VIL DOMINERE: Delta-varianten vil etter hvert dominere i Norge, slik som den gjør i andre land.
VIL DOMINERE: Delta-varianten vil etter hvert dominere i Norge, slik som den gjør i andre land. Foto: Berit Roald / NTB

FHI: Antallet delta-smittede øker

Antallet bekreftede tilfeller av deltavarianten øker. De fleste tilfellene er knyttet til større utbrudd, opplyser FHI i sin ukesrapport.

Antallet bekreftede tilfeller med deltavarianten har økt fra totalt 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 353 tilfeller til og med uke 25, skriver FHI i sin ukesrapport.

113 av tilfellene er bekreftet den siste uka.

De fleste tilfellene er knyttet til større utbrudd som alle skyldes separate importhendelser, opplyser FHI.

– I de siste ukene er det observert noe nedgang i andelen alfavariant fra over 90 prosent til cirka 80 prosent, samtidig har andelen bekreftede tilfeller med deltavarianten økt fra 1 prosent til 6 prosent, skriver de i rapporten.

MANGE VARIANTER: Øverst til høyre, det lilla feltet, er deltavaranten, som spiser av det rød feltet, som er alfavarianten. Grafikken viser genetiske undergrupper blant norske covid-19-virus undersøkt med helgenomsekvensering.
MANGE VARIANTER: Øverst til høyre, det lilla feltet, er deltavaranten, som spiser av det rød feltet, som er alfavarianten. Grafikken viser genetiske undergrupper blant norske covid-19-virus undersøkt med helgenomsekvensering. Foto: FHI

Det er i Oslo, Viken og Vestfold og Telemark deltavarianten ser ut til være noe økende. FHI skriver i rapporten at selv om tallene er små, påvirker nylige utbrudd tallene i stor grad.

FHI forventer at deltavarianten etter hvert vil dominere i Norge, siden den er mer smittsom enn alfavarianten, også omtalt som den britiske varianten.

Forventer sporadiske utbrudd

Samtidig opplyser instituttet at antall meldte tilfeller har vært stabilt de siste tre ukene.

Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende nasjonalt med et gjennomsnittlig reproduksjonstall (r-tall) fra 27. mai på 0,7, skriver FHI.

De siste ukene har det vært utbrudd hovedsakelig blant ungdom og unge voksne. FHI forventer at sporadiske utbrudd vil skje de nærmeste ukene, når kontakt mellom mennesker er økende.

Rogaland peker seg ut

Rogaland er det fylket hvor R-tallet er høyest, som er på 2,2.

Antallet meldte tilfeller i fylket har ligget på et jevnt nivå i flere uker, før det ble en kraftig økning i uke 23 til uke 24, og en ytterligere økning forrige uke. Den økende smittetrenden ses i sammenheng med et større utbrudd som startet på to utesteder i Stavanger. Det er spredning til flere kommuner i Nord-Jæren.

Samtidig som smitten er lav, er også andelen innlagte pasienter på sykehus med covid-19 også lavt i Norge. Det har også vært få dødsfall de siste ukene.

Ifølge FHI skyldes det at vaksinasjonen beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig forløp.

Relatert