Ser du hva som er galt på dette bildet? Denne tilhenger er ikke forsvarlig festet. Her mangler nemlig sikkerhetswiren som skal sørge for at tilhengeren stopper, hvis den løsner fra bilen. Foto: Statens vegvesen
Ser du hva som er galt på dette bildet? Denne tilhenger er ikke forsvarlig festet. Her mangler nemlig sikkerhetswiren som skal sørge for at tilhengeren stopper, hvis den løsner fra bilen. Foto: Statens vegvesen

Topp 4: Dette må du huske hvis du kjører med tilhenger

Hvis ikke kan du miste lappen raskere enn du kanskje tror.

Nordmenn elsker tilhengere – enten det er for å kjøre bort hageavfall, til flytting og oppussing, camping, bil- eller båtfrakt.

Skal du klare alt som er nevnt over, trenger du førerkort klasse BE. Da kan du kjøre henger med totalvekt opp til 3,5 tonn (husk forresten også å sjekke hvor mye bilen din har lov til å trekke. Det står i vognkortet!).

Med "vanlig" førerkort er det i utgangspunktet kun lovlig å trekke henger med høyst 750 kilo tillatt totalvekt. Men du kan trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3 500 kilo.

Uansett hvilken type henger du har med deg, er det noen viktige regler du må huske på – og som mange fort glemmer.

Sikkerhetswire

Bildet øverst i denne artikkelen viser en tilhenger som ble stoppet i en kontroll hos Statens vegvesen, der sikkerhetswiren ikke er på plass.

Her er det mange som slurver.

Denne er det imidlertid viktig å feste, fordi den sørger for at bremsene på tilhengeren aktiveres, om hengeren skulle løsrive seg fra bilen.

Hvis du stoppes uten at sikkerhetswiren er festet, får du bruksforbud. Skal du kjøre videre må den festes. Hvis sikkerhetswiren ikke fungerer, eller er borte, får du ikke fortsette turen.

Det er viktig å sjekke både hva som er tillatt totalvekt på hengeren og hvor mye bilen kan trekke. Illustrasjonsfoto
Det er viktig å sjekke både hva som er tillatt totalvekt på hengeren og hvor mye bilen kan trekke. Illustrasjonsfoto

Overlast

Når man først skal ut på dynga eller hente materialer, kan det nok noen ganger være fristende å bare laste opp alt som får plass i hengeren. Men husk at det er viktig å sjekke både hva som er godkjent hengerlast – og totalvekt for bil og henger.

Blir du stoppet med hengere med tillatt totalvekt opp til 3.500 kilo med overlast, må det avlastes ned til lovlig tillatt totalvekt. Ved graverende tilfeller anmeldes føreren i tillegg.

For hengere med tillatt totalvekt over 3.500 kilo blir det eventuelt gebyr for overlast etter gitte satser – i tillegg til avlasting ned til lovlige vekter for kjøretøyet eller den aktuelle vegen.

Her bryter mange loven - uten å vite det

Sikring av lasten

Et punkt mange ikke følger opp, handler om sikring. Vegtrafikkloven § 23 første ledd sier følgende:

«Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet.»

Ytterligere bestemmelser som sikring av last framkommer i bruksforskriften §§ 3-2 og 3-3.

Sikring av lasten er ikke alltid like lett. Illustrasjonsbilde.
Sikring av lasten er ikke alltid like lett. Illustrasjonsbilde.

Ikke rart kontrollørene reagerte da denne kom kjørende

Kontroll og reaksjonsformer

Statens vegvesen vil i en kontroll foreta en visuell vurdering av om det er benyttet hensiktsmessige tiltak i tilstrekkelig grad for å sikre lasten, og/eller en vurdering av strekkrefter, beregning av sikringens effektivitet og kontroll av eventuelle sertifikater, dersom det er relevant.

Reaksjoner på manglende sikring av last vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det kan være alt fra å gi råd om sikkerhet i de mindre alvorlige tilfellene til anmeldelse i trafikkfarlige tilfeller der det er mulighet for at lasten, eller deler av den, forskyver seg eller faller av. I alle tilfeller medfører det bruksforbud der lasten må sikres tilstrekkelig før videre kjøring.

Selv med tom tilhenger kan du få kraftig bot

Maks 80 km/t

Et annet punkt som mange "glemmer", er at maksimal hastighet når man kjører bil med henger er 80 km/t. Dette gjelder altså uansett om fartsgrensen på veien er 90-100 eller 110 km/t.

For å kunne kjøre i 80 km/t må for øvrig hengeren ha egne bremser. Har den ikke det - er maksfarten 60 km/t. Det gjelder så lenge aktuell totalvekt er på over 300 kilo,

Her er det verdt å merke seg at om du for eksempel blir målt til 116 km/t i 100 km/t-sone - så risikerer du å miste førerkortet. Det er fordi bil med henger skal forholde seg til maks 80 km/t.

Her kan du lese om en kar som mistet lappen nettopp på grunn av dette

Video: Her kan du bli med på et skikkelig offroad-eventyr