Ernas skatteløfte: Kan gi Norge tusenvis av nye nullskatteytere

Forrige valgkamp gikk han rett i bakken. I år mener Jonas Gahr Støre at han er bedre stilt til å slå knockout på Erna Solberg.

Seks uker før stortingsvalget blusser debatten om formuesskatten opp igjen.

Den forsøksvise hardtslående statsministerkandidaten Jonas Gahr Støre (Ap) advarer mot at Høyres skatteløfte kan gi Norge 3300 nullskatteytere.

Høyre-statsminister Erna Solberg lover nye saftige kutt i formuesskatten hvis hun gjenvelges som statsminister, men kan ikke svare på hvordan hun skal få til det uten samtidig å gjøre flere hundre rikfolk til nullskatteytere.

Onsdag formiddag la Erna Solberg frem en liste på 10 punkter som hennes regjering vil prioritere hvis de blir gjenvalgt.

Et av punktene er å gjøre ytterligere kutt i formuesskatten. Siden 2013 har Erna Solberg gjennomført kutt i formuesskatten, som i dag utgjør et årlig tap av skatteinntekter på omlag 10 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet.

Men foran dette valget går Solberg til valg «bare» på å fjerne formueskatten på såkalt arbeidende kapital.

3300 nullskatteytere

spørsmål fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe har Finansdepartementet beregnet hva som ville skjedd dersom Høyres valgløfte blir realitet.

Beregningene, som er utført av Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at Høyres skatteløfte vil gjøre at 3300 personer med formue vil slippe å betale skatt på hverken inntekt eller formue - eller bli såkalte nullskatteytere.

Av disse har rundt 600 personer en formue på i snitt drøyt 14 millioner kroner.

- Det blir nullskatteytere av folk som har absolutt råd til å betale skatt, og det er også helt feil utfra prinsippet om rettferdig fordeling. Vi sier det er vanlige folks tur, derfor får vanlige folk lik eller lavere skatt, men da må også vi som har høy formue og inntekt bidra noe mer, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til TV 2.

Har ingen løsning

Statsminister Erna Solberg (H) kan ikke svare på hvordan hun skal unngå at så mange blir nullskatteytere, men sier de vil lete etter andre måter å skattlegge formuene til de som i dag ville blitt nullskatteytere.

– Det er ikke greit at det blir 3300 nye nullskatteytere…

– Men det er jo Høyres politikk?

– Derfor mener vi at det skal være andre ordninger hvor vi faktisk tar inn skatt, for eksempel på de eiendommene eller andre luksusgoder som folk bruker. Derfor sørger vi for at det er formuesskatt på det. Det er derfor vi også sier at det er arbeidende kapital, eieierskapet i bedriften, som er det viktige at vi sørger for at vi fjerner.

– Og hvis dere fjerner den så blir det 3300 nye nullskatteytere.

– Nei. Det er sånn at hvis vi kommer så langt ned, så vil vi samtidig se på andre deler av skattesystemet vårt. Vi har faktisk satt ned et utvalg som skal se på skattesystemet vårt, og sørge for at skattesystemet vårt blir bærekraftig for fremtiden, sier Solberg.

Støre om egne nullskatteytere: – Ikke noe problem

I november fortalte TV 2 om hvordan Arbeiderpartiets skatteløfte også vil føre til mange nye nullskatteytere. Men Jonas Gahr Støre mener hans nullskatteytere er mye bedre enn Erna Solberg sine.

– Det er stort sett minstepensjonister. De aller lavest i skalaen, som kommer inn og berøres av formuesskatten. Da er det viktig at vi justerer det opp, slik at folk som har helt vanlige formuer og kanskje et hus ikke skal inn under formuesskatten.

– Så det er ikke et problem med nullskatteytere som sådan, bare hvis de er rike?

– Det er ikke noe problem at minstepensjonister ikke skal betale formuesskatt på et hus fordi prisene øker. Det høyresiden gjør er at de gir skattefrihet til folk som klarer seg veldig godt økonomisk, sier Støre.

Relatert