FRITT SKOLEVALG: Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier valget av videregående skole er viktig for unge søkere. Foto: Torstein Bøe
FRITT SKOLEVALG: Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier valget av videregående skole er viktig for unge søkere. Foto: Torstein Bøe

Regjeringen innfører regler for fritt skolevalg

Regjeringen har vedtatt at det skal fastsettes nasjonale regler som innebærer at fylkeskommunene må tilby fritt skolevalg.

– Regjeringen vil gi elevene mer innflytelse og større frihet. Jeg er glad for at regjeringen nå slår fast nasjonale regler for fritt skolevalg. Dette vil gi fremtidens søkere til videregående opplæring større frihet til å selv velge hvilken skole de skal gå på, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Reglene innebærer at kommunene må velge mellom fritt skolevalg enten i hele fylket, eller innenfor fastsatte inntaksområder. Fylkeskommunene kan fastsette maksimalt 6 inntaksområder.

Reglene skal gjelde for elever som søker om inntak fra våren 2022.

Følger Udirs anbefaling

– Hvilken videregående skole du kan søke på, er et viktig og definerende livsvalg når du er 16 år. Kanskje du ønsker deg til et nytt miljø, eller kanskje du vil søke deg til en skole med et bredere fagtilbud med andre programfag enn den nærmeste skolen tilbyr. Med større rett til å velge vil vi også få mer motiverte elever, sier Melby.

Tidligere har fritt skolevalg vært på høring, og Udir har vurdert ulike alternativer for hvordan fritt skolevalg kan gjennomføres.

Etter dialog med fylkeskommunene og andre relevante organisasjoner, mottok Kunnskapsdepartementet anbefalingen fra Udir i slutten av mai.

– Vi har fulgt Udirs anbefaling om å sette en øvre grense for antall inntaksområder, med en justering. Vi har utformet en modell som gir fylkene et handlingsrom til å lage en ordning for fritt skolevalg som passer sitt fylke, sier Melby.

Følger lokale behov

I dag er det kun Oslo, Rogaland og Møre og Romsdal som har fritt skolevalg i fylket. Troms og Finnmark og Nordland har egne inntaksområder, mens de øvrige fylkene har ulike varianter av nærskoleprinsipp.

De fylkene som har nærskoleprinsipp eller mer enn seks inntaksområder må nå endre sine lokale inntakssystemer.

Melby sier erfaringene fra de fylkeskommunene som allerede har fritt skolevalg, er verdt å se på.

– Det er opp til fylkeskommunene å velge om de ønsker å dele fylket inn i inntaksområder eller ha fritt skolevalg i hele fylket. Dette må fylkene avgjøre ut fra sine lokale behov. Inntaksområder kan bidra til å opprettholde en desentralisert skolestruktur i fylket og vil også bidra til å hindre at elever får lang reisevei. Vi foreslår altså nasjonale regler, men gir lokal handlefrihet til fylkene, sier kunnskapsministeren.

Relatert