ALVORLIG SOPPINFEKSJON: En mann undersøkes på et sykehus i Ghaziabad i utkanten av New Dehli.
ALVORLIG SOPPINFEKSJON: En mann undersøkes på et sykehus i Ghaziabad i utkanten av New Dehli. Foto: Adnan Abidi / Reuters

Ny krise rammer India – tar livet av tidligere koronapasienter

En alvorlig soppinfeksjon har tatt livet av tusener og smittet titusener i India. Pasienter som har overlevd korona er spesielt utsatt.

Mer enn 4300 har mistet livet av soppinfeksjonen mukormykose i India, ifølge CNN.

Infeksjonen var sjelden i India, inntil i år.

Før koronapandemien var det mellom 3000 og 4000 tilfeller i året, men nå har over 45.000 personer fått påvist den alvorlige soppinfeksjonen.

Rundt 85 prosent av dem som rammes, har blitt friskmeldt fra korona.

Folk blir like mye eksponert for det nå, forskjellen er at immunsystemet til mange er svekket grunnet Covid-19. Smitten av soppinfeksjonen har også økt betraktelig siden den første bølgen, noe som kan skyldes de nye mutantene.

– Enorm underrapportering

Mukormykose kan gjøre stor og langvarig skade på ansikt, hjerne, syn og hørsel dersom det ikke behandles raskt. Vanligvis inntreffer det 12-18 dager etter at pasienten har blitt friskmeldt fra korona, ifølge BBC.

MANGE TILFELLER: Pasienter behandles for mukormykose på et sykehus i Ahmedabad, India.
MANGE TILFELLER: Pasienter behandles for mukormykose på et sykehus i Ahmedabad, India. Foto: Amit Dave / Reuters

En lege ved et indisk sykehus forteller at det trolig er langt flere som har soppinfeksjonen.

– Det har vært en enorm underrapportering av antall smittetilfeller og dødsfall, fortalte han til nyhetskanalen.

Han la til at underrapporteringen er mer utbredt på mindre sykehus i landlige områder, fordi det der er utfordrende å diagnostisere pasientene.

Flere leger har uttalt at mange pasienter trolig omkommer før de i det hele tatt rekker å komme seg til sykehus, og mange får tilbakefall etter endt behandling.

Korona- og diabetespasienter spesielt utsatt

Nærmere halvparten av de som har hatt korona blir fremdeles behandlet for dette. Nå sier leger at soppinfeksjonen er koblet til steroidene som brukes i behandlingen av korona.

Disse reduserer immunsystemet og øker blodsukkeret hos pasientene. Diabetikere er også spesielt utsatt, da mukormykose lever av sukker.

MISTET ØYE: 15 år gamle Sanika er blant pasientene som har mistet et øye grunnet soppinfeksjonen. Hun ble behandlet på et sykehus i Mumbai, India.
MISTET ØYE: 15 år gamle Sanika er blant pasientene som har mistet et øye grunnet soppinfeksjonen. Hun ble behandlet på et sykehus i Mumbai, India. Foto: Francis Mascarenhas

Minst 77 millioner har diabetes i India, verdens nest høyeste tall etter Kina. Dette forklarer delvis hvorfor såpass mange nå rammes av soppinfeksjonen.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) øker antall diabetestilfeller raskere i lavinntektsland og middelinntektsland enn i høyinntektsland. Sammen med en økning i koronatilfeller, tror leger at de også vil se en økning i antall soppinfeksjonstilfeller.

En vaksine mot sopp er det eneste som hjelper mot sykdommen.

Relatert