Bjørnar Moxnes. Foto: Stian Lysberg Solum
Bjørnar Moxnes. Foto: Stian Lysberg Solum
Mening

Dette er hodeløs politikk!

Krafta skal foredles, ikke sløses bort.

Etter flere tiår med miljø- og næringspolitisk handlingslammelse haster det mer enn noen gang å kutte utslipp, bevare naturmangfoldet og bygge ut bærekraftig norsk industri.

Norge må vise at det er mulig å være et velferdssamfunn uten å ødelegge natur og klima.

Da er spørsmål om kraft, både hvor den skal komme fra og hva den skal brukes til, avgjørende politiske spørsmål.

Regjeringa la fram sin energimelding 11. juni. Den planen sikrer ikke den norske kraftforedlende industrien.

For selv regjeringas plan heter «Energi til arbeid», gjelder det tydeligvis ikke arbeidsplassene i den kraftforedlende industrien på fastlandet.

Regjeringa legger opp til omfattende elektrifisering av sokkelen og mer eksport av kraft.

Oppskrift på å rasere

Det er oppskrifta på å rasere norsk industri, som er avhengig av stabil, trygg og rimelig tilgang på kraft.

Rimelig strøm fra den norske vannkrafta er den viktigste innsatsfaktoren for den kraftforedlende industrien, som produserer eksportvarer med mye lavere utslipp enn man kan gjøre andre steder i verden.

I sin egen energimelding sår regjeringa tvil om effekten av å elektrifisere sokkelen.

Likevel går de inn for å bruke milliarder på tiltaket. Dette er hodeløs politikk. Å elektrifisere sokkelen gir utslag på Norges utslippsregnskap, men minimale utslippsreduksjoner globalt.

Gassen og oljen som spares ved elektrifisering, vil eksporteres og brennes et annet sted. Elektrifisering av sokkelen kan føre til at felt holdes i drift lengre enn det som er forsvarlig.

Sløser bort

Men regjeringen vil altså bruke 50 milliarder og 15 TWh på et tiltak som ikke kutter utslipp. Det første en ny regjering må gjøre etter valget i september, er å trekke denne meldinga tilbake.

Vi trenger en energimelding som ikke sløser bort krafta på å grønnvaske utslippene fra sokkelen samtidig som nye oljefelt åpnes.

Vi trenger en melding som tydelig prioriterer den kraftforedlende industrien, som sikrer større energieffektivisering og samtidig sørger for at vi ikke raserer naturmangfoldet på klimaets alter.

Dagen før regjeringa kom med sin energimelding, la Rødt fram vår egen kraftplan, basert på eksisterende framskrivinger av kraftbehov og moden teknologi.

Og vi viser at vi kan ha nok kraft i framtida, også til ny industri, uten at vi må rasere naturen med nye vindkraftanlegg.

Ut på sokkelen

Den største forskjellen på regjeringas og vår plan, er at vi prioriterer den kraftforedlende industrien på land.

Der andre, som regjeringa, LO og NHO, gir elektrifisering av sokkelen forrang, sier vi at den kraftforedlende industrien, som skaper produkter med lavere klimaavtrykk enn man kan gjøre andre steder i verden, skal ha forrang.

Det betyr at vi vil sikre industrien den krafta den trenger, istedenfor å sende krafta ut på sokkelen.

Det betyr også at vi vil stanse utbygging av nye kraftkabler til utlandet, hvis eneste funksjon blir å importere høyere strømpriser.

Norge har allerede de kablene vi trenger for å sikre forsyningene av strøm i tørrår eller andre situasjoner der vi ikke har nok selv.

Strømprisene i Sør-Norge har allerede blitt høyere som følge av kabelen Nordlink mellom Norge og Tyskland, som blei åpnet i år.

Vi sier nei til NorthConnect-kabelen mellom Norge og Skottland, som ytterligere vil øke strømprisene.

På den måten sikrer vi industrien stabil tilgang til strøm, til en forutsigbar og lav pris. Rødts plan er folkelig fornuft.

Oppgradere

Vi vil bruke den krafta vi har bedre, ikke sløse den bort. Det er for eksempel et stort potensiale for å få mer kraft ut av eksisterende vannkraftverk, ved å oppgradere turbinene som brukes i dem, og rette ut ujevnheter i kanalene som leder vannet.

Denne krafta kan vi lett få ut. Vi har bedrifter i Norge som kan produsere nye turbiner. Det må bare gjøres.

Vi må spare kraft i bygg, både i eksisterende, og i de nye som bygges framover. Potensialet er stort her også.

Ny kraft kan vi hente fra solkraft, som kan monteres på eksisterende tak, og fra biogass, som lages på matavfall, gjødsel, avløps- og fiskeslam.

Dette er bare noen av tiltakene i vår kraftplan. Vi er tydelige i vår plan på at vi ikke skal ha nye vindkraftanlegg til lands og til havs.

Vi sier nei til natur- og friluftsødeleggende vindmøller som raserer naturen og livsgrunnlaget vårt. Havvind har vært framsatt av mange som den store løsninga på kraftbehovet framover.

Men prognosene for hvor mye kraft vi faktisk kan få fra havvind, er lavere enn vyene. Og havvind kan komme i konflikt med fiskeriene og ødelegge verdifullt naturmangfold til havs.

Naturmangfold

Rødt mener vi må være føre var, stanse naturødeleggelsene og ta vare på fiskeriarbeidsplasser i kystfiske og videreforedlingsindustrien.

Istedenfor å satse alt på naturødeleggende utbygginger, må vi sikre at vi bruker den krafta vi har godt, og sikre at nye utbygginger ikke ødelegger natur.

Rødt har vist hvordan vi både kan ta vare på naturmangfold, kutte utslipp og bygge ut norsk industri.

Vi kan sikre både trygge industriarbeidsplasser i distriktene og ta hensyn til miljøet. Husk det når du skal stemme til høsten. Godt valg!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert