Antall trafikkdrepte i Norge har gått kraftig ned de siste årene. Men for motorsyklistene ser vi ikke den samme utvikling som for de som kjører bil. Foto: Scanpix.
Antall trafikkdrepte i Norge har gått kraftig ned de siste årene. Men for motorsyklistene ser vi ikke den samme utvikling som for de som kjører bil. Foto: Scanpix.

Noen lever mer farlig i trafikken enn andre

Motorsyklistene sterkt overrepresentert.

Antall dødsfall på norske veier har hatt en synkende tendens i mange år. To faktorer er spesielt viktige her: Bedre veier og sikrere biler.

I fjor mistet 95 personer livet i trafikken. Dette var første år siden 1947 at tallet var under 100. Og den positive utviklingen fortsetter i år. Etter årets første seks måneder, var antall trafikkdrepte på 29, mot 46 første halvår i fjor.

Men for én gruppe er ikke utviklingen like positiv. Det er ingen hemmelighet at det er langt farligere å kjøre motorsykkel enn bil. I fjor mistet 20 personer livet på motorsykkel. Det er 20 prosent av alle dødsfall i trafikken.

Ifølge forsikringsselskapet Fremtind går dødsulykker blant motorsyklister heller ikke like mye ned som blant bilister.

Flest voksne menn

– Å kjøre motorsykkel er like farlig nå som for 30 år siden. Mens den teknologiske utviklingen gjør det stadig tryggere å kjøre bil, ser vi ikke den samme effekten med motorsykler, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

30 prosent av de drepte og hardt skadde på motorsykkel er i alderen 45-64 år, og det er flest menn, ifølge Statens vegvesen.

Nå er motorsykkelsesongen godt i gang igjen og det har allerede vært flere alvorlige ulykker.

Så farlig kan det være å krasje i gammel bruktbil

Mens den teknologiske utviklingen gjør det stadig tryggere å kjøre bil, ser vi ikke den samme effekten med motorsykler. Foto: Fremtind.
Mens den teknologiske utviklingen gjør det stadig tryggere å kjøre bil, ser vi ikke den samme effekten med motorsykler. Foto: Fremtind.

Føreren forårsaker ulykken

Blant ulykkene på motorsykkel, er det en overvekt av utforkjøringsulykker – og hele tre av fire utforkjøringer skjer i sving. Å finne riktig fart i sving er derfor helt avgjørende.

– De mest alvorlige ulykkestypene er utforkjøring i sving, kryssulykker og kjøring i følge. Vi ser dessverre for ofte at det er føreren selv som forårsaker ulykken, sier Klaus Ottersen.

Han er selv motorsyklist og jobber med trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Slik finner du ut hvor sikker bilen din er

Ferskingen bør kjøre først

Når flere motorsyklister kjører sammen i en gruppe, er det gjerne den ferskeste motorsyklisten som ligger bakerst og følger etter de andre. Ottersen oppfordrer derfor til å gjøre avtaler på forhånd om fart, plassering og tegn til hverandre underveis.

– La ferskingen kjøre først! Føreren med minst erfaring klarer ikke nødvendigvis å vurdere risiko på samme måte som de som har kjørt i flere år. Hvis man bare følger etter de som ligger foran uten å ta hensyn til egen kjøreevne, kan det fort gå galt, sier Nielsen.

LES MER: Derfor er eldre biler så mye farligere

Tre gode MC-råd

  • Kjøring i sving: Senk farten før svingen og sørg for at den er så lav at du er bekvem med den gjennom hele svingen.
  • Kjøring i kryss: Senk farten inn mot krysset slik at du kan håndtere eventuelle møtende eller kryssende biler.
  • Kjøring i følge: Ta hensyn til den med minst erfaring. Førererfaring og syklenes kjøreegenskaper kan være vidt forskjellige. Gjør avtaler om fart, plassering og tegn til hverandre underveis.

Video: Snart får du se denne på norske veier