Statens vegvesen stenger de lange tunnelene omtrent månedlig for å kontrollere og vedlikeholde de tekniske installasjonene. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen.
Statens vegvesen stenger de lange tunnelene omtrent månedlig for å kontrollere og vedlikeholde de tekniske installasjonene. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen.

Derfor stenger tunnelene på norske veier så ofte

Her er det viktig arbeid som må gjøres.

Det har blitt stadig flere av dem på norske veier. De har gjort mange veistrekninger mer effektive, samtidig som de bidrar til å gjøre det sikrere å ferdes i trafikken.

Hva snakker vi om? Jo, tunnelene. Særlig de lange tunnelene har mye teknisk utstyr. Og det trenger jevnlig vedlikehold.

Riksveitunneler over 500 meter stenger cirka én gang i måneden. Da foretar Statens vegvesen rutinemessig kontroll av det tekniske utstyret og gjennomfører vedlikehold.

Viktig å vaske

– Utstyret skal fungere i en normalsituasjon så vel som i en nødsituasjon så vi må være sikre på at det alltid er i orden, derfor kontrollerer og vedlikeholder vi det ofte.

Det sier nasjonal tunnelkoordinator i Statens vegvesen, Corinne Chiodini.

I tillegg til at det tekniske utstyret må fungere, er det viktig for trafikksikkerheten at det er god sikt i tunnelene og at skilt er godt synlige. Tunnelvask er derfor også en viktig rutine i vedlikeholdsarbeidet.

Derfor kan elbilene gjøre det billigere å bygge tunneler

Det er ikke rent sjelden du kan komme til denne meldingen, på vei mot en tunnel. Dette er Oslofjordtunnelen som også er en av Norges mest trafikkerte.
Det er ikke rent sjelden du kan komme til denne meldingen, på vei mot en tunnel. Dette er Oslofjordtunnelen som også er en av Norges mest trafikkerte. Foto: NTB Scanpix.

Periodisk vedlikehold

Entreprenører med spesialkompetanse på tunnelvedlikehold utfører kontroll- og vedlikeholdsarbeidet sammen med Statens vegvesen.

– Det er mange oppgaver som inngår i det vi kaller planlagt, eller såkalt periodisk, vedlikehold, forklarer Chiodini, i en pressemelding.

– Vi gjør imidlertid ikke alt på en gang, men prøver å få gjort flest mulig oppgaver samtidig for å få færrest mulig stenginger.

Akkurat nå er denne knappen gull verdt

Det er viktig for trafikksikkerheten at det er god sikt i tunnelene og at skilt er godt synlige. Tunnelvask er en viktig rutine i tunnelvedlikeholdet. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen.
Det er viktig for trafikksikkerheten at det er god sikt i tunnelene og at skilt er godt synlige. Tunnelvask er en viktig rutine i tunnelvedlikeholdet. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen.

Sjekker også kortere tunneler

Det planlagte arbeidet foregår når trafikken er lav, derfor er tunnelene ofte stengt på natten.

Korte tunneler, det vil si de som er under 500 meter lange, har ikke så mye utstyr. I disse tunnelene er det litt mindre krav til overvåking, men også de har behov for normalt vedlikehold.

– Vi kontrollerer blant annet lys og vasker tunnelene etter behov. I tillegg har vi jevnlige inspeksjoner for å se om det finnes løst fjell eller andre skader som kan føre til nedfall i vegbanen, sier Chiodini i Statens vegvesen.

BMW-en ble målt til 198 km/t i tunnelen - så forsvant den

Dette gjør Vegvesenet i tunnelene når de er stengt:

  • Testing av trafikkstyringsutstyr
  • Vasking av overvåkingskameraer
  • Kontroll av nødstasjoner
  • Kontroll av vifter
  • Kontroll av nødstrøm
  • Kalibrering av gassmålere
  • Kontroll av vanntilførsel
  • Tunnelvask
  • Fjerning av slam
  • Inspeksjon av tunnelkonstruksjonen

Video: Bli med inn i en av de nye politibilene