Avrenning fra fisketransporter har blitt et betydelig problem på norske veier. Og dette er ekstra ille i sommervarmen. Foto: Statens vegvesen.
Avrenning fra fisketransporter har blitt et betydelig problem på norske veier. Og dette er ekstra ille i sommervarmen. Foto: Statens vegvesen.

Svært mange tatt for illeluktende og farlig problem i år

Får ikke kjøre videre før det er stanset.

Norge er en stor produsent av sjømat. Mye av dette transporteres ut av landet med vogntog. Og det gir utfordringer.

Avrenning av illeluktende væske har blitt et stort problem, særlig på sommeren. For dårlig nedkjøling, gjør at isen i transportkassene smelter. Blandet med fiskeslo, blir dette en illeluktende masse som så renner fra vogntogene.

Dette skaper glatte veibaner og kan medføre alvorlige ulykker. I tillegg er fiskeavrenning fra vogntog også miljøskadelig, fordi uønsket bakterieflora kan spres i naturen.

Derfor har Statens vegvesen fokus på dette når de kontrollerer tunge kjøretøy langs veiene. Så langt år har de gjennomført 43.273 tungbilkontroller i Norge.

Egen statistikk

Av disse har 22.586 fått skriftlig mangel, 12.880 har fått bruksforbud, 5.453 har fått gebyr og 819 førere har blitt anmeldt.

Bare siden påske har cirka 200 kjøretøy fått bruksforbud på grunn av rennende last. Dette gjelder i all hovedsak fisketransporter.

– Vi begynte med en egen statistikk for avrenning etter ønske fra transportbransjen. Fiskevann er grisete og sleipt og kan i verste fall føre til alvorlige ulykker. Per i dag gir vi bruksforbud fram til avrenningen stanser, men vi vurderer andre sanksjonsmetoder dersom norske fiskeeksportører ikke sørger for bedre tiltak for å stoppe dette, sier Kjetil Wigdel som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Skulle nesten tro varebilen var lastet med bly

Fiskeslo kan lukte ille, og lager glatt og sleip veibane som kan være farlig for andre trafikanter. Foto: Statens vegvesen.
Fiskeslo kan lukte ille, og lager glatt og sleip veibane som kan være farlig for andre trafikanter. Foto: Statens vegvesen.

Fjerne juggel og utstyr

En annen gjenganger underveis på kontrollene er noe som er ganske banalt:

– Det kan for eksempel dreie seg om å fjerne juggel og utstyr som hindrer sikten til føreren eller å sikre lasten bedre. Slike feil er ofte relativt raskt utbedret, mens tekniske feil på bremser kan ta lengre tid å reparere. Da kan kjøretøyet ende opp med å bli berget til et verksted i nærheten av kontrollplassen, sier Wigdel, i en pressemelding.

Han understreker likevel at flertallet har ting på stell:

- De fleste tunge kjøretøyene som ruller på norske veger er i god stand. De aller fleste førerne er også sitt ansvar bevisst og gjør hva de kan for å ivareta sikkerheten. Vår oppgave er å stoppe dem som, bevisst eller ubevisst, går på akkord med både sikkerhet og regelverk, sier Wigdel.

Nå kan du sjekke om naboen har kjøpt seg ny bil

Så langt år har Statens vegvesen gjennomført 43.273 tungbilkontroller i Norge. Fokuset er å luke ut de som har feil og mangler. Foto: Statens vegvesen.
Så langt år har Statens vegvesen gjennomført 43.273 tungbilkontroller i Norge. Fokuset er å luke ut de som har feil og mangler. Foto: Statens vegvesen.

Syn, hørsel og luktesans viktig

Statens vegvesen jobber også for å bli bedre til å målrette kontrollene:

– Vi ønsker å bruke det meste av tiden vår på de som faktisk har feil og mangler. De finner vi blant annet ved å bruke teknologiske hjelpemidler og registre. Vi er også avhengige av erfarne kontrollører som ved hjelp av syn, hørsel og luktesans kan plukke ut de kjøretøyene vi bør se nærmere på. Det har vi over hele landet, sier Wigdel.

Overlast har så langt i år resultert i 3.517 bruksforbud og 2.141 gebyr. Mangelfull lastsikring har ført til 3.616 bruksforbud og 47 anmeldelser. Dårlige dekk eller manglende kjettinger på vinterføre har ført til 232 bruksforbud, 1.747 gebyr og 4 anmeldelser. 382 førere har blitt anmeldt for grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

Vegvesenet slo til på natten, det ga resultater

Video: Slår til i fart på motorveien – men vet ikke at de blir filmet