BLANT DE MEKTIGSTE: Morten Wold sier han jobber for «maksimal åpenhet» på Stortinget, men har selv unnlatt å registrere verv i registeret over politikernes bindinger. Foto: Lise ≈serud
BLANT DE MEKTIGSTE: Morten Wold sier han jobber for «maksimal åpenhet» på Stortinget, men har selv unnlatt å registrere verv i registeret over politikernes bindinger. Foto: Lise ≈serud

Frp-politiker brøt Stortingets regelverk: – Sover godt om natta for det

TV 2 har avdekket nær 100 feil, mangler og unøyaktigheter i Stortingets register over politikernes bindinger. Stortingets 2. visepresident Morten Wold (Frp) står for en av dem.

TV 2 har gjennomgått Stortingets eget register over politikernes økonomiske interesser og bindinger. Registeret skal sikre at de folkevalgte ikke utnytter tilliten du og jeg har gitt dem, til egen vinning.

Totalt er det funnet 99 feil og mangler i det siste oppdaterte registeret i 2020. 22 av dem er verv som ikke er rapportert inn, 74 er utdaterte verv, og 3 er verv av en annen type enn det som er oppgitt.

– En forglemmelse

Morten Wold (Frp) er 2. visepresident på Stortinget, hvor han har sittet i åtte år. Samtidig har han sittet 16 år i kommunestyret i Modum kommune, som ligger like utenfor Oslo.

Ifølge Stortingets egne regler er det et verv han er pålagt å opplyse om i Stortingets register for verv og økonomiske interesser.

– Jeg har sittet i kommunestyret i fire perioder. Hvis det vervet ikke står der så er det vel en forglemmelse, sier Wold til TV 2, og legger til:

– Jeg sover godt om natta for det.

Slik har TV 2 jobbet:

  • Stortingets register for verv og økonomiske interesser skal oppdateres jevnlig, og nye opplysninger skal meldes inn av stortingsrepresentantene selv innen én måned.

  • TV 2 har gjennomgått det siste oppdaterte stortingsvervregisteret i 2020, og kryssjekket opplysningene ved hjelp av eksterne kilder som Brønnøysundregisteret, styrevervregisteret, dialog med representantene selv, og styrene og kommunene de har verv i.
  • Gjennomgangen viser at 85 av 169 av representantene hadde verv utenom forpliktelsen som stortingsrepresentant.

  • 52 av 169 hadde verv med godtgjøring, i tillegg til stortingsårslønnen på 987 997 kroner.

  • 16 av disse hadde en samlet godtgjøring for eksterne verv på over 50 000 kroner. Representantenes ledende partipolitiske verv, som partileder og parlamentarisk leder, er ikke regnet med.

  • 13 av 169 representanter hadde verv de ikke har rapportert til Stortingets eget register. 8 av disse godtgjøres.

  • Totalt er det funnet 99 feil og mangler i dette registeret, hvorav 22 er verv som ikke er rapportert inn, 74 er utdaterte verv som ikke lenger er gjeldende, og 3 er verv av annen art enn oppgitt.

– Skal ikke være hemmeligheter

Wold er blant Stortingets mektigste politikere. Han sitter i presidentskapet som har ansvar for at konstitusjonelle regler om forholdet mellom regjering og nasjonalforsamling etterleves.

– Vi jobber selvfølgelig for maksimal åpenhet. Det skal ikke være noen hemmeligheter, sier Wold.

Prioriterer Stortinget

– Det er 24 stortingsrepresentanter som har verv både lokalt og nasjonalt. Det er selvsagt helt lov, men hva tenker du om det?

– Det bør ikke være et mål i seg selv at en skal både sitte i kommunestyret, fylkestinget og på Stortinget, sier Frp-politikeren.

Han tror flere av de 24 politikerne har begrenset mulighet til å følge opp begge de folkevalgte vervene sine like godt.

– Det kan også ha den effekten at en holder andre ute, som heller kunne fått den plassen, sier han.

Wold har prioritert forpliktelsen på Stortinget, og møtte kun to ganger i kommunestyret i fjor.

– Da får det ikke andre konsekvenser enn at en vara stiller i stedet, sier Wold.

PÅ JOBB: Wold sier han prioriterer vervet som Stortingsrepresentant over det lokale vervet. Foto: Ole Berg-Rusten
PÅ JOBB: Wold sier han prioriterer vervet som Stortingsrepresentant over det lokale vervet. Foto: Ole Berg-Rusten

Kontrollerer ti prosent - holder resultatet hemmelig

TV 2 har spurt Stortingets administrasjon om hvem som er ansvarlig for å følge opp registeret, og hvilke konsekvenser det får å unnlate å føre opp verv.

Via sin presseavdeling svarer administrasjonen at systemet er basert på tillit. Administrasjonen legger til rette for det praktiske rundt registreringene, og presidentskapet er overordnet ansvarlig for administreringen av det.

«Men ansvaret for den enkeltes registreringer ligger altså fullt og holdent på den enkelte selv. », skriver administrasjonen til TV 2.

Administrasjonen gjennomfører en årlig kontroll av representantenes oppføringer i registeret, ved at ti prosent av representantene blir trukket ut til en stikkprøvekontroll.

Resultatet av denne kontrollen vil Stortinget holde hemmelig, når TV 2 etterspør hva som ble avdekket. Dette begrunnes med at dokumenter mellom Stortingets administrasjon og presidentskapet kan unntas offentlighet med hjemmel i loven. Det skal være snakke om mindre feil, men hvor mange og om hva opplyses det ikke om.

Administrasjonen opplyser videre:

«Det er ingen formelle sanksjoner i regelverket ved eventuell mangelfull oppfyllelse av registreringspliktene.

Administrasjonen vil, på vegne av presidentskapet, imidlertid følge opp overfor representanter for det tilfelle at de blir oppmerksomme på mulige mangler, og oppfordre til sjekk og eventuell korreksjon.

Den viktigste negative konsekvensen i praksis av mangelfull oppfyllelse, er at media ettergår opplysningene i registeret.»

Relatert