– På det tidspunktet der, hadde jeg ikke overlevd 26 uker til

Evelyn trodde hun skulle miste livet til rusen da hun fikk beskjed om at det var 26 måneders ventetid på offentlig langtidsbehandling. Nå vil Arbeiderpartiet skrote ordningen som hjalp henne.

I flere år tok Evelyn Eversvik (43) piller for å døyve en indre smerte. Med rusen kom en etterlengtet flukt fra alt det som gjorde vondt. Men etter hvert som pillebruken eskalerte, ble situasjonen hennes verre og verre.

I 2018 traff hun bunn da hun mistet omsorgen for sin yngste sønn, som da var syv år gammel. Da hun fikk mot til å søke hjelp, fikk hun beskjed om at det var 26 ukers ventetid på å få døgnbehandling gjennom det offentlige helsevesenet.

– På det tidspunktet der, hadde jeg ikke overlevd 26 uker til. For de fleste som er rusavhengige må hjelpen komme raskt, sier hun.

På plass etter to uker

Fortvilet tok hun kontakt med den private klinikken Mestringshusene på Bolkesjø. Her fikk hun høre om ordningen fritt behandlingsvalg, som gir pasienter muligheten til å velge blant en rekke private aktører, på det offentliges regning.

To uker senere var hun på plass på behandlingssenteret, og her ble hun i 13 måneder.

– Det var avgjørende for meg. Rusen er et symptom på alt som er galt. Det å få tid til å bearbeide traumer og skyld, å tilgi meg selv og andre, det har gjort at jeg har fått et bedre liv og har klart å holde meg rusfri.

Dette er fritt behandlingsvalg

  • Gjennom fritt behandlingsvalg kan pasienter i spesialisthelsetjenesten velge hvor de vil ha behandling på det offentliges regning.
  • Pasienten kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private som har avtale med det offentlige og private behandlingssteder som er godkjent av Helfo.
  • I 2020 var det registrert i overkant av 17.800 pasienter som benyttet seg av ordningen. I fjor utbetalte staten gjennom helseforetakene rundt 385 millioner kroner i refusjoner knyttet til fritt behandlingsvalg.
  • Siden ordningen ble innført i 2015, har nesten 60.000 pasienter benyttet seg av ordningen. I alt er det betalt rundt 1,2 milliarder kroner i refusjoner.

Vil skrote ordningen

Arbeiderpartiet mener ordningen fritt behandlingsvalg er snikprivatisering.

– Ordningen er en «fast-track» til privatisering. Den gir fri etableringsrett til private, og så får de finansiering fra pasientens lokalsykehus. Det er en dårlig måte å bygge ut en sterk offentlig helsetjeneste på, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap) til TV 2.

Også SV og Senterpartiet er kritiske til ordningen. Dersom det blir rødgrønt flertall til høsten, vil ordningen trolig skrotes.

– Det kommer vi til å avvikle, konstaterer Kjerkol.

Hun mener det er misvisende å peke på kortere køer blant de private aktørene.

– Når en ny privat aktør etablerer seg, er denne institusjonen selvfølgelig klar til å ta imot pasienten. Men det har ikke noen sammenheng. Her må vi prioritere fagfolk og større sykehusbudsjett for å få ned ventetid, mener hun.

VIL SKROTE: Ingvild Kjerkol (Ap) ønsker å avslutte ordningen, og erstatte den med en annen avtale med private aktører. Foto: Thomas Evensen / TV 2
VIL SKROTE: Ingvild Kjerkol (Ap) ønsker å avslutte ordningen, og erstatte den med en annen avtale med private aktører. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Ønsker likevel private velkommen

Selv om Ap mener ordningen er ren privatisering av helsevesenet, er deres plan for høsten likevel å gi pasienter muligheten til å velge nettopp private aktører.

– Vi vil finne alternative måter å samarbeide med det private på, på den offentlige helsetjenestens premisser, sier Kjerkol.

– Hvordan er det ulikt fra dagens ordning?

– Der vi samarbeider med private, ønsker vi å gjøre det gjennom forpliktende og langsiktige avtaler.

Statsminister Erna Solberg er uenig i at fritt behandlingsvalg tapper lokale sykehus for penger.

– Disse pasientene er alle godkjent for hjelp i det offentlige helsevesenet. De hadde kostet mer penger i det offentlige helsevesenet – på grunn av måten fritt behandlingsvalg er laget, er prisen vi betaler litt lavere enn i det offentlige, sier Solberg.

– Hotellfunksjon

Foretakstillitsvalgt ved Legeforeningen Tore Severinsen er skeptisk til hvordan fritt behandlingsvalg fungerer i behandling av rus og psykiatri.

SKEPTISK: Tore Severinsen frykter at pengene avgjør hvor lenge pasientene får behandling, heller enn pasientens behov. Foto: Privat
SKEPTISK: Tore Severinsen frykter at pengene avgjør hvor lenge pasientene får behandling, heller enn pasientens behov. Foto: Privat

– Det er usikkert hvordan kvaliteten er på tjenestene, og det er en betaling per døgn som fører til at både pasient og det private selskapet har fordel av å ha lange behandlingstider. Det trekker ut i tid, og det er ikke dokumentert at så lange behandlingstider er gunstig for pasientene, sier han til TV 2.

Severinsen frykter at behandlingen preges av at tilbyderne tjener penger.

– Det er for lite effektiv behandling og for mye hotellfunksjon. Det er ikke bare å ta vare på pasientene som er poenget, det er jo et behandlingstilbud som skal være bra og effektivt, sier Severinsen.

Mener ordningen sparer liv og penger

Evelyn reagerer sterkt på at behandlingen omtales som et hotellopphold.

– Da vil jeg bare si at de får ta seg et år i behandling, så skal de se at det ikke er noe hotellopphold.

Hun mener at ordningen med fritt behandlingsvalg sparer både liv og penger.

– Sjansen blir større for at en faktisk blir rusfri i stedet for å reise inn i behandling gang på gang. Jeg var ufør da jeg kom inn i behandling. Nå er jeg i hundre prosent jobb, jeg betaler skatt og jeg bidrar tilbake til samfunnet. Det gjorde jeg ikke for tre år siden.

Evelyn sitt armbånd minner henne om et viktig budskap. Foto: Erik Teige /TV 2
Evelyn sitt armbånd minner henne om et viktig budskap. Foto: Erik Teige /TV 2

Bruker egen erfaring for å hjelpe andre

Evelyn har vært rusfri siden hun ble skrevet ut i 2019. Hun har fått igjen omsorgen for sønnen og forholdet til hennes tre barn har aldri vært bedre.

I tillegg har hun fått jobb som rusterapeut på Mestringshusene på Tysnes. Her bruker hun egen erfaring for å hjelpe andre med å bli rusfri.

– Jeg skjønte ganske tidlig i behandlingene at dette var noe jeg ville gjøre. Hvis jeg kan bidra til at andre får et bedre liv, så er ikke det jeg har gjort bortkastet.

Hun er redd det vil få store konsekvenser om ordningen med fritt behandlingsvalg blir skrotet.

– Jeg er redd at kun de med penger får hjelp på de private institusjonene. Det ville vært kjempetrist. Færre vil bli rusfrie. Det vil bli dyrt for samfunnet.

Relatert