«EN FORGLEMMELSE»: Hans Fredrik Grøvan (KrF) understreker at han ikke har hatt som hensikt å skjule noe. Foto: Vidar Ruud / NTB
«EN FORGLEMMELSE»: Hans Fredrik Grøvan (KrF) understreker at han ikke har hatt som hensikt å skjule noe. Foto: Vidar Ruud / NTB

KrF-topp sitter i norsk-israelsk handelsforening – Stortinget ikke informert

13 stortingsrepresentanter har 22 eksterne verv de ikke har rapportert inn til Stortinget, slik de er pliktige til. – En blir litt sløv, sier parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan.

Som parlamentarisk leder har Hans Fredrik Grøvan ledet KrFs arbeid på Stortinget. Han er også medlem av den utvidede utenriks- og forsvarskomité, og sitter i Utdannings- og forskningskomiteen.

Samtidig sitter han som ett av fire styremedlemmer i Norsk-Israelsk Handelskammer Sør, en forening som jobber for å knytte norske og israelske næringsinteresser sammen.

Dette vervet har ikke Grøvan registrert i Stortingets register for verv og økonomiske interesser, slik stortingsrepresentantene er pliktig til. Det viser en gjennomgang TV 2 har gjort av det siste oppdaterte registeret i 2020.

– Det er bare en forglemmelse. Det har ikke vært meningen å skjule noe. Det er bare en forsømmelse, sier Grøvan, som har sittet åtte år på Stortinget.

– Dette må jeg bare få orden på. Det registeret skal strengt tatt være komplett.

Han har nå rettet opp feilen.

ØKONOMISK SAMARBEID: Handelskammeret har til hensikt å knytte sammen bedrifter og akademika i Norge med tilsvarende i Israel, sier Grøvan. Foto: Berit Roald / NTB
ØKONOMISK SAMARBEID: Handelskammeret har til hensikt å knytte sammen bedrifter og akademika i Norge med tilsvarende i Israel, sier Grøvan. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er galt

TV 2 har gransket registeret over stortingspolitikernes verv og økonomiske interesser utenfor Stortinget. Det er gjort ved hjelp av eksterne kilder som Brønnøysundregisteret, styrevervregisteret, dialog med representantene selv, og styrene og kommunene de har verv i.

Gjennomgangen av det siste oppdaterte registeret i 2020 viser at:

 • 13 stortingsrepresentanter har 22 eksterne verv som de ikke har rapportert inn til Stortinget, slik de er pliktige til.
 • 85 av 169 representanter hadde verv ved siden av vervet som stortingsrepresentant.
 • 52 av 169 hadde verv de fikk penger for, i tillegg til stortingsårslønnen på 987 997 kroner. 16 av disse hadde en samlet godtgjøring for eksterne verv på over 50 000 kroner.

Registeret skal sikre åpenhet om politikernes bindinger, og forhindre interessekonflikter innen politikk og næringsliv.

Ifølge professor i rettsvitenskap Eivind Smith, er reglene krystallklare:

– Det er galt at de ikke har registrert det de skal, og det burde gjøres, uansett hvor mye penger det er snakk om, sier han.

Ønsket norsk-israelsk oljesamarbeid

KrF-politikeren ble med i styret til den regionale avdelingen av Norsk-Israelsk Handelskammer for fire år siden. Norsk-Israelsk Handelskammer er en forening som skal fremme handel og samarbeid mellom Norge og Israel, og er det viktigste bindeleddet mellom næringslivet i de to landene.

Grøvan sier at det de siste årene har vært lite aktivitet, på grunn av koronapandemien. En reise til Israel ble satt på vent, og planer om en konferanse ble skrinlagt. Konferansen skulle binde sammen næringslivsaktører i Israel og Norge.

– Det kunne vært innenfor sektorer som Norge har spesiell kompetanse på. Her i Kristiansandsområdet har vi vært tunge i en del av oljeindustrien, og Israel er en «up and coming»-nasjon i den typen spørsmål. Denne kompetansen kunne vi drøftet, og diskutert hvordan en kunne samarbeidet, sier Grøvan.

Mangelfull rapportering

Grøvan peker på manglende habilitetsregler for stortingsrepresentanter som en av grunnene til at han ikke har rapportert inn styrevervet.

– Jeg er ikke like årvåken som jeg ville vært i kommunestyret eller på fylkestinget, som har andre regler, sier Grøvan og legger til:

– Det har nok litt å si, tror jeg. En blir litt sløv av det.

– Hva kan gjøres med det?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg vet ikke om jeg kommer til å engasjere meg så mye i det heller, sier Grøvan.

Blant de 13 stortingspolitikerne som ikke har oppgitt verv, er også Anne Kristine Linnestad (H), som har sittet i Finanskomiteen som vara for Henrik Asheim. Hun er styremedlem i det private selskapet Step Inn AS, og eiendomsselskapet AS Fasaden.

FULLT AV FEIL: Hans Fredrik Grøvan er en av 13 stortingsrepresentanter som ikke har registrert vervene sine slik de er pliktig til. Foto: Gorm Kallestad
FULLT AV FEIL: Hans Fredrik Grøvan er en av 13 stortingsrepresentanter som ikke har registrert vervene sine slik de er pliktig til. Foto: Gorm Kallestad

Også hun peker på at den mangelfulle oppføringen skyldes en forglemmelse.

– Jeg kom rett og slett ikke på dette, men alt ble lagt inn etter påminnelsen fra deg, sier Linnestad. Hun legger til at hun siden gjennomgangen har gått ut av alle verv utenom ett - AS Fasaden.

Usikker på reglene

Himanshu Gulati (Frp) er vara til formannskapet og vara til finansutvalget i Ullensaker kommune, uten at det ble rapportert inn.

– Jeg husker ikke helt i farta, men slik jeg har skjønt det skal man ikke registrere politiske verv. Jeg har vært vara siden 2019, og det ligger helt åpent. Jeg har prøvd å følge med og rapportere inn alt jeg har. Hvis det har skjedd en feil her skal jeg selvsagt rette det opp, sier Gulati.

TV 2 har bedt om en avklaring fra Stortingets administrasjon, og konstitusjonell avdeling bekrefter at også vara til kommunestyre er et verv som skal oppgis.

IKKE HEMMELIG: Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete har unnlatt å oppgi verv. Også hun kaller det «en ren forglemmelse». Foto: Erlend Aas/NTB
IKKE HEMMELIG: Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete har unnlatt å oppgi verv. Også hun kaller det «en ren forglemmelse». Foto: Erlend Aas/NTB

Heller ikke tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete hadde oppgitt at hun sitter i kommunestyret og representantskapet til Lærdal kommune.

– Det er litt pussig at det ikke står. Det er ikke noe hemmelig, dette. Jeg vet at jeg la inn noen verv i vår. At jeg ikke har lagt dem inn tidligere er en ren forglemmelse, sier Navarsete.

Navarsete oppdaterte sine verv i mai 2021. Det var ett år og åtte måneder etter kommunevalget.

Kontrollerer ti prosent - holder resultatet hemmelig

TV 2 har spurt Stortingets administrasjon om hvem som er ansvarlig for å følge opp registeret, og hvilke konsekvenser det får å unnlate å føre opp verv.

Via sin presseavdeling svarer administrasjonen at systemet er basert på tillit. Administrasjonen legger til rette for det praktiske rundt registreringene, og presidentskapet er overordnet ansvarlig for administreringen av det.

«Men ansvaret for den enkeltes registreringer ligger altså fullt og holdent på den enkelte selv. », skriver administrasjonen til TV 2.

Det er litt pussig at det ikke står. Det er ikke noe hemmelig, dette.
Liv Signe Navarsete

Administrasjonen gjennomfører en årlig kontroll av representantenes oppføringer i registeret, ved at ti prosent av representantene blir trukket ut til en stikkprøvekontroll.

Resultatet av denne kontrollen vil Stortinget holde hemmelig, når TV 2 etterspør hva som ble avdekket. Dette begrunnes med at dokumenter mellom Stortingets administrasjon og presidentskapet kan unntas offentlighet med hjemmel i loven. Det skal være snakke om mindre feil, men hvor mange og om hva opplyses det ikke om.

Administrasjonen opplyser videre:

«Det er ingen formelle sanksjoner i regelverket ved eventuell mangelfull oppfyllelse av registreringspliktene.

Administrasjonen vil, på vegne av presidentskapet, imidlertid følge opp overfor representanter for det tilfelle at de blir oppmerksomme på mulige mangler, og oppfordre til sjekk og eventuell korreksjon.

Den viktigste negative konsekvensen i praksis av mangelfull oppfyllelse, er at media ettergår opplysningene i registeret. »

– Ikke veldig interessert i åpenhet

Smith understreker at det ikke er noe ris bak speilet for representantene. Politikerne kan fint unnlate å være åpne om interessene sine, og beholde jobben.

 • De er heller ikke omfattet av habilitetsbestemmelsene i loven.
 • Stortinget er heller ikke omfattet av offentlighetsloven.
 • Norge har heller ikke, i motsetning til land vi liker å sammenligne oss med, noe lobbyregister.
GALT: Professor Eivind Smith mener TV 2s gjennomgang viser at Stortingspolitikere ikke er særlig interessert i åpenhet. Foto: Terje Bendiksby
GALT: Professor Eivind Smith mener TV 2s gjennomgang viser at Stortingspolitikere ikke er særlig interessert i åpenhet. Foto: Terje Bendiksby

Vinduet inn til våre folkevalgte kunne altså vært mer gjennomsiktig.

– I sum er dette et uttrykk for at politikere ikke er så veldig interessert i åpenhet. Det er en slags selvtilfredshet som gjør at politikerne tenker at politikken skal ha et eget rom å operere i, sier Smith, som også viser til hvordan en rekke avtroppende politikere ikke oppgir at de skifter jobb til karantenenemnda, slik Dagens Næringsliv har avdekket.

Han understreker samtidig at majoriteten har registrert alt som de skal.

– Og stortingsrepresentanter er stort sett ikke skurker, men åpenhet er ikke mindre viktig av den grunn.

Slik har TV 2 jobbet:

 • Stortingets register for verv og økonomiske interesser skal oppdateres jevnlig, og nye opplysninger skal meldes inn av stortingsrepresentantene selv innen én måned.

 • TV 2 har gjennomgått det siste oppdaterte stortingsvervregisteret i 2020, og kryssjekket opplysningene ved hjelp av eksterne kilder som Brønnøysundregisteret, styrevervregisteret, dialog med representantene selv, og styrene og kommunene de har verv i.

 • Gjennomgangen viser at 85 av 169 av representantene hadde verv utenom forpliktelsen som stortingsrepresentant.

 • 52 av 169 hadde verv med godtgjøring, i tillegg til stortingsårslønnen på 987 997 kroner.

 • 16 av disse hadde en samlet godtgjøring for eksterne verv på over 50 000 kroner. Representantenes ledende partipolitiske verv, som partileder og parlamentarisk leder, er ikke regnet med.

 • 13 av 169 representanter hadde verv de ikke har rapportert til Stortingets eget register. 8 av disse godtgjøres.

 • Totalt er det funnet 99 feil og mangler i dette registeret, hvorav 22 er verv som ikke er rapportert inn, 74 er utdaterte verv som ikke lenger er gjeldende, og 3 er verv av annen art enn oppgitt.

Relatert