Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre på Matfestival i Trondheim under Arbeiderpartiet sin valgkampturne i Trøndelag. Foto: Beate Oma Dahle
Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre på Matfestival i Trondheim under Arbeiderpartiet sin valgkampturne i Trøndelag. Foto: Beate Oma Dahle
Mening

Hvem er det egentlig som passer inn i Arbeiderpartiets A4-syn?

Etter over et år med pandemi og økonomisk krise, peker de fleste pilene nå i rett retning.

Ledigheten går ned og aktiviteten er på vei opp. Vår viktigste oppgave fremover blir å skape mer og inkludere flere, slik at flere kommer i jobb.

Det er mange lærdommer vi kan ta med oss fra det siste året. Familieselskaper kan ikke tas for gitt, praten ved kaffeautomaten på jobben er viktig og Erna Solberg er den beste statsministeren for trygg styring.

Alexander Stokkebø Foto: Rogaland Høyre
Alexander Stokkebø Foto: Rogaland Høyre

Ikke minst er vi avhengig av at vi har folk i dette landet som starter bedrifter og skaper jobber.

I sitt innlegg hos TV2 forsøker Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet å stemple Høyre som et «overklasseparti», mens Arbeiderpartiet - med Norges soleklart rikeste partileder - visstnok er den tapre ridderen, partiet for «vanlige folk» sin tur.

Men vanlige folk, hvem er egentlig det? Hvem er det egentlig som passer inn i Aps A4-syn på samfunnet? Er vi ikke alle uvanlige og unike?

Fritidskort

At Ap mener samfunnets mest utsatte ikke er vanlige folk, fikk vi tydelig bekreftet da de stemte ned regjeringens forslag om å hjelpe, ikke straffe, de tunge rusmisbrukerne.

Heller ikke de 60 000 pasientene som har fått kortere helsekø og bedre behandling gjennom fritt behandlingsvalg, ei heller de som har fått livet reddet av ordningen, er tydeligvis «vanlige» nok for Arbeiderpartiet.

Det samme gjelder for øvrig alle barna som nå får fritidskort, hvor de uavhengig av økonomi får delta i idretten med sine klassekamerater. På usosialt vis kutter Sandtrøens parti ordninga.

I disse tider kan vi utvilsomt slå fast at Ap er best i klassen i å beskytte usosiale systemer på bekostning av de som trenger det mest.

Absurd og kunstig

Og hva så med gründeren som bygger opp en bedrift og skaper arbeidsplasser, hvor «vanlige» er de?

Hva med Dag Josef og Sindre i gründerbedriften Justify, Knut i restauranten Harry Pepper, eller Sigurd som driver Kvikne Hotell i Balestrand? Er ikke de å regne som «vanlige folk»?

Dette er bare noen eksempler på hvor absurd og kunstig retorikken - og etter hvert også politikken - til Arbeiderpartiet er blitt.

Høyre er partiet for alle, både de vanlige og uvanlige, og vi forstår at Arbeiderpartiet sine løfter om økte skatter verken hjelper norske familier, jobbsøkere eller jobbskapere.

Det som betaler for vår felles velferd er at folk står i jobb og betaler skatt. Da må vi sørge for at det blir lettere og ikke vanskeligere å skape flere jobber i privat sektor.

Det er ikke bare viktig for norsk økonomi, men for alle de 163 000 menneskene som nå er arbeidsledige, og som kan og vil ha en jobb å gå til.

Fullføringsreform

Jeg kan gi Sandtrøen rett i en ting. Det er de faktiske beslutningene som teller, og nettopp derfor vil vi fortsette å føre politikk som betyr noe for folks liv og hverdag.

Den største forskjellen i Norge går mellom de som har en jobb og de som ikke har det. Vi vet også at dersom du har fullført videregående er sannsynligheten større for at du får en jobb.

Når 1 av 5 aldri fullfører videregående, viser det hvor viktig det er å gjennomføre regjeringens fullføringsreform. Vi må dessuten utdanne flere med kompetansen som arbeidslivet etterspør; fagarbeidere.

Derfor gjør vi yrkesfagopplæringen mer relevant og gjør det lettere for bedriftene å ta inn lærlinger. Vi må få fart på Norge igjen ved å sørge for at folk får jobben sin tilbake, men også senke terskelen for de som også før korona stod utenfor.

Sandtrøen har rett i en ting til, og det er at det er valg til høsten. Norge trenger solid politisk lederskap med en regjering som ser fremover, ikke bakover. En rød-grønn regjering som er uenig med seg selv – bortsett fra at de vil ha mer skatt og kutt i veibyggingen – er det siste Norge og bedriftene trenger på vei ut av krisen.

Med Høyre skal vi prioritere det viktigste først. Vi skal skape mer og inkludere flere, og vi bryr oss ikke om Aps merkelapper. Arbeid til flere er vår viktigste jobb - for alle.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert