Folk som ligger under fartsgrensen, eller som lager kø i venstrefeltet på motorveien, bidrar også til farlige situasjoner i trafikken. En undersøkelse gjort av Gjensidige, viser at 69 prosent av opplevd farlige situasjoner på grunn av bilister som ligger under fartsgrensen.
Folk som ligger under fartsgrensen, eller som lager kø i venstrefeltet på motorveien, bidrar også til farlige situasjoner i trafikken. En undersøkelse gjort av Gjensidige, viser at 69 prosent av opplevd farlige situasjoner på grunn av bilister som ligger under fartsgrensen.

Lusekjøring: 7 av 10 har opplevd farlige situasjoner

– Mange er ikke klar over risikoen de skaper.

Bilister som kjører alt for fort, får naturligvis mye av fokuset for utrykningspolitiet. Akkurat nå i fellesferien er det ekstra mange som bryter fartsgrensene, setter eget og andres liv i fare – og som får bøter.

All erfaring tilsier at høy fart dreper. Men det er ikke bare disse råkjørerne som skaper farlige situasjoner i trafikken. De som kjører under fartsgrensen, kan også bidra ulykkesstastikken.

Lusekjørere risikerer å skape køer, frustrasjon og farlige forbikjøringer. Og særlig i år, med så mange på bilferie på norske veier, er dette ekstra viktig å oppmerksom på.

Økende problem

I en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige, sier hele 69 prosent at de har opplevd farlige situasjoner med bilister som kjører under fartsgrensen.

Samtidig sier nesten like mange (66 prosent) at de irriterer seg ofte eller av og til over dette, en andel som har økt med ni prosentpoeng siden en tilsvarende undersøkelse i 2020.

Yngre bilførere irriterer seg oftere enn de som er litt eldre, og menn har opplevd flere farlige situasjoner og er litt mer irritert i trafikken enn kvinner.

Se hva irritert Broom-leser tenker om venstresinkene

Under fartsgrensen

Når køene bak et kjøretøy begynner å telle mange titalls biler reduserer det flyten man ønsker i trafikken.

Mange av oss har opplevd å ligge bak en bil, bobil eller lastebil som ligger godt under fartsgrensen. Med stor trafikk i motgående kjørefelt og kanskje svingete og dårlige veier, kan det være vanskelig å kjøre forbi. Når irritasjonen blir høy er det dessverre noen som mister tålmodigheten og kjører forbi, også på uoversiktlige strekninger. Hvert år får flere slike forbikjøringer katastrofale følger.

– Mange som skaper lange køer er kanskje ikke klar over den risikoen de skaper. Det er få tragedier som rammer så mange i løpet av så kort tid, som en alvorlig trafikkulykke, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll.

Joda, du skal kjøre forbi køen her

Plikter å slippe forbi

Det er viktig å vise hensyn når man ikke har mulighet til å holdefartsgrensen.

Veitrafikkreglene sier at dersom man velger å kjøre sakte, så plikter man å slippe forbi folk som vil kjøre så fort som fartsgrensen tilsier.

– Ser du at biler kommer tett på bak, vent til du kommer til en oversiktlig strekning, slipp gassen og blink inntil. Da er bilen eller bilene forbi på få sekunder og alle parter kan fortsette på en trygg og god måte. Veldig enkelt og veldig sikkert, sier Voll.

Verdt å merke seg, er det også at politiet kan gi bøter til de som ikke følger fartsgrensen - også de som kjører for sakte.

BroomPodden: Broom-gutta snakker om hva som irriterer oss mest i trafikken. Da ble det høy temperatur!

Det sinnssvake er at han ligger i venstre felt – selv om veien er tom!

Video: UP-sjefen tilstår å ha blitt tatt i fartskontroll:

Slik tester de før de velger ut nye politibiler