ELEKTRISK SIGARETT: Helsedepartementet vil gjøre e-sigarettene utilgjengelige for unge voksne. Foto: Berit Roald / NTB
ELEKTRISK SIGARETT: Helsedepartementet vil gjøre e-sigarettene utilgjengelige for unge voksne. Foto: Berit Roald / NTB

Foreslår 25-årsgrense for e-sigaretter

Helsedepartementet foreslår å heve aldersgrensen for e-sigaretter til 25, for å hindre at unge blir nikotinavhengige.

Helseminister Bent Høie sier at unge raskere blir avhengige av nikotin enn voksne, at stoffer kan forulempe hjerneutviklingen for folk i tenårene, og at e-sigaretter også kan være en inngangsport til røyking for unge.

– Derfor sender jeg nå på høring forslag til strengere regulering av e-sigaretter, som skal beskytte barn og unge mot helseskader og hindrer at nye generasjoner blir avhengig av nikotin, sier Høie.

E-sigaretter med nikotin er forbudt i Norge i dag, men blir lovlige idet det europeiske tobakksdirektivet trer i kraft, «sannsynligvis i begynnelsen av neste år».

– Ved å sette aldersgrensen til 25 år, beskytter vi unge, men hindrer ikke voksne røykere fra å velge e-sigaretter som et skadereduserende middel, fortsetter Høie.

Smakstilsetninger

Helsedepartementet opplyser også at de ønsker å forby smakstilsetninger i e-sigaretter, og at e-sigarettene har et design som kan tiltrekke seg unge, eksempelvis «glitter og tegneseriefigurer».

Flere land opererer med standardiserte innpakninger for e-sigaretter, og noen land har også innført forbud mot smakstilsetninger.

Vil utvide røykeforbudet

Høie vil også beskytte barn mot passiv røyking, og Helsedepartementet foreslår dermed en utvidelse av røykeforbudet til å gjelde i biler hvor barn er passasjer, på utendørs lekeplasser, på holdeplasser og idrettsområder.

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen er fornøyde med forslaget.

– Det er fantastisk at helseministeren foreslår å innføre flere røykfrie uteområder. Dette kan gjøre at færre unge begynner å røyke, at flere får til å slutte og er et naturlig skritt mot et mer røykfritt samfunn, sier hun.

Stenstadvold Ross sier også at forslaget om å heve aldersgrensen på e-sigaretter er et «viktig grep» for å forebygge at nye generasjoner blir avhengige av nikotin.

Relatert