SAMMENHENG: Det europeiske legemiddelverket har konkludert med at to typer hjertesykdommer må føres opp på listen over bivirkninger til vaksinene fra Moderna og Pfizer.
SAMMENHENG: Det europeiske legemiddelverket har konkludert med at to typer hjertesykdommer må føres opp på listen over bivirkninger til vaksinene fra Moderna og Pfizer. Foto: Berit Roald / NTB

Legemiddelverket: Sammenheng mellom mRNA-vaksiner og hjertesykdommer

Det er en sammenheng mellom Pfizer-vaksinen og Moderna-vaksinen og to typer hjertesykdommer, ifølge europeiske legemiddelmyndigheter.

Europeiske legemiddelmyndigheter har konkludert at hjertesykdommene perikarditt (hjerteposebetennelse) og myokarditt (hjertemuskelbetennelse) skal omtales som sjeldne bivirkninger i produktinformasjonen til mRNA-vaksinene Comirnaty og Spikevax (Pfizer/BioNTech og Moderna).

Det skriver Legemiddelverket i en pressemelding.

Det har vært omtalt før at hjertesykdommene har vært en mulig bivirkning etter vaksinering. Nå har sikkerhetskomiteen for legemidler (PRAC) konkludert med at vaksinene kan føre til disse hjertesykdommene.

En endelig avgjørelse skal tas av EU-kommisjonen.

Dette er hjertesykdommene

Perikarditt er betennelse i hjerteposen. Tilstanden er ikke uvanlig. Hyppigste årsak er virusinfeksjon. Det er anslått at perikarditt er årsak til om lag 5 % av alle henvisninger til akuttavdeling på grunn av brystsmerter. Perikarditt forekommer hyppigere hos menn enn hos kvinner. Perikarditt har god prognose og krever ofte ingen behandling, eller kun behandling med smertestillende eller betennelsesdempende legemidler.

Myokarditt er betennelse i selve hjertemuskelen og kan oppstå ved for eksempel virusinfeksjoner, eller ved bruk av enkelte legemidler. De fleste tilfellene er milde og krever ofte ikke behandling utover smertestillende eller betennelsesdempende legemidler. I sjeldne tilfeller kan myokarditt ha et alvorlig forløp med nedsatt hjertefunksjon og hjertesvikt.

Kilde: Legemiddelverket

Bør oppsøke lege

PRAC har konkludert etter å ha vurdert tilgjengelige data fra en rekke land om forekomsten av disse to sykdommene.

Det europeiske legemiddelverket (EMA) understreker at nytten av å ta vaksinene er større enn risikoen for å få disse hjertesykdommene.

– Alle som får brystsmerter, tungpustenhet eller hurtig eller uregelmessig puls bør oppsøke lege uavhengig av om de er vaksinert eller ikke, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket i pressemeldingen.

75 tilfeller i Norge

Til sammen er det rapportert 75 tilfeller av disse to hjertesykdommene etter vaksinering.

Per 6. juli er det meldt om 61 tilfeller av perikarditt (hjerteposebetennelse) etter vaksinering i Norge. 47 av tilfellene kommer etter vaksinering med Pfizer-vaksinen, 10 etter Moderna-vaksinering.

I tillegg er det rapportert om 14 tilfeller av myokarditt (hjertemuskelbetennelse), 10 av dem etter Pfizer-vaksinering.

De aller fleste pasientene var blitt friske eller var i bedring da bivirkningsmeldingen ble sendt.

Det er meldt om fem dødsfall i EU/EØS i forbindelse med disse sykdommene. De som døde var eldre eller hadde annen bakenforliggende sykdom.

Relatert