ligger nederst på listen, er tilsvarende andel på 17 prosent.

Flere ruskjørere tatt

I år er det ekstra mange som bruker bilen i sommerferien.

– Med flere biler på veien vil du statistisk sett også ha flere ruskjørere. Vi har ingen å miste, og har sett nok stygge ulykker på grunn av ruskjøring, sier Roger Ytre-Hauge i Frende forsikring.

Her er det flest som innrømmer fyllekjøring eller befatning med fyllekjøring

 1. Innlandet: 34 prosent
 2. Vestfold og Telemark: 29 prosent
 3. Trøndelag: 27 prosent
 4. Rogaland: 26 prosent
 5. Vestland: 26 prosent
 6. Troms og Finnmark: 24 prosent
 7. Møre og Romsdal: 24 prosent
 8. Oslo: 22 prosent
 9. Viken: 22 prosent
 10. Agder: 19 prosent
 11. Nordland: 17 prosent

Kilde: Frendeundersøkelsen / Norstat juni 2021

Tall fra Statens Vegvesen viser at ruspåvirkning var en sannsynlig medvirkende faktor i 20 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2019.

I 2020 ble det levert 10.439 anmeldelser for ruspåvirket kjøring i Norge. I 2019 var antallet 9.951.

- At antallet anmeldelser gikk opp i et år hvor koronaen gjorde at vi forflyttet oss mindre, også med bil, er urovekkende, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Farlig å stole på alkometer du kjøper for noen hundrelapper

140 000 rusturer hver dag

Flest anmeldelser skjer natt til lørdag og natt til søndag og politiet anslår at det kjøres 140 000 turer i trafikken av ruspåvirkede personer hver eneste dag.

– Du skal aldri kjøre i påvirket tilstand, om du så bare er usikker på om du er edru fra dagen før. Og er du usikker på om den du sitter på med er ruset må du sette ned foten. Ta fra dem nøklene om du må. Det kan redde liv, sier Roger Ytre-Hauge.

Stopper UP deg, må du blåse - uansett

Tips hvis du mistenker noe

– Vi kontrollerer sjåfører til alle døgnets tider for å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring, med det formål å bidra til å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, sier Steven Hasseldal.

UP-sjefens oppfordring er klar.

– Kjør rusfri i trafikken og meld fra til politiet dersom du ser eller er kjent med at noen kjører ruspåvirket, slik at vi får stoppet vedkommende før en ulykke inntreffer, sier han.

Hvis du havner i en ulykke, og det bevises at du er ruspåvirket, kan forsikringsselskapet avslå hele erstatningen og du kan få krav om å måtte betale alle skadene selv.

Slik er promillereglene - og slik straffes du

 • Promillegrensen i Norge er 0,2
 • 0,2-0,5 promille: stort sett bot, men førerkortet kan ryke for en periode
 • 0,5-0,8 promille: bot og inndratt førerkort i 12-18 måneder
 • Hvis det har skjedd et uhell, kan inndragningen bli lengre. Dette gjelder selvsagt også med høyere promille.
 • Bøtene i promillesaker settes i forhold til inntekten til den som stoppes.

Video:

Dramatisk økning i antall rustatte bilførere