UTFORDRINGER: Statsminister Erna Solberg (H) peker på flere utfordringer knyttet til gjenåpningen. Foto: Frode Sunde
UTFORDRINGER: Statsminister Erna Solberg (H) peker på flere utfordringer knyttet til gjenåpningen. Foto: Frode Sunde

Erna Solberg: – Vi må ha enda flere vaksinerte før vi kan gå til full gjenåpning

Statsminister Erna Solberg (H) forklarer til TV 2 at utfordringer knyttet til delta-varianten kan påvirke videre gjenåpning.

Mandag 12:30 holder Regjeringen pressekonferanse for plan av videre gjenåpning av landet.

Statsminister Erna Solberg (H) forteller til TV 2 at utfordringer med delta-varianten kan påvirke videre gjenåpning.

Hun forklarer at fremdriften i vaksinasjon også vil være avgjørende.

– Vi må ha enda flere vaksinerte før vi kan gå til full gjenåpning, sier hun til TV 2.

TV 2 stilte flere spørsmål knyttet til dagens pressekonferanse, men Solberg informerte om at hun ikke ville gå ut med noe mer før den tid.

– Det varselet som ble gitt i løpet av helgen om at vi kanskje må ta det litt rolige, det er nok et greit signal å gi, sier hun til TV 2 og fortsetter:

– Vi skal gjøre noen endringer, men det er en utfordring.

Utfordringer med reising og store arrangementer

Solberg forklarer til TV 2 at det utfordringer knyttet til reising og store arrangementer.

– Når du er på konsert, skal du holde deg til enmetersregelen på den konserten, og når det serveres alkohol skal du være på den plassen du har fått tilvist.

Da TV 2 påpekte at disse utfordringene muligens ikke samsvarer med trinn fire i gjenåpningen, var Solberg tydelig.

– Det må vi komme tilbake til senere på pressekonferansen.

Trinn fire

Tre uker etter at gjenåpningen nådde trinn tre, skal dagens pressekonferanse omhandle en eventuell videre gjenåpning til trinn fire.

Trinn fire innebærer at ting går tilbake til tilnærmet normalt, og at hverdagen hovedsakelig består av generelle smittevernstiltak. Anbefalinger om å holde avstand og å holde seg hjemme når man er syk eller i karantene, opprettholdes.

Trinn fire i gjenåpningsplanen

Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand og at man er hjemme når man er syk eller i karantene. Det kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor.

Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende. Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

Kilde: Regjeringen.no