– At jeg kanskje ikke kan bo her i fremtiden er en skrekk

Tobias Eriksen frykter at mulighetene for å bli værende der han har vokst opp skal forsvinne.

17 år gamle Tobias Eriksen er født og oppvokst i Båtsfjord, et tettsted med litt over 2000 innbyggere øst i Finnmark. Han kjemper for å kunne bo der resten av sitt liv.

– Jeg ønsker å bo her fordi jeg hadde en god ungdomstid. Å tenke på at jeg kanskje ikke kan bo her i fremtiden er en skrekk, sier han.

Vil hindre fraflytting

De siste årene ser man en tendens til at unge trekker fra distriktene til byene. I perioden 2009 til 2018 var det årlig i gjennomsnitt 22.700 personer som flyttet fra distriktskommuner, og 17.500 personer som flyttet til disse kommunene.

Tobias bruker store deler av fritiden sin på å kjempe for distriktet, og for at unge skal ønske å bli boende her. Han mener det er viktig at det bor folk i hele landet.

– Når man ser på hvor mye verdiskapning distriktene gir til resten av landet, så er det en selvfølge at vi skal ha de samme tjenestene og mulighetene som i byene, mener han.

Tobias har engasjert seg gjennom Arbeiderpartiet og Ungdommens distriktspanel, som har gitt råd til regjeringen om god distriktspolitikk for ungdom. Han bruker timesvis hver uke på hjertesaken sin.

– Hvis man engasjerer seg, så får man ting til. Det handler om at man klarer å gjøre noe ut av ting selv også, sier Tobias.

I en ny episode av TV 2-serien «Ekte» forteller han om frihetsfølelsen han får av å bo i en bygd.

– Alle kjenner alle, det er ikke langt til noen steder, man føler seg veldig trygg og det er kort vei til naturen. Men det er mindre folk å bli kjent med, dårligere ungdomstilbud, politiet er her bare annenhver uke og bussen går tre ganger i uken. Så det er positive og negative sider, forteller han.

Se hele episoden av «Ekte» her:

Viser skrekkscenario

Nabobygden til Tobias illustrerer hans største frykt. I Ytre Syltefjord gikk man konkurs, og innbyggerne hadde ikke andre alternativer enn å flytte til dit det var muligheter.

I dag er det tomme hus som står igjen i det fraflyttede fiskeværet.

– For noen distrikt tror jeg dette er fremtiden, hvis vi ikke får en ordentlig og god distriktspolitikk, sier Tobias.

FRAFLYTTET: I Ytre Syltefjord står husene, skolen og kirken tom. Foto: Vegard Bergheim/Screen Story
FRAFLYTTET: I Ytre Syltefjord står husene, skolen og kirken tom. Foto: Vegard Bergheim/Screen Story

– Hva er en god distriktspolitikk?

– En god distrikspolitikk er en politikk der regjeringen setter pris på hele befolkningen og gir hele befolkningen samme muligheter. Og ikke minske mulighetene i distriktene og minske mulighetene til å bli værende her.

«Ekte» setter fokus på ungt samfunnsengasjement i en ny sesong frem mot årets stortingsvalg. Følg med på nye episoder på TV 2 Play!

Relatert